GetProc04 (VB.NET) Sample Code – mintakódGetProc04 (VB.NET) Sample Code

A következő kód egy olyan parancsmag implementációját mutatja be, amely a nem Get-Process lezáró hibákat jelenti.The following code shows the implementation of a Get-Process cmdlet that reports nonterminating errors. Ez a megvalósítás meghívja a System. Management. Automation. parancsmag. WriteError metódust a nem lezáró hibák jelentéséhez.This implementation calls the System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError method to report nonterminating errors.

Megjegyzés

A Get-proc parancsmaghoz tartozó C#-forrásfájl (getprov04.cs) a Windows Vista és a .NET-keretrendszer 3,0 Runtime Components Microsoft Windows szoftverfejlesztői készletének használatával tölthető le.You can download the C# source file (getprov04.cs) for this Get-Proc cmdlet using the Microsoft Windows Software Development Kit for Windows Vista and .NET Framework 3.0 Runtime Components. A letöltési utasításokért lásd: a Windows PowerShell telepítése és a Windows POWERSHELL SDK letöltése.For download instructions, see How to Install Windows PowerShell and Download the Windows PowerShell SDK.

A letöltött forrásfájlok a címtárban érhetők el <PowerShell Samples> .The downloaded source files are available in the <PowerShell Samples> directory.

MintakódCode Sample

Lásd még:See Also

Windows PowerShell – programozói útmutatóWindows PowerShell Programmer's Guide

Windows PowerShell SDKWindows PowerShell SDK