Szinkronizálás gyakoriságának módosítása a TFS rendszerrel való integrációhoz a System Center 2012 R2 termékcsaládban

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager

A System Center 2012 R2 Operations Manager programban az Operations Manager-riasztások és -munkaelemek szinkronizálása kulcsfontosságú a fejlesztési csapattal való hatékony együttműködés szempontjából. Amikor a riasztásokat a mérnöki csapathoz rendeli, a megfelelő munkaelem nem jön létre azonnal a Team Foundation Serveren (TFS). A szinkronizálás gyakoriságát az Operations Manager TFS munkaelem-szinkronizálási felügyeleti csomagjának (Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb) felülbírálásai vezérlik. A szinkronizálási gyakoriság módosításához módosítsa az alábbi táblázatban felsorolt felülbírálásokat.

Felülbírálás leírása

Célobjektum

Szabály

Paraméter

Alapértelmezett érték

Milyen gyakran jönnek létre a mérnöki csapathoz rendelt riasztásokból a TFS-munkaelemek

TFS-összekötő

TFS munkaelem-létrehozási szabály

Intervallum hossza (s)

300 másodperc

Milyen gyakran szinkronizálja a rendszer a mérnöki csapathoz rendelt riasztásokat és az azokhoz tartozó TFS-munkaelemeket

TFS-gyűjtemény

TFS munkaelem-szinkronizálási szabály

Intervallum hossza (s)

900 másodperc

Milyen gyakran adja a rendszer a hálózati fájlmegosztáson lévő riasztásmellékleteket a TFS-munkaelemekhez

TFS-gyűjtemény

Mellékletek szinkronizálási szabálya

Intervallum másodperben

900 másodperc

A TFS-munkaelemek előzményeinek riasztásokkal szinkronizált időtartománya. Ha a szinkronizálás 24 óránál hosszabb ideig ki volt kapcsolva, érdemes lehet ideiglenesen módosítani ezt az értéket a korábbi módosítások szinkronizálásához. Az alapértelmezett 24-es érték azt jelenti, hogy csak a TFS-munkaelemen az elmúlt 24 órában végzett módosításokat szinkronizálja a rendszer. 

TFS-gyűjtemény

TFS munkaelem-szinkronizálási szabály

Eltérés órában

24 óra

Ez határozza meg, hogy milyen gyakran kapják meg az APM-riasztások a konvertált IntelliTrace-naplókat. Az érték percben értendő.

IntelliTrace mellélkletek APM-riasztásokhoz egypéldányú objektum

IntelliTrace hozzáadása APM-mellékletként szabály

IntelliTrace konvertálási adatforrás lekérdezési intervalluma

15 perc

System_CAPS_cautionFigyelmeztetés

Ha a felülbírálások számára túl alacsony gyakoriságot ad meg, jelentősen növelheti a felügyeleti kiszolgáló és a TFS terhelését.

A szinkronizálás gyakoriságának módosítása

  1. A fenti táblázatból keresse ki a módosítani kívánt felülbírálási paramétert.

  2. Az Operations Manager-konzolon kattintson a Szerzői műveletek elemre, bontsa ki a Felügyeleti csomag objektumai elemet, és kattintson a Szabályok lehetőségre. A megjelenített szabályok hatókörének beállításához kattintson a Hatókör elemre, majd válassza Az összes cél megtekintése lehetőséget. Keresse meg a TFS-gyűjtemény és a TFS-összekötő elemet, és válassza ki őket. Kattintson az OK gombra.

    System_CAPS_importantFontos

    Az IntelliTrace használata esetén meg kell adnia az IntelliTrace-mellékletek APM-riasztásokhoz egypéldányú objektum beállítást is.

  3. A hatókörbe tartozó szabályok listáján kattintson a jobb gombbal a felülbírálni kívánt paraméterre. Kattintson a Felülbírálások, majd a Szabály felülbírálása lehetőségre, végül pedig A következő osztály összes objektumához: elemre.

  4. Bírálja felül a paraméter értékét egy új értékkel, majd mentse a beállításokat egy felügyeleti csomagba.