A Power Query M nyelv specifikációiPower Query M language specification

A specifikáció a Power Query M nyelv alapvető fogalmait alkotó értékeket, kifejezéseket, környezeteket, változókat, azonosítókat és értékelési modellt írja le.The specification describes the values, expressions, environments and variables, identifiers, and the evaluation model that form the Power Query M language’s basic concepts.

A specifikáció a következő témakörökben található.The specification is contained in the following topics.