A PowerShell használata a DockerbenUsing PowerShell in Docker

A Docker-rendszerképeket az előre telepített PowerShell-lel tesszük közzé.We publish Docker images with PowerShell preinstalled. Ez a cikk bemutatja, hogyan kezdheti el a PowerShell használatát a Docker-tárolóban.This article shows you how to get started using PowerShell in the Docker container.

Elérhető rendszerképek kereséseFinding available images

A kiadott képekhez a Docker 17,05-es vagy újabb verziója szükséges.The released images require Docker 17.05 or newer. Azt is feltételezi, hogy a Docker-t vagy helyi sudo rendszergazdai jogosultságokat nem lehet futtatni.It is also expected that you are able to run Docker without sudo or local administrative rights. A megfelelő telepítéshez docker kövesse a Docker hivatalos utasításait .Please follow Docker's official instructions to install docker correctly.

A kiadási tárolók a hivatalos terjesztési rendszerképből származnak centos:7, mint például a, majd a függőségek telepítése és végül a PowerShell-csomag telepítése.The release containers derive from the official distribution image, such as centos:7, then install dependencies, and finally install the PowerShell package.

Ezek a tárolók a hub.Docker.com/r/Microsoft/PowerShellcímen laknak.These containers live at hub.docker.com/r/microsoft/powershell.

További információt ezekről a Docker-rendszerképekről a GitHubon található PowerShell-Docker- tárházban találhat.For more information about these Docker images, visit the PowerShell-Docker repository on GitHub.

A PowerShell használata egy tárolóbanUsing PowerShell in a container

A következő lépések a rendszerkép letöltéséhez és az interaktív PowerShell-munkamenet elindításához szükséges Docker-parancsokat mutatják be.The following steps show the Docker commands required to download the image and start an interactive PowerShell session.

docker run -it mcr.microsoft.com/powershell

A rendszerkép eltávolítása, ha már nincs rá szükségRemove the image when no longer needed

A következő parancs használatával törölheti a Docker-rendszerképet, ha már nincs rá szüksége.The following command is used to delete the Docker image when you no longer need it.

docker rmi mcr.microsoft.com/powershell

A PowerShell licence az mit licencalatt van.PowerShell is licensed under the MIT license.

Windows Docker fájl-és rendszerkép-licencekWindows Docker File and Image Licenses

A Windows-tárolók tároló operációsrendszer-rendszerképének igénylésével és használatával elfogadja a Docker hub-on elérhető kiegészítő licencfeltételeket:By requesting and using the Container OS Image for Windows containers, you acknowledge, understand, and consent to the Supplemental License Terms available on Docker hub:

TelemetriaTelemetry

Alapértelmezés szerint a PowerShell a személyes azonosításra alkalmas adatok nélkül korlátozott telemetria gyűjt a PowerShell jövőbeli verziói támogatásának elősegítése érdekében.By default, PowerShell collects limited telemetry without personally identifiable information to help aid development of future versions of PowerShell. A telemetria küldésének letiltásához hozzon létre egy POWERSHELL_TELEMETRY_OPTOUT set értékkel rendelkező környezeti változót 1 , mielőtt elindítja a PowerShellt a telepített helyről.To opt-out of sending telemetry, create an environment variable called POWERSHELL_TELEMETRY_OPTOUT set to a value of 1 before starting PowerShell from the installed location. A gyűjtött telemetria a Microsoft adatvédelmi nyilatkozataalá tartoznak.The telemetry we collect falls under the Microsoft Privacy Statement.