A System Center 2012 R2 – Service Manager kibocsátási megjegyzései

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Service Manager, System Center 2012 R2 Preview

Az Service ManagerSystem Center 2012 R2 rendszerbe telepítése, majd használatba vétele előtt olvassa el a kibocsátási megjegyzéseket.

Ismert problémák

A Service Manager konzol VMM-kiszolgálóra történő telepítése a VMM-összekötő hibáját eredményezi

Leírás: Ha a Service Manager konzol a VMM alkalmazással azonos kiszolgálóra van telepítve, akkor az adott Service Manager konzol nem használható VMM-összekötő létrehozásához az adott VMM-kiszolgálóval.

Megkerülő megoldás: Nincs de, egy másik Service Manager konzol használatával létrehozhatja a VMM-összekötőt.

Az adatraktár működése leáll a Service Manager frissítését követően

Leírás: A Service Manager System Center 2012 SP1 szervizcsomagról a System Center 2012 R2 rendszerre történő frissítést követően az adatraktár működése az adatraktár tényentitás-frissítése miatt leáll.

Megkerülő megoldás: Annak érdekében, hogy ez a probléma ne forduljon elő ismét, futtassa a következő SQL-parancsfájlt a következő adatraktár-adatbázisok mindegyike esetében: DW Repository, DW DataMart, CM DataMart és OM DataMart. Ha ezt a megkerülő megoldást az adatraktár-frissítést követően alkalmazza, folytassa a Service Manager konzolban az adatraktár-felügyeleti csomagok listájában rögzített, sikertelen felügyeleticsomag-frissítés központi telepítését.

IF OBJECT_ID('tempdb..#PKFixQueries') IS NOT NULL
  DROP TABLE #PKFixQueries

;WITH FactName
AS (
    SELECT w.WarehouseEntityName
    FROM  etl.WarehouseEntity w
    JOIN  etl.WarehouseEntityType t ON w.WarehouseEntityTypeId = t.WarehouseEntityTypeId
    WHERE  t.WarehouseEntityTypeName = 'Fact'
),FactList
AS (
  SELECT PartitionName, p.WarehouseEntityName
  FROM  etl.TablePartition p
  JOIN  FactName f ON p.WarehouseEntityName = f.WarehouseEntityName
)
, FactWithPK
AS (
  SELECT f.WarehouseEntityName, f.PartitionName, b.CONSTRAINT_NAME, a.COLUMN_NAME
  FROM  FactList f
  JOIN  INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE a ON f.PartitionName = a.TABLE_NAME
  JOIN  INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS b ON a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME AND b.CONSTRAINT_TYPE = 'Primary key'
)
, FactWithDefaultOrNoPK
AS (
  SELECT DISTINCT f.WarehouseEntityName, f.PartitionName
      , 'PK_' + f.WarehouseEntityName AS DefaultPKConstraint
      , 'PK_' + f.PartitionName AS NewPKConstraint
  FROM  FactList f
  LEFT JOIN  FactWithPK pkf ON pkf.WarehouseEntityName = f.WarehouseEntityName AND pkf.PartitionName = f.PartitionName
  WHERE  pkf.WarehouseEntityName IS NULL OR pkf.CONSTRAINT_NAME = 'PK_' + f.WarehouseEntityName
)
, FactPKList
AS (
  SELECT DISTINCT f.WarehouseEntityName, f.COLUMN_NAME
  FROM  FactWithPK f
)
, FactPKListStr
AS (
  SELECT DISTINCT f1.WarehouseEntityName, F.COLUMN_NAME AS PKList
  FROM  FactPKList f1
  CROSS APPLY (
          SELECT '[' + COLUMN_NAME + '],'
          FROM  FactPKList f2
          WHERE  f2.WarehouseEntityName = f1.WarehouseEntityName
          ORDER BY COLUMN_NAME
          FOR XML PATH('')
        ) AS F (COLUMN_NAME)
)
SELECT f.PartitionName,
    '----------------------------- [' + f.PartitionName + '] -----------------------------' + CHAR(13) +
    'IF OBJECT_ID(''[' + f.DefaultPKConstraint + ']'') IS NOT NULL' + CHAR(13) +
    'BEGIN' + CHAR(13) +
    ' ALTER TABLE [dbo].[' + f.PartitionName + '] DROP CONSTRAINT [' + f.DefaultPKConstraint + ']' + CHAR(13) +
    'END' + CHAR(13) + CHAR(13) +
    'IF OBJECT_ID(''[' + f.NewPKConstraint + ']'') IS NULL' + CHAR(13) +
    'BEGIN' + CHAR(13) +
    ' ALTER TABLE [dbo].[' + f.PartitionName + '] ADD CONSTRAINT [' + f.NewPKConstraint + '] PRIMARY KEY NONCLUSTERED (' + SUBSTRING(pk.PKList, 1, LEN(pk.PKList) -1) + ')' + CHAR(13) +
    'END' AS Query
INTO  #PKFixQueries
FROM  FactWithDefaultOrNoPK f
JOIN  FactPKListStr pk ON pk.WarehouseEntityName = f.WarehouseEntityName

DECLARE @PartitionName NVARCHAR(MAX), @Query NVARCHAR(MAX)
WHILE EXISTS (SELECT 1 FROM #PKFixQueries)
BEGIN
  SELECT TOP 1
      @PartitionName = PartitionName,
      @Query = Query
  FROM  #PKFixQueries

  PRINT  @Query
  EXEC(@Query)

  DELETE #PKFixQueries
  WHERE  PartitionName = @PartitionName
END

A jóváírási jelentések fájljainak telepítése meghiúsulhat a Service Manager felügyeleti kiszolgálón a frissítést követően

Leírás: Ha jóváírási jelentések fájljait telepíti a Service Manager felügyeleti kiszolgálón a Service Manager System Center 2012 SP1 szervizcsomagról System Center 2012 R2 rendszerre frissítését követően, hibaüzenetet kaphat. A hiba oka, hogy a fájlokat nem lehet importálni az Operations Managerből.

Megkerülő megoldás: Ha ezt a hibát észleli, kövesse az alábbi lépéseket, és próbálja meg ismételten a jóváírást:

Felkészülés a jóváírások használatára

 1. A System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager alkalmazást futtató kiszolgálón másolja a következő felügyeleti csomagokat a telepítési helyükről – ez alapértelmezés szerint a TelepítésiMeghajtó:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\ManagementPacks mappa – a Service Manager felügyeleti kiszolgálót futtató kiszolgáló egyik mappájába.

  - Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library
  
  - Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library
  
  - Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library
  
  - Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library
  
  - Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery
  
 2. Indítsa el a Service Manager konzol eszközt, és keresse meg az Adminisztráció munkaterületen a Felügyeleti csomagok csomópontot.

 3. Az Importálás gombra kattintva importálja a Service Manager felügyeleti kiszolgálóra másolt felügyeleti csomagokat. Kattintson az Igen gombra az Online adatkapcsolat párbeszédpanelen.

A Service Manager működéséhez szükség van egy gyorsjavításra

Leírás: A Service Manager váratlanul leállhat a Microsoft Terméktámogatási webhelyéről letölthető gyorsjavítás nélkül.

Megkerülő megoldás: Használja a hivatkozáson elérhető 2600907 sz. gyorsjavítást.

Az Önkiszolgáló portál telepítése

Leírás: A Service Manager alkalmazás esetében a System Center 2012 R2 rendszerben az Önkiszolgáló portál eszközt olyan kiszolgálóra kell telepítenie, amely nem tartalmaz Service Manager szerepkört.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

Service Manager – az SQL Server 2008 R2 SP1 szervizcsomag vagy újabb verzió szükséges

Leírás: A Service Manager telepítőjében található előfeltétel-ellenőrző nem ellenőrzi az SQL Server 2008 R2 SP1 szervizcsomagot, de annak megléte szükséges. Ha az SQL Server 2008 R2 RTM-verzióját futtatja, akkor azt a System Center 2012 R2 telepítése előtt frissítenie kell az SQL Server 2008 R2 SP1-es vagy újabb verziójára.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

Az adatraktár telepítése meghiúsulhat, ha az adatbázis vagy a napló elérési útvonala szimpla idézőjel karaktert tartalmaz

Leírás: Ha a telepítés során olyan útvonalat ad meg az adatbázishoz vagy a naplóhoz, amely szimpla idézőjel karaktert (') tartalmaz, a telepítés meghiúsulhat.

**Megkerülő megoldás:**Nincs. A megadott elérési útvonal nem tartalmazhat szimpla idézőjelet.

A telepítés meghiúsulhat, ha a Service Manager 2010 Authoring Tool telepítve van

Leírás: A telepítés meghiúsulhat, ha korábban telepítette a Service Manager 2010 Authoring Tool bármelyik verzióját.

Megkerülő megoldás: Távolítsa el a Service Manager 2010 Authoring Tool alkalmazást, és próbálja meg újból a telepítést.

A telepítő nem telepíti a Report Viewer nyelvi csomagot

Leírás: A telepítő előfeltétel-ellenőrzőt tartalmaz, amely ellenőrzi, és szükség esetén telepíti a Microsoft Report Viewer alkalmazást. A telepítő azonban nem telepíti a Report Viewer nyelvi csomagot, amely kompatibilitást biztosít a Microsoft Report Viewer és azon Windows operációs rendszerek között, amelyek az angol helyett más nyelvekre vannak konfigurálva.

Megkerülő megoldás: Ha a rendszer angol helyett más nyelvre van konfigurálva, manuálisan kell telepítenie a kérdéses nyelvhez tartozó Report Viewer nyelvi csomagot. A Microsoft Report Viewer 2008 SP1 újraterjeszthető nyelvi csomag a Microsoft letöltőközpontból tölthető le.

A Service Manager telepítése meghiúsul, ha az SQL Server példánya $ karaktert tartalmaz

Leírás: Ha a Structured Query Language (SQL) olyan példányának használatával kísérli meg telepíteni a Service Manager alkalmazást, amelynek neve dollárjel ($) karaktert tartalmaz, a telepítés meghiúsul.

Megkerülő megoldás: Használja az SQL olyan példányát, amelynek neve nem tartalmaz $ karaktert.

Az Orchestrator-összekötő fiókhoz tartozó jelszó nem tartalmazhat $ karaktereket

Leírás: Ha az Orchestrator-összekötő fiókhoz tartozó jelszó $ karaktert tartalmaz, a szinkronizációs feladat befejeződik, azonban a runbookok nem frissülnek a Service Manager-adatbázisban.

Megkerülő megoldás: Ha az Orchestrator-összekötő fiókhoz tartozó jelszó $ karaktert tartalmaz, módosítsa a jelszót, hogy ne tartalmazzon $ karaktert.

Az Operations Manager 2007 R2 adatforrás regisztrálása meghiúsul

Leírás: Ha Operations Manager 2007 R2 adatforrást próbál meg regisztrálni az adatraktár-munkaterületen, a regisztráció meghiúsul, és a következő hibaüzenet jelenik meg: The Data Access service is either not running or not yet initialized. Check the event log for more information.

**Megkerülő megoldás:**Nincs. Ez ismert probléma, ha Operations Manager 2007 R2 adatforrást próbál meg regisztrálni a Service Manager alkalmazással a System Center 2012 R2 rendszerben.

Előfordul, hogy a telepítőből csatolt adatok nem jelenítik meg a honosított tartalmat

Leírás: Előfordul, hogy a telepítőből a telepítési naplóhoz és a technikai dokumentációhoz csatolt adatok nem jelenítik meg a honosított tartalmat. A Service Manager rendszerben a telepítési naplók csak angolul érhetők el. A technikai dokumentáció több nyelven is elérhető. A honosított technikai dokumentáció a TechNeten érhető el, azonban nem minden nyelven áll rendelkezésre.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

Nem működik a teljes szöveges keresés egyes török nyelvi karakterek esetében

Leírás: A Önkiszolgáló portál rendszerben csak akkor működik a teljes szöveges keresés, ha telepítve van egy nem Microsoft által gyártott licencelt szóhatároló. Bizonyos török nyelvi karakterek esetében azonban akkor sem működik a teljes szöveges keresés, ha telepítve van egy nem Microsoft által gyártott licencelt szóhatároló.

Megkerülő megoldás: Használjon olyan, nem a Microsoft által gyártott licencelt szóhatárolót, amely engedélyezi a teljes szöveges keresést. További tudnivalók az SQL Server Ön által használt verziójához:

Nem hozzárendelt virtuális gépek jelennek meg a jelentési adatokban

Leírás: Az összes virtuális gép megjelenik a Microsoft Online Analytical Processing (OLAP) kockaadataiban, valamint a Microsoft Excel-jelentésmodellben, függetlenül attól, hogy az adott virtuális gépek hozzá vannak-e rendelve felhőhöz. A jelentési adatok sorba rendezve, árlista nélkül jelenítik meg a nem hozzárendelt virtuális gépeket.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

A virtuális gép összetevőinek összesítője félrevezető adatokat tartalmaz

Leírás: A SystemCenterVmmCloudChargebackCube OLAP-kocka összesített értékeket tartalmaz a virtuális gépek összetevőire vonatkozóan. Az összetevők értékei azonban csak napi lebontásban szerepelhetnek a kockában.

**Megkerülő megoldás:**Nincs. Hagyjon azonban figyelmen kívül minden, a napi értékektől eltérő összesített időértékeket.

Előfordulhat, hogy a máshoz hozzárendelt virtuálisgép-értékek rosszul vannak kiszámítva

Leírás: Ha egy virtuális gépet eltávolít egy felhőből, és egy másikhoz rendeli hozzá, rosszul kiszámított értékek jelenhetnek meg mindkét felhőben, amelyekhez a virtuális gép hozzá volt rendelve. Ez az állapot kizárólag arra az időpontra vonatkozóan érvényes, amikor a virtuális gép értékeit még nem távolította el abból a felhőből, amelyhez az eredetileg hozzá volt rendelve. Az azt követő napra vonatkozó értékek pontosak.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

Az árlistákon szereplő értékek a következő naptól érvényesek

Leírás: Az árlistákba bevitt értékek a következő naptól kezdve válnak érvényessé. Ha például ma módosít egy kiszámított árat, a frissített ár nem jelenik meg azonnal az OLAP-kockaadatok között vagy a jóváírási Excel-jelentésmodellben. Helyette továbbra is a régi ár jelenik meg ezekben az adatgyűjteményekben. Ez az elvárt viselkedés; az árak frissítésére használhatja az adott munkanapon, amelyek a következő munkanapig nem válnak érvényessé.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

A megjelenési nyelv módosítását követően a varázslóban nem a megfelelő nyelven jelenik meg a szöveg

Leírás: Ha a Service Manager konzolban a Nyelv lehetőségnél módosítja a megjelenési nyelvet, előfordulhat, hogy a korábban kiválasztott nyelven jelenik meg a szöveg a varázslóban.

Megkerülő megoldás: Ha ezt a hibát észleli, tegye a következőket:

 1. Zárja be a Service Manager konzolját.

 2. A Start menüben kattintson a Futtatás elemre, írja be a %temp% parancsot, majd kattintson az OK gombra.

 3. Lépjen a LOCAL szülőmappához.

 4. Nyissa meg a \Microsoft\System Center Service Manager 2010\<Kiszolgáló_neve>\<Verziószám>\ mappát, és törölje annak tartalmát.

 5. Nyissa meg a Service Manager konzolját. A varázslóban található szövegnek az előzőleg kiválasztott nyelven kell megjelennie.

Hiba léphet fel, ha módosítja vagy törli a szolgáltatáskérés sablonjának elemeit

Leírás: Ha kérésajánlati sablonnal hoz létre szolgáltatáskérést, és módosítja vagy törli a sablonban található tevékenységeket, több hiba is felléphet, ami miatt nem fogja tudni menteni a szolgáltatáskérést.

Megkerülő megoldás: Szolgáltatáskérés létrehozásakor ne módosítsa vagy törölje a kérésajánlati sablonban található tevékenységeket. Ha szükséges, új kérésajánlati sablont hozhat létre csak a szükséges tevékenységekkel, amely a felhasználás céljának megfelelően van konfigurálva.

A Service Manager konzol leáll, ha változáskérést próbál megnyitni, ha a SelectedDate érték nem érvényes

Leírás: Ez a probléma a System Center Service Manager 2010 alkalmazás System Center 2012 R2 Service Managerre történő frissítése után fordulhat elő, ha a változáskérés ütemezett befejezési dátuma korábbi az ütemezett kezdési dátumnál. A hibaüzenet hasonló lehet a következőhöz: System.ArgumentOutOfRangeException: SelectedDate value is not valid.

Megkerülő megoldás: A ScheduledEndDate értéknél nagyobb ScheduledStartDate értéket tartalmazó változáskérés megjelenítéséhez a Windows PowerShell ablak esetében a következő parancsokat használhatja a Service Manager alkalmazásban:

$class=get-scclass -Name System.WorkItem.ChangeRequest

$instances= get-scclassinstance $class | where {$_.ScheduledStartDate -gt

$_.ScheduledEndDate}

$instances | Select DisplayName, ScheduledStartDate, ScheduledEndDate

A probléma megoldásához futtassa a következő parancsmagokat. Ezek a parancsmagok a ScheduledEndDate értékét a ScheduledStartDate értékkel azonos értékre állítják.

$class=get-scclass -Name System.WorkItem.ChangeRequest

$instances= get-scclassinstance $class | where {$_.ScheduledStartDate -gt

$_.ScheduledEndDate}

$instances | Select DisplayName, ScheduledStartDate, ScheduledEndDate

$instances | %{ $_.ScheduledEndDate = $_.ScheduledStartDate ; $_ } | update-scclassinstance

Előfordulhat, hogy a kétbájtos karakterek hibásan jelennek meg, ha a felhasználó TXT-fájlból hoz létre egy ismeretcikket

Leírás: Ha kétbájtos karaktereket tartalmazó TXT-fájl segítségével hoz létre ismeretcikket, előfordulhat, hogy a karakterek hibásan jelennek meg.

Megkerülő megoldás: Ha ezt a hibát észleli, ne használjon TXT-fájlokat ismeretcikkek létrehozásához. Használjon inkább RTF-fájlokat.

Korlátozott a gyorsbillentyűk működése

Leírás: A gyorsbillentyűk többsége nem működik megfelelően.

Megkerülő megoldás: Ha nem működik egy gyorsbillentyű, kattintson a Feladatok menü Feladatok elemére, majd próbálja ki a gyorsbillentyűt.

Az adatkocka elemzése Excelben nem működik az Excel-megjelenítőben

Leírás: Microsoft Office Excel-megjelenítő használatával szeretne elemezni OLAP-adatkockát az adatraktár-munkaterületen, párbeszédpanel jelenik meg hibás üzenettel, amely szerint telepítheti a Microsoft Excel-megjelenítőt, majd újrapróbálkozhat.

Megkerülő megoldás: Zárja be a Service Manager konzol alkalmazást, telepítse a Microsoft Excelt, és próbálkozzon újra.

A jelentéskészítő kiszolgáló konfigurálása hosszú időbe telhet

Leírás: Az adatraktár telepítésekor az alapértelmezés szerinti webkiszolgáló URL-címének érvényesítése 25 másodpercig is tarthat.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

A rendszer hibásan küldi el a kétbájtos karaktereket a keresésszolgáltatónak

Leírás: Ha ismeretkeresést hajt végre, és kétbájtos karaktereket ad meg a Keresésszolgáltató mezőben, a rendszer hibásan küldi el a karaktereket a keresési webhelynek. A megfelelő karakterek helyett hibás karaktereket küld a rendszer.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

Az adatkötés nem működik az osztálykiterjesztési tulajdonságok esetében

Leírás: A kiterjesztett tulajdonság értékét nem menti a rendszer, ha az osztály kiterjesztési tulajdonságához űrlap-vezérlőelem van kötve.

Megkerülő megoldás: Indítsa újra a Service Manager konzol alkalmazást a tulajdonsághoz való kötést követően.

Nem lehet az ismeretcikkeket dátum szerint rendezni

Leírás: Ha dátum szerint próbál meg ismeretcikkeket rendezni, a rendezés nem sikerül.

**Megkerülő megoldás:**Nincs.

A System Center riasztáskezelési kockájához tartozó felügyeleti csomag importálására nem kerül sor az Operations Manager regisztrálása közben

Leírás: Ha az Operations Manager alkalmazást adatforrásként regisztrálja, a System Center riasztáskezelési kockájához tartozó felügyeleti csomag importálására nem kerül sor.

Megkerülő megoldás: Először hozzon létre adatforrást az Operations Managerhez. További tudnivalók: A System Center-adatraktár regisztrálása az Operations Manager alkalmazással való használatra a Service Manager rendszergazdai útmutatójában.

Ezt követően győződjön meg arról, hogy a System Center adatraktár Operations Manager felügyeleti csomagját importálta a rendszer. A Service Manager konzol alkalmazásban kattintson az Adatraktár, majd a Felügyeleti csomagok elemre, és ellenőrizze, hogy a System Center adatraktár Operations Manager könyvtára szerepel-e a listán.

Végül az adatraktár-felügyeleti kiszolgálón írja be a következő Windows PowerShell-parancsot a felügyeleti csomag manuális importálásához. (Az alábbi példában feltételezzük, hogy a Service Manager a C meghajtóra és az alapértelmezés szerinti elérési útvonalra van telepítve).

cd 'C:\Program Files\Microsoft System Center\Service Manager 2012 R2\PowerShell'
Import-Module .\System.Center.Service.Manager.psd1
Import-SCSMManagementPack ..\AlertCube.mpb