Windows PowerShelles beépülő modul létrehozásaHow to Create a Windows PowerShell Snap-in

A Windows PowerShell beépülő modul olyan mechanizmust biztosít, amellyel a parancsmagok és egy másik Windows PowerShell-szolgáltató regisztrálható a rendszerhéjban, így kiterjesztheti a rendszerhéj funkcióit.A Windows PowerShell snap-in provides a mechanism for registering sets of cmdlets and another Windows PowerShell provider with the shell, thus extending the functionality of the shell. A Windows PowerShell beépülő modulja egyetlen szerelvényben regisztrálhatja az összes parancsmagot és szolgáltatót, vagy regisztrálhatja a parancsmagok és szolgáltatók egy adott listáját.A Windows PowerShell snap-in can register all the cmdlets and providers in a single assembly, or it can register a specific list of cmdlets and providers.

A beépülőmodul-szerelvényeket védett könyvtárba kell telepíteni, ugyanúgy, mint más operációs rendszerekkel.Snap-in assemblies should be installed in a protected directory, just as they would be with other operating systems. Ellenkező esetben a rosszindulatú felhasználók nem biztonságos kóddal helyettesíthetik a szerelvényeket.Otherwise, malicious users can replace an assembly with unsafe code.

Windows PowerShell beépülő modul osztályaiWindows PowerShell Snap-in Classes

Minden Windows PowerShell beépülő modul osztály a System. Management. Automation. PSSnapin parancsmaggal vagy a System. Management. Automation. Custompssnapin osztályokból származik.All Windows PowerShell snap-in classes derive from the System.Management.Automation.PSSnapIn or System.Management.Automation.Custompssnapin classes.

PéldákExamples

Windows PowerShell beépülő modul írása: Ez a példa azt szemlélteti, hogyan lehet létrehozni egy beépülő modult, amely egy szerelvényben lévő összes parancsmag és szolgáltató regisztrálására szolgál.Writing a Windows PowerShell Snap-in: This example shows how to create a snap-in that is used to register all the cmdlets and providers in an assembly.

Egyéni Windows PowerShell beépülő modul írása: Ez a példa azt mutatja be, hogyan hozható létre olyan egyéni beépülő modul, amely a parancsmagok és szolgáltatók adott készletének regisztrálására szolgál, amelyek egy szerelvényben esetlegesen vagy esetleg nem léteznek.Writing a Custom Windows PowerShell Snap-in: This example shows how to create a custom snap-in that is used to register a specific set of cmdlets and providers that might or might not exist in a single assembly.

Lásd még:See Also

System. Management. Automation. PSSnapin parancsmaggalSystem.Management.Automation.PSSnapIn

System. Management. Automation. CustompssnapinSystem.Management.Automation.Custompssnapin

Parancsmagok regisztrálásaRegistering Cmdlets

Windows PowerShell rendszerhéj SDKWindows PowerShell Shell SDK