Az Operations Manager integrálása a Team Foundation Server (TFS) vagy egy TFS-beli testreszabott folyamatmodell nem angol nyelvű verzióival

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Ha a fejlesztők nem angol nyelvű TFS folyamatsablont használnak (a TFS nem angol nyelvű verzióinak tartozéka) és az Operations Manager értesítéseit szinkronizálni szeretné a TFS munkaelemeivel, akkor az Operations Manager konfigurálásánál állítsa be az értesítések szinkronizálását a TFS munkaelemeivel. Ez egy összetett és részletes folyamat.

Előfeltételek

Futtassa a System Center 2012 R2 kumulatív frissítés 1-es (UR1) vagy későbbi verzióját, vagy a System Center 2012 SP1 kumulatív frissítés 5-ös (UR5) vagy későbbi verzióját.

Kumulatív frissítés letöltésekor keresse meg a Team Foundation Server munkaelem-szinkronizálás felügyeleti csomagjának frissített verzióját, amely a letölthető kumulatív frissítés részét képezi.

TFS folyamatsablonok: Tudnivalók

A TFS-ben minden egyes csapatprojekt egy igény szerint testre szabható folyamatsablon alapján készül. A meglévő folyamatmodell-sablonoknak sok verziója van. Ebből számos sablon megtalálható a TFS-ben, de további sablonokat talál a Visual Studio Galériában és egyéb közösségi forrásokon. A folyamatsablonok között számos nem angol nyelvű verzió is található. Bármely folyamatsablont hozzáigazíthatja saját fejlesztési projektkezelési stílusához. További információt a Team Foundation Server munkaelem-típusainak testreszabásáról szóló cikkben talál. Mivel a TFS folyamatmodell-sablonoknak számos változata létezik, ezért lehetséges, hogy az Operations Manager konfigurálásánál meg kell adnia a csoportprojektek által aktuálisan használt folyamatmodellt.

Az integráció testreszabása

Ha a TFS nem angol nyelvű változatát használja, vagy egy meghatározott működési probléma munkaelemtípus-definícióját szeretné testre szabni, akkor testre kell szabnia az Operations Manager és a TFS közötti integrációt. Ehhez módosítania kell a munkaelemtípus-definíció (WITD) Operations Managerben megtalálható angol verzióját, hogy az illeszkedjen a folyamatmodellhez és a TFS-ben használt nyelvhez. A testreszabás során kövesse a munkaelemtípus-definíció gyermekelemeinek honosítását és globalizációját ismertető témakörben felsorolt irányelveket.

System_CAPS_importantFontos

Ha testreszabott vagy egyéni munkaelemtípus-definíciót használ, akkor azt manuálisan importálnia kell a TFS-be, mert az automatikus importálás alapértelmezetten egy angol nyelvű, nem testre szabott folyamatmodell-sablont fog használni. További információt a működési probléma munkaelemtípus-definíciójának System Center 2012 R2 TFS-be történő manuális importálását ismertető cikkben talál.

Az Operations Manager előkészítése

Az Operations Manager környezetének felkészítése a TFS nem angol nyelvű verziójával való integrálásra vagy egy testreszabott folyamatmodellel való szinkronizálásra

 1. Győződjön meg arról, hogy a System Center 2012 R2 kumulatív frissítés 1-es vagy későbbi, és a System Center 2012 SP1 kumulatív frissítés 5-ös vagy későbbi verziójában található Team Foundation Server munkaelem-szinkronizálási felügyeleti csomagot használja. Ez a felügyeleti csomag a letölthető kumulatív frissítés 1-es vagy 5-ös verziójában található. Ha egy előző TFS munkaelem-szinkronizálási felügyeleti csomagot használ, a legújabb verzió importálása előtt távolítsa el.

 2. Győződjön meg arról, hogy importálta a riasztásmellékletekhez tartozó felügyeleti csomagot. További információ: Az Operations Manager riasztásaihoz mellékelt fájlok konfigurálása a System Center 2012 R2 termékcsaládban

 3. Kövesse A TFS rendszerrel történő integráció konfigurálása a System Center 2012 R2 termékcsaládban című cikk útmutatását, de ne importálja automatikusan a működési probléma munkaelemtípust.

 4. A TFS munkaelem-szinkronizálás konfigurációs varázsló befejezése után kattintson a Létrehozás elemre. A Működési probléma munkaelemtípus-definíciójának importálása lapon kattintson a Mégse gombra. Nem kell jelszót megadnia. A TFS munkaelem-szinkronizálás lapon a Mentés gombra kattintva az integrációs beállításokat a működési probléma munkaelemtípus-definíciójának automatikus importálása nélkül mentheti.

 5. A program menti a konfigurációt, de még nem használható. A TFS munkaelem-szinkronizálás felügyeleti csomagjától érkezni fog egy figyelmeztetés, miszerint a szinkronizálás állapota nem megfelelő. Ez a riasztás egy érvényes munkaelemtípus-definíció megadása és a szükséges felülbírálások konfigurálása után eltűnik.

Szinkronizálás egy nem működési probléma munkaelemtípus-definíció jellegű munkaelemtípus-definícióval

Alapértelmezés szerint a szinkronizálás a Működési probléma (angol helyesírás szerint) munkaelemtípus-definíciójának használatával történik, de ha más munkaelemtípus-definícióval szeretne szinkronizálni, vagy ha szeretné testre szabni vagy módosítani az alapértelmezett munkaelemtípus-definíció nevét (mint például az angoltól eltérő nyelven kiírni a működési probléma munkaelemtípus-definíciója kifejezést), akkor testre kell szabni az Operations Manager telepítési adathordozóján található Működési probléma munkaelem-típus sablont, majd a szinkronizálásnál használt minden csoportprojektbe manuálisan importálni kell azt. További információt a működési probléma munkaelemtípus-definíciójának System Center 2012 R2 TFS-be való manuális importálását ismertető cikkben talál. További információt a testreszabásról a munkaelem-típusok testreszabását ismertető cikkben talál.

Mennyire szabható testre?

Számos elemet módosíthat és testre szabhat, de a szinkronizálásnál használt munkaelem-típusban a működési probléma munkaelemtípus-definíciójában meghatározott minden mezőnek szerepelnie kell. Emellett a mezők között lezajló munkafolyamatoknak meg kell őrizniük a működési probléma munkaelemtípus-definíciójában leírt általános viselkedésüket. Az Operations Managerben megadott felülbírálási értékeknek meg kell egyezniük a munkaelemtípus-definícióval.

A felülbírálásokat is módosítanom kell?

Az Operations Manager és a TFS közötti szinkronizálás a munkaelemtípus-definíció következő elemein alapul:

 • A munkaelemtípus-definíció neve

 • A munkaelem-állapotok és átmenetek

 • Hibasúlyossági kódok

Ha testre szabta a munkaelemtípus-definíciót és bármely értéket módosította, akkor a kapcsolódó felülbírálásokat is módosítania kell.

Ezeket a felülbírálásokat továbbá akkor is módosítani kell, ha a munkaelemtípus-definíció alábbi elemeit módosította:

 • A szinkronizálásban résztvevő munkaelem-típus neve

 • Adja meg a System.State munkaelem kódjainak értékét. Meg kell adnia, hogy a System.State munkaelem értékei közül melyik felel meg a működési probléma munkaelemtípus-definíció eredeti definíciójának. Megtarthatja az eredeti angol értékeket, vagy használhatja a folyamatmodellben és/vagy a kívánt nyelvben szereplő értékeket.

 • Adja meg a Microsoft.VSTS.Common.Severity munkaelem kódjainak értékét. Minden riasztás-súlyossági állapothoz azonos érték tartozik. Meg kell adnia, hogy a Microsoft.VSTS.Common.Severity munkaelem értékei közül melyik felel meg az operatív probléma munkaelemtípus-definíció eredeti definíciójának. Megtarthatja az eredeti angol értékeket, vagy használhatja a folyamatmodellben és/vagy a kívánt nyelvben szereplő értékeket.

A működési probléma munkaelemtípus-definíciójának testreszabása a folyamatmodellel való együttműködésre a TFS-ben

Egy munkaelemtípus-definíció testreszabása speciális művelet, és a TFS csoportos műtermékeinek kezelésében való alapos jártasságot igényel. További információt a Team Foundation Server munkaelem-típusainak testreszabásáról szóló cikkben talál.

 1. Keresse meg a meglévő OperationalIssue.xml fájlt, és készítsen róla helyi másolatot. A TFS verziójának megfelelő munkaelemtípus-definíció a System Center 2012 R2 Operations Manager telepítési adathordozójának SupportTools mappájában található.

  • TFS 2010 esetén a fájl neve OperationalIssue.xml.

  • A TFS 2012-hoz a fájlnév OperationalIssue_11.xml.

  • A TFS 2013-hoz a fájlnév OperationalIssue_11.xml.

  System_CAPS_tipTipp

  Ajánlott úgy módosítani a fájlnevet, hogy illeszkedjen a munkaelemtípus-definíció nevéhez. Javasolt több másolatot készíteni a fájlról arra az esetre, ha hibát követne el az összetett folyamat során és vissza kell állítania az eredeti állapotot.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Dönthet úgy, hogy saját munkaelemtípus-definíciójából indul ki, ekkor ezt manuálisan kell összefésülnie az Operations Managerben található működési probléma munkaelemtípus-definíciójával. Ez egy még inkább összetett eljárás, de így felhasználhatja egy már létező munkaelemtípus-definíció logikáját.

 2. Nyissa meg a fájl egy helyi példányát egy xml-szerkesztőprogram, és keresse meg az alábbi xml-csomópontokat:

  1. A <WORKITEMTYPE name=”Operational Issue”> munkaelemtípus-definíció csomópont alatt az „Operational Issue” kifejezés helyére illessze be a munkaelem nevét.

   A <WORKITEMTYPE name="Operational Issue"> karakterláncot például cserélje le a következőre: <WORKITEMTYPE name="操作问题">.

  2. A WITD/ WORKITEMTYPE/FIELDS mezőben adja meg a kívánt „név” értéket a szinkronizálásnál használt minden mező esetében (ezeket a felülbírálások táblázatban találja).

   A <FIELD name="Assigned To" refname="System.AssignedTo" type="String" syncnamechanges="true" reportable="dimension"> karakterláncot például cserélje le a következőre: <FIELD name="关闭日期" refname="Microsoft.VSTS.Common.ClosedDate" type="DateTime" reportable="dimension">.

   System_CAPS_importantFontos

   A mezőneveknek meg kell egyeznie a folyamatmodell más, ugyanazon referencianevet használó munkaelemtípus-definícióival.

  3. A WITD/WORKITEMTYPE/FIELDS/FIELD mezőben, ahol a refname=”Microsoft.VSTS.Common.Severity”, módosítsa úgy az engedélyezett értékeket, hogy azok megegyezzenek a kívánt súlyossági kódokkal.

   A <FIELD name="Severity" refname="Microsoft.VSTS.Common.Severity" type="String" reportable="dimension"> <ALLOWEDVALUES expanditems="true"> <LISTITEM value="1 - Critical" /> <LISTITEM value="2 - High" /> <LISTITEM value="3 - Medium" /> <LISTITEM value="4 - Low" /> </ALLOWEDVALUES> </FIELD> karakterláncot például cserélje le a következőre: <FIELD name="严重级别" refname="Microsoft.VSTS.Common.Severity" type="String" reportable="dimension"> <ALLOWEDVALUES expanditems="true"> <LISTITEM value="1 - 严重" /> <LISTITEM value="2 - 高" /> <LISTITEM value="3 - 中" /> <LISTITEM value="4 - 低" /> </ALLOWEDVALUES>

  4. A WITD/WORKFLOW/STATES szakaszban adja meg a b lépésben ismertetett mezők kívánt állapotértékeit.

   A <STATE value="Closed"> karakterláncot például módosítsa a következőre: <STATE value="已关闭">.

  5. A WITD/TRANSITIONS lehetőségnél módosítson minden Átmenet “állapot” állapotból “állapot” állapotba elemet, ahol az állapotoknak egyeznie kell a c lépésben kiválasztott biztonsági kódokkal.

   A <TRANSITION from="Accepted" to="Closed"> karakterláncot például módosítsa a következőre: <TRANSITION from="已批准" to="已关闭">.

 3. A szinkronizálásnál használt minden TFS projektbe importálja a munkaelemtípus-definíciót

 4. A fájlban módosított értékeket igazítsa hozzá az Operations Manager felülbírálásaihoz.

 5. Ajánlott az egyéb állandók és címkék módosítása is, hogy igazodjanak a folyamatmodellhez.

 6. A szinkronizáláshoz használni kívánt minden projekt esetében importálja manuálisan a TFS-ben létrehozott munkaelemtípus-definíciót.

Az Operations Manager konfigurálása a TFS szinkronizálásánál a testreszabott munkaelemtípus-definíciót használatára

A folyamatmodellt módosítása után most módosítania kell az Operations Manager szabályainak megfelelő felülbírálásait is, hogy az Operations Manager és a TFS szinkronizálása során sikeresen felismerje a testreszabott munkaelemtípus-definíciót.

A testreszabott munkaelemtípus-definícióhoz igazítandó szabályok és felülbírálások az Operations Managerben

Paraméter

Objektum TFS-gyűjtemény, TFS munkaelem-szinkronizálási szabály

Objektum TFS-gyűjtemény, Melléklet szinkronizációs szabálya

Objektum TFS-összekötő, TFS munkaelem létrehozási szabálya

A Működéssel kapcsolatban kibocsátott munkaelemtípus-definícióban meghatározott alapértelmezett érték

Munkaelem-típus neve

Testreszabott WIDT értékének használata

Testreszabott WIDT értékének használata

Testreszabott WIDT értékének használata

Működési probléma

Működési probléma állapota elfogadva

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Elfogadva

Működési probléma állapota hozzárendelve

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Hozzárendelve

Működési probléma tanúsításra vár

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Tanúsításra vár

Működési probléma lezárva

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Lezárva

Működési probléma új

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Új

Működési probléma elhárítva

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Feloldva

Működési probléma ütemezve

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Ütemezve

Működési probléma felfüggesztve

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Felfüggesztve

Működési probléma megoldása folyamatban

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

Megoldás folyamatban

Kritikus súlyosságú

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

1 - Kritikus

Nagyon súlyos

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

2 - Magas

Közepesen súlyos

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

3 - Közepes

Súlyossági információk

Testreszabott WIDT értékének használata

Nem alkalmazható

Testreszabott WIDT értékének használata

4 - Alacsony