Szabály létrehozása a PowerAppsbenCreate a rule in PowerApps

Szabályok segítségével elérheti, hogy a rendszer az Ön által megadott feltételek alapján automatikusan módosítsa az alkalmazást.Create rules to automatically modify an app based on criteria that you specify. Beállíthatja például, hogy a listaelemek státuszuk alapján pirossal, sárgával vagy zölddel jelenjenek meg, vagy azt, hogy bizonyos felhasználók (például a vezetőség) számára megjelenjen a Jóváhagyás gomb.For example, show list items in red, yellow, or green based on their status, or show an approval button only for certain users (such as managers).

Szabályok számos különböző vezérlőhöz beállíthatók.You can add rules to a variety of controls. Ebben a témakörben beállítunk egy szabályt, amellyel a rendszer módosítja egy Címke típusú vezérlő szövegének a színét, amennyiben a Csúszka vezérlő értéke nagyobb 70-nél.In this topic, you'll add a rule to change the text color of a Label control if the value of a Slider control is greater than 70.

A szabály beállításaAdd a rule

 1. Válassza ki a kívánt vezérlőt (vagy vegyen fel egy vezérlőt, és hagyja bejelölve).Select a control (or add a control and leave it selected).

  Ebben a témakörben felveszünk egy címkét és egy csúszkát, a címke Text tulajdonságát a Slider1.Value értékre állítjuk, majd kiválasztjuk a csúszkát.For this topic, add a label and a slider, set the label's Text property to Slider1.Value, and then select the slider.

 2. A jobb oldali panelen kattintson vagy koppintson a Szabályok elemre, majd kattintson vagy koppintson az Új szabály elemre.In the right-hand panel, click or tap Rules, and then click or tap New rule.

  Új szabály létrehozása

  Ha olyan vezérlőt választ ki, amelyhez már legalább egy szabály tartozik, kattintson vagy koppintson a szerkeszteni kívánt szabályra.If you select a control for which one or more rules has already been defined, you can edit any of them if you click or tap it.

Feltétel felvételeAdd a condition

A feltételek kifejezések, amelyeknél a rendszer megvizsgálja, hogy igaz vagy hamis értéket adnak-e vissza. Ilyen lehet például az a feltétel, hogy egy érték nagyobb-e 70-nél.A condition is an expression that evaluates to true or false, such as whether a value is greater than 70. A kifejezést megírhatja sablon alapján, de nulláról is kezdheti, majd a felhasználói felületen (Intellisense) megjelenő kifejezéskezelési útmutató segítségével saját igényeihez igazíthatja.You can write the expression based on a template or start from scratch, and you can customize the expression based on guidance in the UI (Intellisense).

 1. Kattintson vagy koppintson a Feltétel hozzáadása elemre, majd a kívánt sablonra vagy az Egyéni feltétel lehetőségre.Click or tap Add a condition, and then click a template or Custom condition.

  Ebben a témakörben a Nagyobb, mint lehetőséget fogjuk használni.For this topic, click or tap Greater than.

  Feltétel hozzáadása

 2. Frissítse a kifejezést: határozza meg, hogy mikor alkalmazza a rendszer a szabályt.Update the expression to define when the rule applies.

  Ebben a témakörben a 0 értéket 70-re cseréljük, hogy a következő kifejezést kapjuk: For this topic, change 0 to 70 to get this expression:
  Slider1.Value > 70Slider1.Value > 70

Művelet hozzáadásaAdd an action

A műveletek határozzák meg, hogy mi történjen, amikor a rendszer alkalmazza a szabályt.Actions define what happens when the rule is applied. A PowerApps képes a vezérlőkön végzett módosítások alapján automatikusan létrehozni a kívánt műveleteket.PowerApps can create actions automatically based on changes you make to controls.

 1. Kattintson vagy koppintson a Műveletek definiálása elemre.Click or tap Define actions.

  Műveletek definiálása

 2. A megerősítést kérő párbeszédpanelen kattintson vagy koppintson a Gyerünk! lehetőségre. A PowerApps művelet(ek)ként rögzíti az ezt követően végzett módosítás(oka)t.In the confirmation dialog box, click or tap Let's go so that PowerApps will capture your next change or changes as one or more actions.

 3. Konfiguráljon egy vagy több vezérlőt úgy, hogy a feltétel teljesülése esetén megtörténjen az, amit szeretne.Configure one or more controls to match your expectations when the condition is true.

  Ebben a témakörben egy címke színét fogjuk megváltoztatni.For this topic, change the color of the label.

  Tulajdonságok rögzítése

 4. (választható) Ha szeretné áttekinteni a módosításokat, kattintson vagy koppintson a Műveletek megjelenítése gombra.(optional) Review your changes by clicking or tapping Show actions.

  Műveletek áttekintése

 5. Ha befejezte a műveletek beállítását, kattintson vagy koppintson a Kész elemre.When you finish adding actions, click or tap Done.

 6. Ellenőrizze a szabály feltételeit és műveleteit.Review the condition and actions for the rule.

  A szabály ellenőrzése

A szabály átnevezéseRename the rule

 1. Mutasson rá a Rule1-re, és kattintson vagy koppintson a szerkesztés gombra.Hover over Rule1 and click or tap the edit button.

  Vigye a kurzort a szabály neve fölé

 2. Adja meg a szabály új nevét.Enter a new name for the rule.

  Szabály átnevezése

 3. A szerkesztő bezárásához kattintson vagy koppintson a Kész lehetőségre.Click or tap Done to dismiss the editor.

A szabály teszteléseTest the rule

 1. Nyissa meg az alkalmazás előnézetét: nyomja meg az F5 billentyűt (vagy kattintson a jobb felső saroknál látható lejátszás gombra).Preview the app by pressing F5 (or by clicking the play button near the upper-right corner).

  Az előnézet megnyitása

 2. Állítsa igazra a megadott feltételt, majd ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a várt műveletek.Make the condition that you specified true, and then confirm that the actions work as you expect.

  Ebben a témakörben állítsa a csúszkát egy 70-nél nagyobb értékre, és ellenőrizze, hogy megváltozott-e a szöveg színe.For this topic, set the slider to a value that's greater than 70, and confirm that the label text changes color.

Összes szabály megtekintéseSee all rules

A Szabályok lap alapértelmezés szerint csak azokat a szabályokat mutatja, amelyek az aktuálisan kiválasztott vezérlőhöz, valamint azokhoz a gyermekvezérlőkhöz tartoznak, amelyek szabályfeltételben vagy műveletben fel vannak használva.By default, the Rules tab shows only the rules for the selected control and all child controls that are used in a rule condition or action. A Csak az erre a vezérlőre vonatkozó szabályok megjelenítése felölőnégyzet jelölésének megszüntetésével megjelenítheti az alkalmazáshoz tartozó összes szabályt.To show all rules in the app, clear the Show rules for this control only check box.

Szűrő törlése

Ismert korlátozásokKnown limitations

A cikk írásakor:As of this writing:

 • Az űrlapok és galériák ThisItem tulajdonsága nem vonható be feltételekbe.You can't specify the ThisItem property of a form or a gallery as part of a condition.