StopProc-oktatóanyagStopProc Tutorial

Ez a szakasz a Stop-Proc parancsmag létrehozásához nyújt oktatóanyagot, amely nagyon hasonlít a Windows PowerShell által biztosított stop-Process parancsmaghoz.This section provides a tutorial for creating the Stop-Proc cmdlet, which is very similar to the Stop-Process cmdlet provided by Windows PowerShell. Ez az oktatóanyag a parancsmagok megvalósítását bemutató kódrészleteket és a kód magyarázatát tartalmazza.This tutorial provides fragments of code that illustrate how cmdlets are implemented, and an explanation of the code.

Az oktatóanyag témaköreiTopics in this Tutorial

Az oktatóanyag témakörei úgy lettek kialakítva, hogy azok az előző témakörben tárgyalt témakörök alapján legyenek elolvasva.The topics in this tutorial are designed to be read sequentially, with each topic building on what was discussed in the previous topic.

A rendszer módosítását módosító parancsmag létrehozása Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan hozhat létre olyan parancsmagot, amely támogatja a rendszermódosításokat, például a számítógépen futó folyamatok leállítását.Creating a Cmdlet that Modifies the System This section describes how to create a cmdlet that supports system modifications, such as stopping a process running on the computer.

Felhasználói üzenetek hozzáadása a parancsmaghoz Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan adható hozzá a felhasználói üzenetek, a hibakeresési üzenetek, a figyelmeztető üzenetek és az előrehaladási információk a parancsmaghoz.Adding User Messages to Your Cmdlet This section describes how to add the ability to write user messages, debug messages, warning messages, and progress information to your cmdlet.

Aliasok hozzáadása, helyettesítő karakterek bővítése és a parancsmag paramétereinek súgója Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan hozhat létre olyan parancsmagot, amely támogatja a paraméter-aliasokat, a súgót és a helyettesítő karakterek kiterjesztését.Adding Aliases, Wildcard Expansion, and Help to Cmdlet Parameters This section describes how to create a cmdlet that supports parameter aliases, Help, and wildcard expansion.

Paraméter-készletek hozzáadása parancsmagokhoz Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan adhat hozzá paramétereket egy parancsmaghoz.Adding Parameter Sets to Cmdlets This section describes how to add parameter sets to a cmdlet. A paraméterek beállítása lehetővé teszi, hogy a parancsmag a felhasználó által megadott paraméterek alapján különbözőképpen működjön.Parameter sets allow the cmdlet to operate differently based on what parameters are specified by the user.

Lásd még:See Also

Rendszermódosító parancsmag létrehozásaCreating a Cmdlet that Modifies the System

Felhasználói üzenetek hozzáadása a parancsmaghozAdding User Messages to Your Cmdlet

Aliasok, helyettesítő bővítők és súgó hozzáadása a parancsmag-paraméterekhezAdding Aliases, Wildcard Expansion, and Help to Cmdlet Parameters

Paraméter-készletek hozzáadása parancsmagokhozAdding Parameter Sets to Cmdlets

Windows PowerShell SDKWindows PowerShell SDK