IntelliTrace előzményprofil-nyomkövetések gyűjtése a System Center 2012 R2 termékcsaládban

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager

A System Center 2012 R2 Operations Manager programban az Operations Manager használatával előzmény-pillanatképeket (nyomkövetést) készíthet közvetlenül az Operations Manager-konzolról, valamint fogadhatja az IntelliTrace-pillanatképeket a .NET alkalmazásteljesítmény-figyelési (Application Performance Monitoring, APM) eseményektől. A fejlesztők ezeknek a pillanatképeknek a segítségével vizsgálhatják ki a problémákat. A pillanatképek révén a problémát okozó kiszolgálókhoz való hozzáférés nélkül válnak láthatóvá az alkalmazás-végrehajtási előzményei. A fejlesztők a Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate vagy a Microsoft Visual Studio 2013 Preview alkalmazással nyithatják meg az összegyűjtött pillanatképeket. Az IntelliTrace-szel kapcsolatos fejlesztői információk a Debug Your App by Recording Code Execution with IntelliTrace (Alkalmazáshiba-keresés IntelliTrace-szel végzett kódvégrehajtás-rögzítéssel) című cikkben találhatók.

A pillanatképek a hálózati fájlmegosztásról vagy a Team Foundation Server (TFS) munkaelem-mellékleteiből érhetők el (ha a TFS-szinkronizálás engedélyezett). További információkért lásd: Az IntelliTrace előzmény-profilkészítéssel történő integráció konfigurálása a System Center 2012 R2 termékcsaládban.

System_CAPS_importantFontos

Az IntelliTrace-profilkészítési felügyeleti csomag importálása és konfigurálása után az IntelliTrace-feladatok az Operations Manager-konzol újraindítását követően érhetők el.

Az IntelliTrace-előzményprofilok készítése pillanatképeinek gyűjtése

A létező APM-riasztások IntelliTrace-pillanatképeinek gyűjtése

 1. Akkor hajtsa végre ezt az eljárást, ha meg szeretné tartani a gyűjtött pillanatképeket, és IntelliTrace-pillanatképet szeretne mellékelni egy riasztáshoz. Ha a TFS-szinkronizálás engedélyezett, akkor a gyűjtött pillanatképeket a rendszer a társított munkaelemekhez mellékeli vagy kapcsolja a TFS-ben.

 2. Az Operations Manager-konzolon kattintson a Figyelés lehetőségre, nyisson meg egy riasztásnézetet, majd kattintson a kivizsgálni kívánt riasztásra.

 3. A Feladatok ablaktáblán bontsa ki az IntelliTrace-feladatok csomópontot, majd kattintson az IntelliTrace-gyűjtés indítása elemre.

 4. A Feladat futtatása – IntelliTrace indítása lap A feladat futtatása ezeken a célokon szakaszban válassza ki azokat a kiszolgálókat, amelyekről pillanatképeket szeretne gyűjteni. A listában az összes olyan kiszolgáló látható, amelyen az alkalmazás az APM-sablon általi megfigyelésre van konfigurálva abban a környezetben, ahol a riasztás keletkezett.

 5. A Feladat hitelesítő adatai területen válassza A futtatáshoz az előre meghatározott fiók használata lehetőséget, ha az alapértelmezett műveleti fiók rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik az alkalmazás Internet Information Services (IIS) készletében. Amennyiben nem, válassza az Egyéb lehetőséget olyan hitelesítő adatok megadásához, amelyek rendszergazdai jogosultságokkal rendelkeznek az IIS-készletben.

 6. Ha személyre szeretné szabni a gyűjtési paramétereket, kattintson a Felülbírálás lehetőségre.

 7. Kattintson a Futtatás elemre, várja meg a feladat sikeres befejeződését, majd kattintson a Bezárás gombra.

  System_CAPS_importantFontos

  Amikor a Futtatás lehetőségre kattint, az alkalmazás IIS-készlete automatikusan újraindul A feladat futtatása ezeken a célokon területen választott összes kiszolgálón. Az APM kikapcsol az összes azonos alkalmazáskészletben futó alkalmazás számára.

 8. Reprodukálja az APM kivételriasztását kiváltó alkalmazásproblémát.

 9. Válassza ki azt a riasztást, amelyen az IntelliTrace-t elindította. A Feladatok ablaktáblán kattintson az IntelliTrace-pillanatkép begyűjtése elemre.

 10. A Feladat futtatása – IntelliTrace-pillanatkép begyűjtése lapon válassza ki ugyanazokat a kiszolgálókat és a Feladat hitelesítő adatai számára adja meg ugyanazokat a hitelesítő adatokat, amelyeket korábban, az IntelliTrace-gyűjtés indításakor kiválasztott és megadott.

 11. Kattintson a Futtatás elemre, várja meg a feladat sikeres befejeződését, majd kattintson a Bezárás gombra. A feladat kimenetében láthatók az IntelliTrace-gyűjtőfeladatok futtatásakor esetlegesen fellépett hibák.

 12. Több pillanatkép gyűjtéséhez ismételje meg az előző négy lépést. Az összes gyűjtött pillanatképet ugyanahhoz az APM-riasztáshoz mellékeli a rendszer.

 13. Az IntelliTrace-gyűjtés leállításához válassza ki ugyanazt a riasztást, amelyen az IntelliTrace-t elindította. A Feladatok ablaktáblán kattintson az IntelliTrace-gyűjtés leállítása elemre.

  System_CAPS_importantFontos

  Ügyeljen az IntelliTrace-gyűjtés leállítására. Ha nem állítja le az IntelliTrace-gyűjtést, akkor az IntelliTrace tovább fut. Ez negatívan befolyásolja az alkalmazásteljesítményt, miközben az APM kikapcsolva marad, így nem Ön nem kap új riasztásokat az alkalmazástól. Ha a riasztás már le van zárva, és nem jelenik meg az Operations Manager-konzolon, az IntelliTrace a következő eljárás IntelliTrace leállítására vonatkozó lépését követve állítható le: IntelliTrace-pillanatképek gyűjtése, ha nincsenek APM-kivételriasztások

 14. A riasztásokhoz mellékelt IntelliTrace-pillanatképek megtekintéséhez válasszon riasztást. A Feladatok ablaktáblán kattintson a Pillanatkép helyének megnyitása elemre.

 15. Ha be van kapcsolva a TFS-szinkronizálás, a riasztásokat hozzárendelheti a mérnöki csapathoz. Ehhez állítsa a riasztás feloldási állapotát Mérnöki csapathoz rendelve értékűre. Ezzel új munkaelem jön létre a TFS-ben, amelyhez a pillanatkép mellékelve vagy csatolva van. További információkért lásd: A TFS rendszerrel történő integráció konfigurálása a System Center 2012 R2 termékcsaládban.

IntelliTrace-pillanatképek gyűjtése, ha nincsenek APM-riasztások

 1. Akkor alkalmazza ezt az eljárást, ha az alkalmazáslogikával vagy gyenge teljesítménnyel (ha az adott SLA-sértésekhez nincsenek bekapcsolva a teljesítményriasztások) kapcsolatos problémákat vizsgál ki, illetve ha az APM nincs engedélyezve az alkalmazáshoz. Ehhez az eljáráshoz a figyelt alkalmazást az IIS felügyeleti csomagjainak fel kell deríteniük.

 2. Az Operations Manager-konzolon kattintson a Figyelés elemre, bontsa ki az Alkalmazásfigyelés elemet, és kattintson a .NET-figyelés lehetőségre.

 3. Ha alkalmazása Windows Server 2008 R2 rendszeren fut, kattintson az IIS 7.0 ASP .NET webalkalmazás-leltár lehetőségre. Ha alkalmazása Windows Server 2012 rendszeren fut, kattintson az IIS 8.0 ASP .NET webalkalmazás-leltár lehetőségre.

 4. Válassza ki azt alkalmazáskészletet, amelyen az IntelliTrace-profilkészítést futtatni szeretné.

 5. A Feladatok ablaktáblán bontsa ki az IntelliTrace-feladatok csomópontot, majd kattintson az IntelliTrace-gyűjtés indítása elemre.

 6. A Feladat futtatása – IntelliTrace indítása lap A feladat futtatása ezeken a célokon szakaszban válassza ki azt az alkalmazáskészletet, amelyben pillanatképeket szeretne gyűjteni.

 7. A Feladat hitelesítő adatai területen válassza A futtatáshoz az előre meghatározott fiók használata lehetőséget, ha az alapértelmezett műveleti fiók rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik az alkalmazás IIS-készletében. Amennyiben nem, válassza az Egyéb lehetőséget olyan alternatív hitelesítő adatok megadásához, amelyek rendszergazdai jogosultságokkal rendelkeznek az IIS-készletben.

 8. Ha személyre szeretné szabni a gyűjtési paramétereket, kattintson a Felülbírálás lehetőségre.

 9. Kattintson a Futtatás elemre, várja meg a feladat sikeres befejeződését, majd kattintson a Bezárás gombra.

  System_CAPS_importantFontos

  Amikor a Futtatás lehetőségre kattint, az alkalmazás IIS-készlete automatikusan újraindul A feladat futtatása ezeken a célokon területen választott összes kiszolgálón. Az APM kikapcsol az összes azonos alkalmazáskészletben futó alkalmazás számára.

 10. Futtassa az alkalmazást, és reprodukálja a kivizsgálni kívánt viselkedést.

 11. Válassza ki azt az alkalmazást, amelyen az IntelliTrace-t elindította. A Feladatok ablaktáblán kattintson az IntelliTrace-pillanatkép begyűjtése elemre.

 12. A Feladat futtatása – IntelliTrace-pillanatkép begyűjtése lapon válassza ki ugyanazt a célt és a Feladat hitelesítő adatai számára adja meg ugyanazokat a hitelesítő adatokat, amelyeket korábban, az IntelliTrace-gyűjtés indításakor kiválasztott és megadott.

 13. Kattintson a Futtatás elemre, várja meg a feladat sikeres befejeződését, majd kattintson a Bezárás gombra. A feladat kimenetében láthatók az IntelliTrace-gyűjtőfeladatok futtatásakor esetlegesen fellépett hibák.

 14. Több pillanatkép gyűjtéséhez ismételje meg az előző négy lépést. Minden gyűjtött pillanatkép hálózati fájlmegosztásra való feltöltésekor új információs riasztást kap.

 15. Az IntelliTrace-gyűjtés leállításához válassza ki ugyanazt az alkalmazáskészletet, amelyen az IntelliTrace-t elindította. A Feladatok ablaktáblán kattintson az IntelliTrace-gyűjtés leállítása elemre.

  System_CAPS_importantFontos

  Ügyeljen az IntelliTrace-gyűjtés leállítására. Ha nem állítja le az IntelliTrace-gyűjtést, akkor az IntelliTrace tovább fut. Ez negatívan befolyásolja az alkalmazásteljesítményt, miközben az APM kikapcsolva marad, így nem Ön nem kap új riasztásokat az alkalmazástól.

 16. Az IntelliTrace-pillanatképek megtekintéséhez az Operations Manager-konzolon kattintson a Figyelés lehetőségre, bontsa ki az IntelliTrace-profilkészítés elemet, és kattintson az Új riasztások lehetőségre. Az Új nyomkövetések ablaktáblán minden gyűjtött pillanatképhez riasztás jelenik meg.

 17. A Feladatok ablaktáblán bontsa ki a Riasztási melléklet feladatok csomópontot, majd kattintson a Melléklet helyének megnyitása elemre.

 18. Ha be van kapcsolva a TFS-szinkronizálás, a riasztásokat hozzárendelheti a mérnöki csapathoz. Ehhez állítsa a riasztás feloldási állapotát Mérnöki csapathoz rendelve értékűre. Ezzel új munkaelem jön létre a TFS-ben, amelyhez a pillanatkép mellékelve vagy csatolva van. További információkért lásd: A TFS rendszerrel történő integráció konfigurálása a System Center 2012 R2 termékcsaládban.

Az APM-adatokból előállított IntelliTrace-pillanatképek elérése

 1. Akkor alkalmazza ezt az eljárást, ha pusztán előzményadatokon alapuló meglévő APM-teljesítményjelentéseket vagy -kivételjelentéseket szeretne kivizsgálni IntelliTrace-profilkészítés nélkül.

 2. Az Operations Manager-konzolon kattintson a Figyelés lehetőségre, nyisson meg egy riasztásnézetet, majd kattintson a kivizsgálni kívánt riasztásra.

 3. A Feladatok ablaktáblán bontsa ki a Riasztási melléklet feladatok csomópontot, majd kattintson a Melléklet helyének megnyitása elemre. A Windows Explorer megnyitja a kiválasztott riasztáshoz mellékelt fájlokat tartalmazó könyvtárat.

 4. A riasztás IntelliTrace-pillanatképének megtekintéséhez a Windows Explorerben nyissa meg az APMException mappát.

 5. Ha be van kapcsolva a TFS-szinkronizálás, a riasztást hozzárendelheti a mérnöki csapathoz. Ehhez állítsa a riasztás feloldási állapotát Mérnöki csapathoz rendelve értékűre. Ezzel új munkaelem jön létre a TFS-ben, amelyhez a pillanatkép mellékelve vagy csatolva van. További információkért lásd: A TFS rendszerrel történő integráció konfigurálása a System Center 2012 R2 termékcsaládban.