A GroupBy elemhez tartozó Keret LeftIndent eleme (Formátum)LeftIndent Element for Frame for GroupBy (Format)

Meghatározza, hogy az adatok hány karakterből állnak a bal oldali margótól.Specifies how many characters the data is shifted away from the left margin. Ez az elem akkor használatos, amikor meghatározza az objektumok új csoportjának megjelenítését.This element is used when defining how a new group of objects is displayed.

A konfigurációs elem (Format) ViewDefinitions elem (Format) GroupBy eleme (Format) a GroupBy (Format) CustomControl elemének megtekinthető (Format) CustomEntries eleme a CustomControl (Format) GroupBy elem CustomEntry esetében CustomControl (Format) GroupBy elemének CustomItem esetében CustomEntry (Format) GroupBy (formátum) CustomItemConfiguration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) GroupBy Element for View (Format) CustomControl Element for GroupBy (Format) CustomEntries Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomEntry Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format) Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format) LeftIndent Element for Frame for GroupBy (Format)

SyntaxSyntax

<LeftIndent>CharactersToShift</LeftIndent>

Attribútumok és elemekAttributes and Elements

A következő szakaszok ismertetik az elem attribútumait, alárendelt elemeit és szülő elemét LeftIndent .The following sections describe attributes, child elements, and parent element of the LeftIndent element.

AttribútumokAttributes

Nincsenek.None.

GyermekelemekChild Elements

Nincsenek.None.

SzülőelemekParent Elements

ElemElement LeírásDescription
A GroupBy elemhez tartozó CustomItem Keret eleme (Formátum)Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format) Meghatározza az adatmegjelenítés módját, például az adateltolást balra vagy jobbra.Defines how the data is displayed, such as shifting the data to the left or right.

Szöveges értékText Value

Itt adhatja meg, hogy hány karakterből álljon a bal oldalra az adateltolás.Specify the number of characters that you want to shift the data to the left.

MegjegyzésekRemarks

Lásd még:See Also

A GroupBy elemhez tartozó CustomItem Keret eleme (Formátum)Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format)

PowerShelles formázási fájl írásaWriting a PowerShell Formatting File