A Nézet CustomControl eleméhez tartozó CustomEntry CustomItem eleme (Formátum)CustomItem Element for CustomEntry for CustomControl for View (Format)

Meghatározza, hogy az egyéni vezérlő nézet milyen módon jelenjen meg, és hogyan jelenjen meg.Defines what data is displayed by the custom control view and how it is displayed. Ez az elem egyéni vezérlő nézet definiálásakor használatos.This element is used when defining a custom control view.

A konfigurációs elem (Format) ViewDefinitions elem (Format) CustomControl elemének (formátumának) a CustomControl for View (Format) CustomEntries elemének (formátum) CustomEntry elemének megtekintése (Format) CustomEntries elemének megtekintése (formátum) CustomItemConfiguration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) CustomControl Element (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for View (Format)

SyntaxSyntax

<CustomItem>
  <ExpressionBinding>...</ExpressionBinding>
  <Frame>...</Frame>
  <NewLine/>
  <Text>TextToDisplay</Text>
</CustomItem>

Attribútumok és elemekAttributes and Elements

Az alábbi szakaszok a elem attribútumait, alárendelt elemeit és a szülő elemét írják le CustomItem .The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the CustomItem element.

AttribútumokAttributes

Nincsenek.None.

GyermekelemekChild Elements

ElemElement LeírásDescription
A Nézet CustomControl eleméhez tartozó CustomItem ExpressionBinding eleme (Formátum)ExpressionBinding Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Választható elem.Optional element.

Meghatározza a vezérlő által megjelenített adatértékeket.Defines the data that is displayed by the control.
A Nézet CustomControl eleméhez tartozó CustomItem Keret eleme (Formátum)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Választható elem.Optional element.

Meghatározza, hogy az egyéni vezérlő nézet milyen módon jelenjen meg, és hogyan jelenjen meg.Defines what data is displayed by the custom control view and how it is displayed.
Sortörési elem a CustomItem egyéni vezérlő nézethez (formátum)NewLine Element for CustomItem for Custom Control for View (Format) Választható elem.Optional element.

Üres sort ad hozzá a vezérlő megjelenítéséhez.Adds a blank line to the display of the control.
A CustomControl tartozó CustomItem szöveges eleme nézetre (formátum)Text Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) Választható elem.Optional element.

További szöveget ad meg a vezérlő által megjelenített adatértékekhez.Specifies additional text to the data displayed by the control.

SzülőelemekParent Elements

ElemElement LeírásDescription
A Nézet CustomControl eleméhez tartozó CustomEntries CustomEntry eleme (Formátum)CustomEntry Element for CustomEntries for CustomControl for View (Format) Az egyéni vezérlő nézet definícióját adja meg.Provides a definition of the custom control view.

MegjegyzésekRemarks

Lásd még:See Also

CustomEntries CustomEntry eleme nézethez (formátum)CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format)

A Nézet CustomControl eleméhez tartozó CustomItem ExpressionBinding eleme (Formátum)ExpressionBinding Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

A Nézet CustomControl eleméhez tartozó CustomItem Keret eleme (Formátum)Frame Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

A Nézet CustomControl eleméhez tartozó CustomItem NewLine eleme (Formátum)NewLine Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

A CustomControl tartozó CustomItem szöveges eleme nézetre (formátum)Text Element for CustomItem for CustomControl for View (Format)

PowerShelles formázási fájl írásaWriting a PowerShell Formatting File