A PowerApps megvásárlása a szervezet számáraPurchase PowerApps for your organization

Ez a cikk útmutatást nyújt ahhoz, hogy rendszergazdaként miként vásárolhatja meg a PowerAppset szervezete számára.This article shows you how to purchase PowerApps for your organization as an administrator. A PowerAppset közvetlenül a PowerApps webhelyén, az Office 365 Felügyeleti központban, illetve Microsoft-képviselőjétől vagy -partnerétől vásárolhatja meg.You can purchase PowerApps through the PowerApps website directly, through the Office 365 admin center, or through your Microsoft representative or partner. Ez a cikk először a PowerApps 1. és 2. csomag kipróbálási lehetőségeit, majd azt ismerteti, hogy e csomagokat miként vásárolhatják meg a szervezetek.This article will discuss the trial options available for PowerApps Plan 1 or Plan 2 and then explain how to purchase PowerApps Plan 1 or Plan 2 as an organization. További információ: A PowerApps használata a szervezetnél – kérdések és válaszok.For more information, see PowerApps in your organization Q&A.

Note

A PowerApps szervezet számára történő megvásárlásához bérlő által kijelölt globális vagy számlázási Office 365-rendszergazdának kell lennie, vagy létre kell hoznia egy bérlőt.To purchase PowerApps for an organization, you must already be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

A megfelelő csomag kiválasztásaChoosing the right plan

Arról, hogy milyen licenceket vásárolhat munkahelye számára, a PowerApps licencelésének áttekintésében tájékozódhat.For details about what licenses you can choose for your organization, see PowerApps licensing overview.

A PowerApps közvetlen megvásárlásaPurchase PowerApps directly

PowerApps-előfizetéseket a powerapps.microsoft.com webhelyen is vásárolhat a szervezet számára, majd a PowerApps-licenceket hozzárendelheti a felhasználókhoz.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from powerapps.microsoft.com and then assign PowerApps licenses to your users. További információ.Learn more.

 1. Nyissa meg a powerapps.microsoft.com webhelyet, majd válassza a Díjszabás lehetőséget.Open powerapps.microsoft.com, and then select Pricing.

 2. Válassza a Vásárlás lehetőséget.Select Buy now for the plan you want.

 3. Adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat, majd nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot a PowerApps-licencek felhasználókhoz való hozzárendeléséhez.Provide information to make the purchase, and then navigate to the Office 365 admin center to assign PowerApps licenses to your users.

A PowerApps beszerzése az Office 365-ön keresztülGet PowerApps through Office 365

PowerApps-előfizetéseket az Office 365 Felügyeleti központban is vásárolhat a szervezet számára, majd a PowerApps-licenceket hozzárendelheti a felhasználókhoz.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from the Office 365 admin center and then assign PowerApps licenses to your users. További információ.Learn more.

Note

A PowerApps szolgáltatást 2016 novemberétől hozzáadjuk a meglévő és új Office 365-előfizetésékhez is.PowerApps will be added to existing and new Office 365 subscriptions in November 2016.

 • Ha a változás bevezetése előtt Office 365-előfizetéssel jelentkezik be a PowerAppsba, a rendszer arra fogja kérni, hogy regisztráljon a PowerApps 2. csomagjának ingyenes próbaverziójára.If you sign in to PowerApps with an Office 365 subscription prior to this change going out, you will be prompted to sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • Ha az Office 365-előfizetését érintő módosítás bevezetése előtt ki szeretné próbálni a PowerAppst, nyugodtan regisztráljon a próbaverzióra.Feel free to sign up for the trial if you want to try out PowerApps until the update is made to your Office 365 subscription.
 • Megjegyzendő azonban, hogy a próbalicenc olyan PowerApps-funkciókhoz is hozzáférést biztosíthat, amelyek a 90 napos próbaidőszak letelte után Office 365-előfizetéssel nem lesznek elérhetők.However, please be aware that the trial license may include features of PowerApps that are not available to you through your Office 365 subscription when the trial expires after 90 days. Az Office 365-előfizetéssel elérhető funkciókról a PowerApps díjszabását ismertető oldalon tájékozódhat.See PowerApps pricing to see what capabilities are included in your Office 365 subscription.

Próbaverziós előfizetés vásárlásaPurchase a subscription trial

 1. Nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot.Browse to the Office 365 admin center.

 2. A bal oldali navigációs panelen válassza a Billing (Számlázás) -> Subscriptions (Előfizetések) lehetőséget.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. A jobb oldalon válassza a + Add subscriptions (+ Előfizetések hozzáadása) lehetőséget.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. Az Other Plans (Egyéb csomagok) területen mutasson a három pontot (...) ábrázoló elemre, és válassza ki a kívánt csomagot, majd válassza az Ingyenes kipróbálás megkezdése lehetőséget.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Start free trial.

 5. A megerősítő képernyőn válassza a Try now (Kipróbálás) lehetőséget.On the confirmation screen, select Try now.

  A Billing (Számlázás) -> Subscriptions (Előfizetések) területen megjelenik a Microsoft PowerApps Plan 1 Trial (Microsoft PowerApps 1. csomag – próbaverzió) vagy a Microsoft PowerApps Plan 2 Trial (Microsoft PowerApps 2. csomag – próbaverzió) csomagnév 100 elérhető licenccel.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 Trial or Microsoft PowerApps Plan 2 Trial listed with 100 licenses available. Az ingyenes próbaidőszak 90 nap.Your free trial will cover 90 days.

Előfizetés vásárlásaPurchase a subscription

 1. Nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot.Browse to the Office 365 admin center.

 2. A bal oldali navigációs panelen válassza a Billing (Számlázás) -> Subscriptions (Előfizetések) lehetőséget.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. A jobb oldalon válassza a + Add subscriptions (+ Előfizetések hozzáadása) lehetőséget.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. Az Other Plans (Egyéb csomagok) területen mutasson a három pontot (...) ábrázoló elemre, és válassza ki a kívánt csomagot, majd válassza a Vásárlás lehetőséget.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Buy now.

 5. Adja meg a hozzáadni kívánt licencek számát, majd válassza a Check out now (Fizetés) vagy a Add to cart (Bevásárlókocsiba) lehetőséget.Enter the number of licenses you would like to add, and then select Check out now or Add to cart.

  Note

  Ha szükséges, később is hozzáadhat licenceket.You can add more later if needed.

 6. A fizetési folyamat során adja meg a szükséges adatokat.Enter the needed information in the Checkout flow,

  A Billing (Számlázás) -> Subscriptions (Előfizetések) területen megjelenik a Microsoft PowerApps Plan 1 Trial (Microsoft PowerApps 1. csomag – próbaverzió) vagy a Microsoft PowerApps Plan 2 Trial (Microsoft PowerApps 2. csomag – próbaverzió) csomagnév.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2 listed. Ha a későbbiekben úgy dönt, hogy szeretne további licenceket hozzáadni, térjen vissza az Add subscriptions (Előfizetések hozzáadása) lapra, majd válassza a Change license quantity (Licencmennyiség módosítása) lehetőséget.If you decide later that you want to add more licenses, go back to Add subscriptions and then select Change license quantity.

BővítményekAdd-ons

Ezek hamarosan elérhetők lesznek, de még nem támogatottak.These are coming soon but are not supported yet.

Lásd mégSee also

A PowerApps használata a szervezetnél – kérdések és válaszokPowerApps in your organization Q&A
Önkiszolgáló regisztráció a PowerAppsreSelf-service sign up for PowerApps