A System Center 2012 R2 Operations Manager verzióra való frissítés után elvégzendő feladatok

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager

Miután végrehajtotta a verziófrissítést a System Center 2012 R2 Operations Manager változatra, el kell végeznie néhány verziófrissítés utáni feladatot.

A verziófrissítés utáni feladatok

Az alábbi feladatokat a verziófrissítési folyamat után kell elvégezni.

 1. Az értesítés-előfizetések újbóli engedélyezése.

 2. Az összekötő-szolgáltatások újraindítása vagy újbóli engedélyezése (szükség esetén)

 3. A naplózási szolgáltatások (ACS) újbóli engedélyezése a frissített ügynökökön

 4. A frissítés sikerességének ellenőrzése

Az értesítés-előfizetések újbóli engedélyezése

Miután véget ért a frissítés, az alábbi eljárás segítségével engedélyezze újra az előfizetéseket.

Az előfizetések újbóli engedélyezése

 1. Nyissa meg az operatív konzolt egy olyan fiókkal, amely az Operations Manager-rendszergazdák szerepkör tagja a Operations Manager felügyeleti csoportban.

 2. Az operatív konzol navigációs ablaktábláján kattintson az Adminisztráció gombra.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Amikor az operatív konzolt olyan számítógépen futtatja, amely nem felügyeleti kiszolgáló, megjelenik a Kapcsolódás a kiszolgálóhoz párbeszédpanel. A Kiszolgálónév szövegmezőbe írja be annak az Operations Manager felügyeleti kiszolgálónak a nevét, amelyhez kapcsolódni szeretne.

 3. Az Adminisztráció ablaktáblán az Értesítések alatt kattintson az Előfizetések lehetőségre.

 4. A Műveletek ablaktáblán a felsorolt előfizetések mellett kattintson az Engedélyezés elemre.

Az összekötő-szolgáltatások újraindítása vagy újbóli engedélyezése

Az összes telepített összekötő esetében tekintse meg a külső féltől származó összekötők dokumentációiban, hogy a System Center 2012 R2 Operations Manager támogatja-e az adott összekötőt. Ha a frissítés idejére valamiért leállította valamelyik összekötőt, most indítsa újra a szolgáltatást.

Összekötő-szolgáltatás újraindítása

 1. Kattintson a tálca Start gombjára, majd a Felügyeleti eszközök elemre, végül kattintson a Szolgáltatások elemre.

 2. A Név oszlopban a jobb gombbal kattintson arra az összekötőre, amelyet újra szeretne indítani, majd kattintson az Indítás elemre.

A naplózási szolgáltatások újbóli engedélyezése

Ha a frissítés előtt valamelyik ügynökön engedélyezte a naplózási szolgáltatásokat (ACS), akkor azt az ügynök frissítési folyamata letiltotta. Szükség esetén engedélyezze újból az ACS-t.

A frissítés sikerességének ellenőrzése

Az alábbi lépésekkel ellenőrizheti, hogy a frissítés sikerrel járt-e.

 • Az Állapotfigyelő szolgáltatás figyelője nevű állapotnézetben ellenőrizze a felügyeleti kiszolgálók és az ügynökök állapotát. Az operatív konzol Adminisztráció munkaterületén ellenőrizze, hogy a felügyeleti kiszolgálók és az ügynökök állapota megfelelő-e. A Figyelés munkaterületen ellenőrizze, hogy vannak-e olyan riasztások, amelyek a felügyeleti csoport állapotára vonatkoznak.

 • Az összes felügyeleti kiszolgáló eseménynaplójában keresse meg az új hibákat.

 • Az új riasztások megkereséséhez rendezze az utolsó módosítás oszlopa alapján a riasztásokat.

 • A CPU-kihasználtsági és a lemez I/O értékek alapján állapítsa meg, hogy megfelelően működnek-e az adatbázis-kiszolgálók.

 • Ha a jelentéskészítési funkció telepítve van, kattintson a Jelentéskészítés gombra, és az általános teljesítményjelentés futtatásával ellenőrizze, hogy a jelentéskészítés megfelelően működik-e.

 • Telepítse újra a frissítés során eltávolított ügynököket.