UNIX-/Linux-ügynök felügyelete és konfigurálása

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Ez a témakör a System Center – Operations Manager UNIX/Linux-ügynökének felügyeletéhez és konfigurálásához elérhető lehetőségeket ismerteti.

Az ügynökök könyvtárai

 • A UNIX/Linux-ügynök a következő könyvtárba települ: /opt/microsoft/scx/

 • A UNIX/Linux-ügynök a következő könyvtárban tárolja a naplófájlokat: /var/opt/microsoft/scx/log/

 • Az ügynökkonfigurációs fájlok (például a tanúsítványok) a következő könyvtárban találhatók: /etc/opt/microsoft/scx/

Az ügynökök adminisztrációs eszközei

Ez a szakasz a UNIX/Linux-ügynökök adminisztrációjára és konfigurálására szolgáló eszközöket ismerteti.

Az ügynökök adminisztrációs eszközeinek futtatása

A UNIX/Linux-ügynök konfigurálására szolgáló eszközök a következő könyvtárban találhatók:

/opt/microsoft/scx/bin/tools

Az eszközök futtatása előtt az /opt/microsoft/scx/bin/tools/setup.sh fájlt az aktuális rendszerhéjban kell futtatni. Ezt a következő parancs kiadásával végezheti el:

. /opt/microsoft/scx/bin/tools/setup.sh

Scxadmin

Az scxadmin eszközzel vezérelhető a UNIX/Linux-ügynök állapota (az ügynök indítása, leállítása és újraindítása), valamint az ügynök által végzett naplózás. Az eszköz használatát a következő parancs szemlélteti: scxadmin -?

# /opt/microsoft/scx/bin/tools/scxadmin -?

Usage: scxadmin
Generic options (for all commands)
 [-quiet]   Set quiet mode (no output)

    General Options
scxadmin -version

    Service Management
scxadmin {-start|-stop|-restart|-status} [all|cimom|provider]

    Providers Management
scxadmin -config-list {RunAs}
scxadmin -config-set {RunAs} {CWD=<directory>|ChRootPath=<directory>|AllowRoot={true|false}}
scxadmin -config-reset {RunAs} [CWD|ChRootPath|AllowRoot]

    Log Configuration Management
scxadmin {-log-list|-log-rotate|-log-reset} [all|cimom|provider]
scxadmin -log-set [all|cimom|provider] {verbose|intermediate|errors}
scxadmin -log-set provider {{FILE:<path>|STDOUT}:<module-id>={SUPPRESS|ERROR|WARNING|INFO|TRACE|HYSTERICAL}}
scxadmin {-log-reset|-log-remove} provider [{FILE:<path>|STDOUT}]

Példák

Az ügynök újraindítása:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
./scxadmin -restart

Az összes naplózás köztes szintre állítása:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
./scxadmin –log-set all intermediate

scxsslconfig

Az scxsslconfig eszközzel állítható elő az /etc/opt/Microsoft/scx/ssl/ könyvtárban tárolt tanúsítvány. Ez az eszköz akkor hasznos, ha magáról a UNIX vagy Linux rendszerű gazdagépről nem állapítható meg a teljes tartománynév, vagy a UNIX vagy Linux rendszerű gazdagép által ismert teljes tartománynév nem egyezik az Operations Manager-kiszolgáló által a gazdagép eléréséhez használt teljes tartománynévvel.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az előállított tanúsítvány csak akkor használható a rendszer-felügyeleti webszolgáltatásokkal való kommunikációhoz, ha azt az Operations Manager aláírja. A korábban már aláírt tanúsítvány felülírásakor az új tanúsítványt is alá kell írni.

Az scxsslconfig eszköz használatát a következő parancs szemlélteti: scxsslconfig -?

# /opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -?
Usage: /opt/microsoft/scx/bin/tools/.scxsslconfig [-v] [-s days] [-e days] [-d domain] [-h host] [-g targetpath]

-v       - toggle debug flag
-g targetpath - generate certificates in targetpath
-s days    - days to offset valid start date with (0)
-e days    - days to offset valid end date with (3650)
-f       - force certificate to be generated even if one exists
-d domain   - domain name
-h host    - host name
-b bits    - number of key bits
-?       - this help message

Példák

A tanúsítvány újbóli előállítása a meglévő tanúsítvány felülírásának kényszerítésével és részletes kimenet kérésével:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
. setup.sh
/opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -f -v

A tanúsítvány újbóli előállítása a meglévő tanúsítvány felülírásának kényszerítésével és megadott gazdagépnév, illetve DNS-tartománynév használatával:

cd /opt/microsoft/scx/bin/tools/
. setup.sh
/opt/microsoft/scx/bin/tools/scxsslconfig -f –h myserver –d contoso.com

További konfigurációs témakörök

SSL-rejtjelek

Ha szükséges, a UNIX/Linux-ügynök által használt SSL-rejtjellista személyre szabható. Az ezzel a konfigurációval kapcsolatos további információkért lásd Az SSL-rejtjelek konfigurálása című témakört.

Univerzális Linux – Operációs rendszer neve/verziója

A többek között a CentOS, Debian GNU/Linux, Oracle Linux és Ubuntu Server operációs rendszert támogató Univerzális Linux-ügynök a kiadási fájlokat elemezve határozza meg a gazdagép operációs rendszerének nevét és verzióját. Ezek a tulajdonságok szükség esetén személyre szabhatók. Az Operations Manager számára az Univerzális Linux-ügynök gazdagépe esetén megjelenített operációs rendszeri tulajdonságok személyre szabásához használja a következő eljárást:

Hozza létre a disablereleasefileupdates fájlt a következő könyvtárban: /etc/opt/microsoft/scx/conf/.

touch /etc/opt/microsoft/scx/conf/disablereleasefileupdates

Amennyiben a fájl létezik, az ügynök nem próbálja meg frissíteni az operációs rendszer Operations Manager számára visszaadott tulajdonságait. Ezzel biztosíthatja a személyre szabott beállítások megőrzését.

Szerkessze a következő könyvtárban található scx-release fájlt: /etc/opt/microsoft/scx/conf. A fájl formátuma alább látható:

OSName=CentOS
OSVersion=6.0
OSFullName=CentOS 6.0 (x86_64)
OSAlias=UniversalR
OSManufacturer=

Az OSName, OSVersion és OSFullName tulajdonság szerkesztésével igazíthatja a fájlt a személyre szabott értékekhez.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az OSAlias tulajdonságot ne szerkessze. Az OSManufacturer kivételével a fájl összes tulajdonsága kötelező, és egyik sem lehet null értékű.