A PowerApps 2. csomagjának próbaverziójaPlan 2 Trial for PowerApps

A PowerApps 2. csomagjának próbaverziójára feliratkozva 90 napon át ingyenesen ér el minden funkciót.Sign up for the PowerApps Plan 2 Trial to get all functionality free for 90 days. Ez a próbaverzió nagyobb kapacitást és szélesebb körű funkciókat kínál Office 365- és Dynamics 365-csomagok PowerApps-funkcióihoz képest.This trial offers more capacity and premium features in addition to the PowerApps functionality that you get from many Office 365 and Dynamics 365 plans. A prémium szintű funkciók az alábbiak:Premium features include:

 • Hozzáférés a Common Data Service-hez, amely egy biztonságos, a PowerApps szolgáltatásba beépített üzletiadat-platform.Access to the Common Data Service, which is a secure business data platform built into PowerApps. Ez a szolgáltatás több száz szabványos üzleti egységet tartalmaz, így minden alkalmazása egységesen alkalmazhatja az „ügyfél”, a „termék”, az „érdeklődő” és a további definíciókat.This service comes with hundreds of standard business entities, so all your apps can share the same definition of “customer,” “product,” “lead,” and more. További információLearn more
 • Hozzáférés prémium szintű kapcsolatokhoz, amilyen például a Salesforce, a DB2, a Zendesk és a Common Data Service.Access to premium connections such as Salesforce, DB2, Zendesk, and the Common Data Service. A legtöbb Office 365- és Dynamics 365-csomagban lehetőség van olyan adatforrásokhoz kapcsolódni, mint az Office 365, a Dynamics 365, a Dropbox vagy a Twitter.With many Office 365 and Dynamics 365 plans, you can connect to data sources such as Office 365, Dynamics 365, Dropbox, and Twitter. A 2. csomag próbaverziójában ezen kívül olyan prémium szintű összekötők segítségével is kapcsolódhat adatokhoz, mint az alábbiak:With the Plan 2 Trial, you can also connect to data through premium connectors such as these:

  Az összekötők teljes listájában a prémium szintű összekötőket jelvény különbözteti meg:In the complete list of connectors, premium connectors appear with a badge:

 • Hozzáférés a PowerApps felügyeleti központhoz, amelyben kezelheti környezetét, adatbázisait, a felhasználói jogosultságokat és az adatszabályzatokat.Access to the PowerApps admin center, in which you can manage your environments, databases, user permissions, and data policies. További információLearn more

További információt a 2. csomag próbaverziójának bővített funkcionalitásáról és kapacitásáról a díjszabás oldalon talál.For more information about additional functionality and capacity in the Plan 2 Trial, see the pricing page.

A próbaverzióra munkahelyi vagy iskolai fiókjával iratkozhat fel a PowerApps webhelyén.You can use a work or school account to sign up for the trial from the PowerApps site. Ha Ön – az Office 365, a Dynamics 365 vagy a PowerApps 1. csomagja által – már hozzáfér a PowerAppshez, akkor amint használni próbál egy 2. csomagbeli funkciót, a rendszer kéri, hogy iratkozzon fel a próbaverzióra.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you'll be prompted to sign up for the trial if you try to access a Plan 2 feature.

Mi történik, ha lejár a próbaidőszak?What happens when my trial expires?

90 nap elteltével a rendszer kéri, hogy 90 nappal hosszabbítsa meg a próbaidőszakot, vagy vásároljon csomagot.After 90 days, you'll be prompted to request a 90-day extension of the trial or purchase a plan. A csomagokról a díjszabás oldalon talál információt.You can find details about all plans on the pricing page.

 • Ha Ön – az Office 365, a Dynamics 365 vagy a PowerApps 1. csomagja által – már hozzáfér a PowerAppshez, akkor továbbra is használhatja, de előfordulhat, hogy többé nem éri el a Common Data Service szolgáltatást, a prémium összekötőket, a felügyeleti központot és egyéb 2. csomagbeli funkciókat.If you have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can still use PowerApps, but you might lose access to the Common Data Service, premium connectors, the admin center, and other Plan 2 features. Például ez a képernyő jelenhet meg, ha prémium szintű kapcsolatot próbál létrehozni:For example, this screen might appear if you try to create a premium connection:

  Ez a képernyő fogadhatja, ha sémát vagy entitásokat próbál módosítani a Common Data Service-ben:This screen might appear if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service:

 • Ha kizárólag a próbaverziós PowerAppshez fér hozzá (amelyre a PowerApps webhelyen vagy a díjszabás oldalon iratkozott fel), akkor ehhez hasonló képernyőt láthat, amikor használni próbálja a PowerApps-et:If your only access to PowerApps is through the trial (for which you signed up on the PowerApps site or the pricing page), a screen like this will appear if you try to access PowerApps:

Hány nap van hátra a próbaidőszakomból?How many days are left before my trial expires?

Hamarosan láthatja, hány napig él még a próbaidőszak.You'll soon be able to see how many days are left before your trial expires.

Mi történik az adataimmal, ha lejár a próbaidőszak?What happens to my data when my trial expires?

Ha továbbra is hozzáfér a PowerAppshez, továbbra is használhatja azt.If you still have access to PowerApps, you can continue to use it. A Common Data Service-adatok érintetlenek maradnak, és minden alkalmazás vagy folyamat, amely a Common Data Service-t használja adatforrásként, továbbra is zavartalanul fog működni.Any data in the Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that used the Common Data Service as a data source will continue to run as it did. Ön azonban nem használhatja majd az érintett alkalmazásokat vagy folyamatokat, és amikor sémát vagy entitásokat próbál módosítani a Common Data Service-ben, a rendszer kéri majd, hogy hosszabbítsa meg a próbaidőszakot, vagy vásároljon csomagot.But you won't be able to use that app or flow, and you'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service.

Mi a teendő ezután?What should I do next?

Az alábbi lépések egyikét végrehajtva szerezhet ismét hozzáférést a PowerApps-hez és funkcióihoz:You can retain access to PowerApps and its features by following either of these steps:

 • Amikor a rendszer kéri, kérje a próbaidőszak meghosszabbítását 90 nappal.When prompted, request to extend your trial for another 90 days.
 • Vásároljon csomagot.Purchase a plan. Tekintse meg az elérhető csomagokat, vagy látogasson el a díjszabási oldalra.You can view the available plans or visit the PowerApps pricing page. További információ csomagok vásárlásáról.Learn more about how to purchase a plan.