Hibaadatok megjelenítéseDisplaying Error Information

Ez a témakör azt ismerteti, hogyan jeleníthetők meg a felhasználók a hibákra vonatkozó információkat.This topic discusses the ways in which users can display error information.

Ha a parancsmag hibát észlel, a hibaüzenetek bemutatása alapértelmezés szerint a következő hibához hasonlít.When your cmdlet encounters an error, the presentation of the error information will, by default, resemble the following error output.

$ stop-service lanmanworkstation
You do not have sufficient permissions to stop the service Workstation.

A felhasználók azonban megtekinthetik a hibákat kategóriánként a változó értékre állításával $ErrorView "CategoryView" .However, users can view errors by category by setting the $ErrorView variable to "CategoryView". A kategória nézet a hiba rekordjában megadott adatokat jeleníti meg, nem pedig a hiba ingyenes szöveges leírását.Category view displays specific information from the error record rather than a free-text description of the error. Ez a nézet akkor lehet hasznos, ha hosszú a vizsgálandó hibák listája.This view can be useful if you have a long list of errors to scan. A kategória nézetben az előző hibaüzenet a következőképpen jelenik meg.In category view, the previous error message is displayed as follows.

$ $ErrorView = "CategoryView"
$ stop-service lanmanworkstation
CloseError: (System.ServiceProcess.ServiceController:ServiceController) [stop-service], ServiceCommandException

A hibakódokkal kapcsolatos további információkért lásd: Windows PowerShell-hibakódok.For more information about error categories, see Windows PowerShell Error Records.

Lásd még:See Also

Windows PowerShelles hibarekordokWindows PowerShell Error Records

Windows PowerShell-parancsmag írásaWriting a Windows PowerShell Cmdlet