Az ISEMenuItem objektumThe ISEMenuItem Object

A ISEMenuItem objektum a Microsoft. PowerShell. host. ISE. ISEMenuItem osztály egy példánya.An ISEMenuItem object is an instance of the Microsoft.PowerShell.Host.ISE.ISEMenuItem class. A bővítmények menü összes menüeleme a Microsoft. PowerShell. host. ISE. ISEMenuItem osztály példányai.All menu objects on the Add-ons menu are instances of the Microsoft.PowerShell.Host.ISE.ISEMenuItem class.

TulajdonságokProperties

DisplayNameDisplayName

A Windows PowerShell integrált parancsprogram-kezelési környezet 2,0-es és újabb verzióiban támogatott.Supported in Windows PowerShell ISE 2.0 and later.

A menüelem megjelenítendő nevét leolvasó tulajdonság.The read-only property that gets the display name of the menu item.

# Get the display name of the Add-ons menu item
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Clear()
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Add('_Process', {Get-Process}, 'Alt+P')
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.DisplayName

MűveletAction

A Windows PowerShell integrált parancsprogram-kezelési környezet 2,0-es és újabb verzióiban támogatott.Supported in Windows PowerShell ISE 2.0 and later.

Az írásvédett tulajdonság, amely lekéri a parancsfájl blokkját.The read-only property that gets the block of script. A menüelemre kattintva meghívja a műveletet.It invokes the action when you click the menu item.

# Get the action associated with the first submenu item.
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Clear()
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Add('_Process', {Get-Process}, 'Alt+P')
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus[0].Action

# Invoke the script associated with the first submenu item
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus[0].Action.Invoke()

HelyiShortcut

A Windows PowerShell integrált parancsprogram-kezelési környezet 2,0-es és újabb verzióiban támogatott.Supported in Windows PowerShell ISE 2.0 and later.

A menüelemhez tartozó Windows-beviteli billentyűparancsot beolvasó, írásvédett tulajdonság.The read-only property that gets the Windows input keyboard shortcut for the menu item.

# Get the shortcut for the first submenu item.
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Clear()
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Add('_Process', {Get-Process}, 'Alt+P')
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus[0].Shortcut

A Windows PowerShell integrált parancsprogram-kezelési környezet 2,0-es és újabb verzióiban támogatott.Supported in Windows PowerShell ISE 2.0 and later.

A menüelem almenüjének listáját leolvasó tulajdonság.The read-only property that gets the list of submenus of the menu item.

# List the submenus of the Add-ons menu
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Clear()
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Add('_Process', {Get-Process}, 'Alt+P')
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus

Parancsfájl-példaScripting example

A bővítmények menü és a parancsfájl-kezelési tulajdonságok használatának jobb megismeréséhez olvassa el az alábbi parancsfájl-példát.To better understand the use of the Add-ons menu and its scriptable properties, read through the following scripting example.

# This is a scripting example that shows the use of the Add-ons menu.
# Clear the Add-ons menu if any entries currently exist
$psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Clear()

# Add an Add-ons menu item with an shortcut and fast access key.
# Note the use of "_"  as opposed to the "&" for mapping to the fast access key letter for the menu item.
$menuAdded = $psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.SubMenus.Add('_Process', {Get-Process}, 'Alt+P')
# Add a nested menu - a parent and a child submenu item.
$parentAdded = $psISE.CurrentPowerShellTab.AddOnsMenu.Submenus.Add('Parent', $null, $null)
$parentAdded.SubMenus.Add('_Dir', {dir}, 'Alt+D')

Lásd még:See Also