Biztonsági mentések konfigurálása és futtatása

 

Ütemezett és igény szerinti biztonsági mentéseket konfigurálhat és futtathat.

 • Biztonsági mentések konfigurálása rövid távú tárolásra

 • Biztonsági mentések konfigurálása hosszú távú tárolásra

 • Biztonsági mentési időablakok konfigurálása virtuális gépek számára

 • Igény szerint biztonsági mentések futtatása

Ütemezett biztonsági mentések konfigurálása

Amikor létrehoz egy védelmi csoportot vagy módosítja annak beállításait, konfigurálja a rövid távú és hosszú távú védelem biztonsági mentési beállításait. A védelmi csoportokban található virtuális gépek esetén a kezdési és befejezési idő megadásával finomíthatja a biztonsági mentés ütemezését, így létrehozhatja a biztonsági mentések futtatására szolgáló időablakokat.

Új védelmi csoport létrehozásakor meg kell adnia, hogyan menjen végbe az adatok kezdeti replikálása. A kezdeti replikálást követően a biztonsági mentések a megadott beállítások szerint fognak megtörténni.

Biztonsági mentések konfigurálása rövid távú tárolásra

Beállítás

Rövid távú biztonsági mentés lemezre (vagy lemezre + az Azure szolgáltatásba)

Rövid távú biztonsági mentés szalagra

Megőrzési tartomány

Az adatok megőrzési idejének hossza a rövid távú tárolóhelyen

1–64 napra állítható be

Ha lemez mellett az Azure Site Recovery szolgáltatásba is készít biztonsági másolatot, az adatok legfeljebb 120 napig tárolhatók az Azure szolgáltatásban napi egyszeri szinkronizálás mellett. Végrehajthat két szinkronizálást, ezzel azonban 60 napra csökkenti a megőrzési időt. Vegye figyelembe, hogy az Azure szolgáltatásba való biztonsági mentés csak az 1. szervizcsomaggal frissített Windows Server 2008 R2 rendszert futtató számítógépek, illetve Hyper-V és SQL Server-munkaterhelések esetén lehetséges.

1–12 hétre állítható be

Szinkronizálás gyakorisága – idő

Az adatforrások növekményes biztonsági mentésének futtatási gyakorisága a DPM-kiszolgálón található adatreplikának a védett erőforrással való szinkronizálása érdekében

A növekményes biztonsági mentés 15 perc és 24 óra között állítható be. Az alapértelmezett beállítás a 15 perc.

Nem alkalmazható.

Szinkronizálás gyakorisága – helyreállítási pont

Expressz teljes biztonsági mentés futtatása az egyes ütemezett helyreállítási pontok előtt

Expressz teljes biztonsági mentés futtatásának beállítása az egyes ütemezett helyreállítási pontok előttre

Nem alkalmazható.

Biztonsági mentés gyakorisága

Nem alkalmazható

A biztonsági mentés futtatása napi, heti vagy kétheti gyakoriságra állítható be, a megőrzési időtartamtól függően.

Biztonsági mentés módja

A szalagra készítendő biztonsági másolat típusa és készítésének ideje

Nem alkalmazható

Beállíthat teljes biztonsági mentést vagy teljes és növekményes biztonsági mentést. A teljes és növekményes biztonsági mentés csak akkor lehetséges, ha a biztonsági mentés gyakoriságát napi értékre állította be.

Vegye figyelembe, hogy ha a növekményes és teljes biztonsági mentést választja, a tényleges megőrzési időtartam akár egy héttel hosszabb lesz a megadott értéknél a teljes és növekményes biztonsági mentések közötti függőség miatt. A teljes biztonsági mentést tartalmazó szalagok újrahasznosítására csak a növekményes biztonsági mentések után fog sor kerülni. Ha például napi növekményes és heti teljes biztonsági mentés lett beállítva, a heti teljes biztonsági másolatot tartalmazó szalagnak meg kell várnia a hat napi növekményes másolatot tartalmazó szalagok újrahasznosítását, és csak ezt követően történhet meg az újrahasznosítása.

Adattömörítés és -titkosítás

Nem alkalmazható

Az adatokat titkosíthatja a szalagra való írás előtt, illetve tömörítheti azokat a szalagon.

Helyreállítási pontok – fájladatok

Beállíthatja a helyreállítási pontok létrehozásának napját és idejét. A fájladatok biztonsági másolatai csak szinkronizálásokból és helyreállítási pontokból állnak, és csak a helyreállítási pontok állíthatók helyre. 

Beállíthatja a helyreállítási pontok létrehozásának napját és idejét.

Helyreállítási pontok – alkalmazásadatok

Ha az alkalmazás támogatja a növekményes biztonsági másolatok készítését, a helyreállítási pontok létrehozása a megőrzési időtartam számára konfigurált beállítás alapján történik (növekményes biztonsági másolatok esetén). Ha az alkalmazás nem támogatja a növekményes biztonsági másolatok készítését, minden egyes expressz teljes biztonsági mentés egy helyreállítási pontot hoz létre az alkalmazásadatok számára.

Az expressz teljes biztonsági másolatok szinkronizálása az adatreplika frissítésével történik az adatbázisfájlok blokkszintű módosításainak az alkalmazásához. Az ilyen biztonsági másolatokat csak olyan alkalmazások használják, amelyek adatbázisokat tartalmaznak, ilyen például az Exchange, az SQL és a SharePoint. Az expressz teljes biztonsági másolatok közötti szinkronizálás csak a naplófájlokat replikálja. Az expressz teljes és szinkronizált biztonsági másolatok egyaránt helyreállíthatók. A fájladatok biztonsági másolatai ezzel szemben csak szinkronizálásokat és helyreállítási pontokat tartalmaznak, és csak a helyreállítási pontok állíthatók helyre. 

Ha az alkalmazás támogatja a növekményes biztonsági másolatok készítését, a helyreállítási pontok létrehozása a megőrzési időtartam számára konfigurált beállítás alapján történik (növekményes biztonsági másolatok esetén). Ha az alkalmazás nem támogatja a növekményes biztonsági másolatok készítését, minden egyes expressz teljes biztonsági mentés egy helyreállítási pontot hoz létre az alkalmazásadatok számára.

Biztonsági mentések konfigurálása hosszú távú tárolásra

Hosszú távú biztonsági másolat (szalag)

Megőrzési tartomány

Az adatok megőrzési idejének hossza a rövid távú tárolóhelyen

1–99 évre állítható be

Biztonsági mentés gyakorisága

1–99 év: napi, heti, kétheti, havi, negyedévi, félévi, évi gyakoriság állítható be

1–11 hónap: napi, heti, kétheti, havi gyakoriság állítható be

1–4 hét: napi, heti gyakoriság állítható be

Biztonsági mentés módja

A szalagra készítendő biztonsági másolat típusa és készítésének ideje

Beállíthat teljes biztonsági mentést vagy teljes és növekményes biztonsági mentést. A teljes és növekményes biztonsági mentés csak akkor lehetséges, ha a biztonsági mentés gyakoriságát napi értékre állította be.

Vegye figyelembe, hogy ha a növekményes és teljes biztonsági mentést választja, a tényleges megőrzési időtartam akár egy héttel hosszabb lesz a megadott értéknél a teljes és növekményes biztonsági mentések közötti függőség miatt. A teljes biztonsági mentést tartalmazó szalagok újrahasznosítására csak a növekményes biztonsági mentések után fog sor kerülni. Ha például napi növekményes és heti teljes biztonsági mentés lett beállítva, a heti teljes biztonsági másolatot tartalmazó szalagnak meg kell várnia a hat napi növekményes másolatot tartalmazó szalagok újrahasznosítását, és csak ezt követően történhet meg az újrahasznosítása.

Adattömörítés és -titkosítás

Az adatokat titkosíthatja a szalagra való írás előtt, illetve tömörítheti azokat a szalagon.

Helyreállítási pontok – fájladatok

Beállíthatja a helyreállítási pontok létrehozásának napját és idejét. A fájladatok biztonsági másolatai csak szinkronizálásokból és helyreállítási pontokból állnak, és csak a helyreállítási pontok állíthatók helyre. 

Helyreállítási pontok – alkalmazásadatok

Ha az alkalmazás támogatja a növekményes biztonsági másolatok készítését, a helyreállítási pontok létrehozása a megőrzési időtartam számára konfigurált beállítás alapján történik (növekményes biztonsági másolatok esetén). Ha az alkalmazás nem támogatja a növekményes biztonsági másolatok készítését, minden egyes expressz teljes biztonsági mentés egy helyreállítási pontot hoz létre az alkalmazásadatok számára.

Az expressz teljes biztonsági mentés olyan szinkronizálási típus, amely az adatreplika frissítésével alkalmazza az adatbázisfájlok blokkszintű módosításait. Csak olyan alkalmazások használják, amelyek adatbázisokat tartalmaznak, ilyen például az Exchange, az SQL és a SharePoint. Az expressz teljes biztonsági másolatok közötti szinkronizálás csak a naplófájlokat replikálja. Az expressz teljes és szinkronizált biztonsági másolatok egyaránt helyreállíthatók.

Biztonsági mentési időablakok konfigurálása virtuális gépek számára

Alapértelmezés szerint a DPM szoftverben a védelmi csoportokra irányuló biztonsági mentés kezdési ideje ütemezhető, a befejezési ideje nem. A DPM 2012 R2 3. frissítőcsomagjától kezdődően konfigurálhat biztonsági mentési időablakokat, amelyek megadják, hogy mikor kezdődjön és fejeződjön be egy biztonsági másolat készítése rövid távú lemezes tárhelyre. Ez a funkció jelenleg csak virtuális gépek esetén támogatott. A védelmi csoportokban található egyéb típusú munkaterhelések esetén a biztonsági mentési időablakok nem támogatottak.

A biztonsági mentési időablak létrehozása

A biztonsági mentési időablak az alábbi Windows PowerShell-parancsfájllal hozható létre.

$pgName = $args[0]
$startTime = $args[1]
$duration = $args[2]
$pg = Get-ProtectionGroup -DPMServerName $env:computername | ?{$_.FriendlyName -like "*$pgName*"}
$mpg = Get-ModifiableProtectionGroup $pg

$sched = Get-DPMPolicySchedule -ProtectionGroup $mpg -ShortTerm | ? { $_.JobType -eq "FullReplicationForApplication" }
$sched

Set-DPMBackupWindow -ProtectionGroup $mpg -StartTime $startTime -DurationInHours $duration
Set-DPMPolicySchedule -ProtectionGroup $mpg -DaysOfWeek $sched.WeekDays -TimesOfDay $sched.TimesOfDay -Schedule $sched
Set-DPMConsistencyCheckWindow -ProtectionGroup $mpg -StartTime $startTime -DurationInHours $duration
Set-DPMProtectionJobStartTime -ProtectionGroup $mpg -JobType ConsistencyCheck -StartTime 02:00 -MaximumDurationInHours 3
set-dpmprotectiongroup $mpg

Biztonsági mentési időablak beállításainak lekérése

A védelmi csoportok számára megadott biztonsági mentési időablakok beállításai az alábbi Windows PowerShell-parancsfájllal kérhetők le.

$pgName = $args[0]
Disconnect-DPMServer
Connect-DPMServer $env:computername
$pg = Get-ProtectionGroup | ?{$_.FriendlyName -like "*$pgName*"}
'Backup window'
Get-DPMBackupWindow $pg
'CC window'
Get-DPMConsistencyCheckWindow $pg

Igény szerint biztonsági mentések futtatása

Az ütemezett biztonsági mentések mellett futtathat igény szerinti biztonsági mentést is a védelmi csoportokban található adatforrásokra vonatkozóan.

 1. A védelmi csoportban kattintson a jobb gombbal arra az adatforrásra, amelyről biztonsági másolatot kíván készíteni.

  • Válassza a Helyreállítási pont létrehozása – lemez elemet, ha a biztonsági másolatot lemezre kívánja elkészíteni. Ha a növekményes biztonsági mentés támogatott, megadhatja, hogy expressz teljes biztonsági mentést vagy növekményes biztonsági mentést kíván-e futtatni.

  • Válassza a Helyreállítási pont létrehozása – szalag elemet, ha a biztonsági másolatot szalagra kívánja elkészíteni. Megadhatja, hogy először megtörténjen-e a szinkronizálás vagy sem. Fájladatok esetén megadhatja, hogy helyreállítási pont létrehozása nélkül kíván-e szinkronizálni.

  Ha a védelmi csoportban található összes adatforrásról szeretne igény szerinti biztonsági másolatot készíteni, használhatja a DPM-blogban ismertetett PowerShell-parancsfájlt.

Vegye figyelembe, hogy ha eseti ütemezett biztonsági mentést kíván futtatni, egy új védelmi csoportot kell létrehoznia ehhez.