HelpInfo XML-fájl elnevezéseHow to Name a HelpInfo XML File

Ez a témakör a frissíthető súgófájlok (például HelpInfo XML-fájlok) számára szükséges formátumnév megírását ismerteti.This topic explains the required name format for the Updatable Help Information files, commonly known as HelpInfo XML files.

HelpInfo XML-fájl elnevezéseHow to Name a HelpInfo XML File

A HelpInfo XML-fájl nevének a következő formátumúnak kell lennie.A HelpInfo XML file must have a name with the following format.

<ModuleName>_<ModuleGUID>_HelpInfo.xml

A név elemei a következők.The elements of the name are as follows.

  • <ModuleName>– A Get-Module parancsmag által visszaadott ModuleInfo objektum Name tulajdonságának értéke.<ModuleName> - The value of the Name property of the ModuleInfo object that the Get-Module cmdlet returns.

  • <ModuleGUID> – A modul jegyzékfájljában lévő GUID -kulcs értéke.<ModuleGUID> - The value of the GUID key in the module manifest.

Ha például a modul neve "TestModule", a modul GUID azonosítója pedig 9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9, a modulhoz tartozó HelpInfo XML-fájl neve a következő lesz:For example, if the module name is "TestModule" and the module GUID is 9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9, the name of the HelpInfo XML file for the module would be:

TestModule_9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9_HelpInfo.xml