A környezetek használata és a Microsoft PowerAppsWorking with environments and Microsoft PowerApps

A PowerApps segítségével különböző környezetekben dolgozhat, és könnyedén válthat az egyes környezetek között.With PowerApps, you can work in different environments and easily switch among them. A környezetek áttekintésével kapcsolatban olvassa el a Környezetek áttekintése című témakört, amely részletesen ismerteti a környezetek felhasználási lehetőségeit, valamint a környezetek létrehozási és kezelési módjait.For an overview of environments, see Environments overview, which explains in detail why you use environments and how you can create and manage them. Ez a cikk a környezetek használatának alábbi témaköreit mutatja be:The scope of this article will cover the following topics on environment:

 • váltás a környezetek között a powerapps.com webhelyenhow to switch the environment on powerapps.com
 • alkalmazások létrehozása a megfelelő környezetbenhow to an create app in the right environment
 • alkalmazások megtekintése a megfelelő környezetbenhow to view an app in the right environment

Váltás a környezetek közöttSwitch the environment

Regisztráció után és a powerapps.com webhelyen történő első bejelentkezéskor feltehetően az alapértelmezett környezetbe kerül.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will likely land in a default environment. Ezt a lap jobb felső sarkára pillantva ellenőrizheti.You can verify this by looking at the upper-right corner of the page.

Alapértelmezett környezet

Az alapértelmezett környezethez bárki hozzáférhet.The Default environment is accessible to everyone. Megkezdheti az alkalmazások létrehozását ebben a környezetben, valamint megoszthatja alkalmazásait más felhasználókkal.You can start creating apps in this environment and share your apps with other users. Elképzelhető, hogy más környezetekhez is van hozzáférése (például olyanokhoz, amelyeket saját maga hozott létre, vagy olyanokhoz, amelyeket mások hoztak létre, de kapott hozzáférést).You may also have access to other environments, such as those you create yourself or those created by others but you have access to. Környezetet úgy válthat, hogy a jobb felső sarokban lévő legördülő menüre kattintva kiválaszt egy új környezetet.You can switch environments by clicking the environment dropdown in the upper-right corner and selecting a different environment. Ebben a példában az alapértelmezett környezetről váltunk át az 1. környezetre.In this example, I am switching from Default environment to Environment 1.

Váltás a környezetek között

Miután új környezetre váltott (például 1. környezet), az összes olyan létrehozott alkalmazása megjelenik a környezetben, amelyhez hozzáférése van.Once you switch to a different environment (such as Environment 1), you will see all the apps you created or have access to in this new environment.

Alkalmazások létrehozása a megfelelő környezetbenCreate apps in the right environment

Alkalmazásokat új környezetben hozhat létre, vagy olyan meglévő környezetekben, amelyekhez hozzáférése van.You can create apps in existing environments that you have access to or in a new environment. Saját környezetet azonban csak konkrét csomaggal lehet létrehozni.Creating your own environment, however, requires a specific plan. További információt ebben a témakörben talál.For more information, see this topic. Alkalmazások létrehozása előtt mindig ellenőrizze, hogy azt a környezetet választotta-e ki, amelyben az alkalmazást szeretné létrehozni.Before you create an app, always make sure you select the environment you want to app to be in. Ellenkező esetben az alkalmazások áthelyezése szükséges a környezetek között.Otherwise, you will have to deal with moving apps between environments.

 1. Ha a powerapps.com webhelyet használja, válassza ki azt a környezetet, amelyben szeretné létrehozni az alkalmazást.If you are in powerapps.com, select the environment you would like to create your app in. Ha a PowerApps Studio alkalmazást vagy a PowerApps Studio webes felületét használja, ugorjon a 4. lépésre.If you are in PowerApps Studio or PowerApps Studio for web, skip to step 4.
 2. Kattintson a + Új alkalmazás gombraSelect + New app
 3. Válassza ki a PowerApps Studio vagy a PowerApps Studio webes felülete lehetőségetSelect Open PowerApps Studio or PowerApps Studio for web
 4. Miután a PowerApps Studio vagy PowerApps Studio webes felülete megnyílik, válassza ki újra a környezetet a jobb felső sarokban.When PowerApps Studio or PowerApps Studio for web opens, select the environment again at the top right corner. A Microsoft a jövőben egyszerűsíteni fogja ezt a folyamatot, de a jelenlegi verzióban minden egyes alkalommal a fenti megoldást kell követnie, ha új környezetben szeretne létrehozni alkalmazásokat.We will improve this experience in the future but, in the current release, you must select this every time you want to create an app in a new environment.

  Studio – váltás a környezetek között

 5. A Fiók lapon kattintson a Módosítás gombra a jelenlegi környezet neve mellett.On the Account page, select Change next to the name of the current environment.

  Studio – váltás a környezetek között

 6. Válassza ki azt a környezetet, amelyben szeretné létrehozni az alkalmazást.Select the environment you want to create your app in.

  Studio – váltás a környezetek között

 7. Kattintson az Új gombra az alkalmazás létrehozásának megkezdéséhez.Select New to start creating an app. Az alkalmazás mostantól a 6. lépésben kiválasztott környezetben van.Your app now will reside in the environment you selected in step 6.

  Studio – váltás a környezetek között

Alkalmazások megtekintése a megfelelő környezetbenView apps in the right environment

Akár a powerapps.com webhelyet, a PowerApps Studio for Windows alkalmazást vagy a PowerApps Studio webes felületét használja, az alkalmazások, a kapcsolatok és az egyéb elemek megjelenő listáját a rendszer a legördülő menüben kiválasztott környezet alapján állítja be.Whether you are working in powerapps.com, PowerApps Studio for Windows, or PowerApps Studio for web, the list of apps, connections, etc. that you see is always filtered based on the environment that's selected in the dropdown. Ha nem találja a keresett alkalmazást, mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő környezetet választotta-e ki.If you don't see the apps you are looking for, always confirm whether the right environment is selected.

Tehát a környezetek közötti váltás az alábbi módon lehetséges a powerapps.com webhelyen:Again, to switch environments in powerapps.com:

Váltás a környezetek között

A környezetek közötti váltás az alábbi módon lehetséges a PowerApps Studio for Windows alkalmazásban vagy a PowerApps Studio webes felületén:To switch environments in PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web:

Studio – váltás a környezetek között

További információt a környezetekről ebben az áttekintésben talál.For more information about environments, see this overview.