ScriptAnalyzer-szabály profilja a gyűjteményhezScriptAnalyzer rule profile for Gallery

A PowerShell-galéria közzétett csomagok minőségének biztosítása érdekében PSScriptAnalyzer -szabályokat futtatunk annak megállapításához, hogy az elküldött parancsfájlok megsértése van-e.To ensure the quality of packages published to PowerShell Gallery, we run PSScriptAnalyzer rules to determine if there are any violations in the scripts submitted.

Itt megtalálhatja a ScriptAnalyzer GitHub oldalonfutó szabályok listáját.You can find the list of rules we are running on ScriptAnalyzer GitHub page. Ha aggályai vannak a futtatott szabályokkal kapcsolatban, forduljon PowerShell-galéria rendszergazdához, vagy nyisson meg egy problémát a ScriptAnalyzer.If you have any concerns regarding the rules we are running, please contact PowerShell Gallery Administrators, or open an issue for ScriptAnalyzer.

A ScriptAnalyzer eredményei megjelennek a katalógus minden egyes csomag lapján a következő kiadásban.ScriptAnalyzer results will be displayed on each individual package page in Gallery in the coming release. Javasoljuk, hogy a csomag tulajdonosai ellenőrizzék a csomagjaikat, hogy a közzétett csomagok ne legyenek súlyos hibák.We encourage package owners to check their packages to make sure there are no severe errors in published packages.