Rendelkezésre állási és helyreállítási lehetőségek áttekintése a VMM-adatbázis védelme érdekében

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Amikor a VMM-adatbázis védelmére irányuló lehetőségek között válogat akár a rendelkezésre állás, akár a vészhelyreállítás kontextusában, célszerű áttekinteni, hogy mi történhet akkor, ha hiba esetén a VMM-adatbázist „vissza kell állítani az időben”.Erre néhány biztonsági mentési, helyreállítási és rendelkezésre állási beállítás esetében lehet szükség.Az SQL Server rendelkezésre állási csoportok aszinkron véglegesítésű rendelkezésre állási módban való használata során például szükség lehet egy feladatátvétel végrehajtására, amellyel az adatbázist „visszaállítja az időben”.

Az adatbázis olyan feladatátvételi vagy helyreállítási helyzetei, amelyek „időbeli visszaállítást” igényelnek

Mint bármely adatbázis esetében, hardverhiba vagy egyéb probléma következtében a VMM-adatbázis legutóbbi módosításai elveszhetnek.Az alkalmazott rendelkezésre állási és helyreállítási beállításoktól függően előfordulhat, hogy feladatátvételt vagy visszaállítást kell végrehajtani a VMM-adatbázison, amennyiben annak csak egy kissé elavult verziója maradt elérhető.Ezt egy adatbázis esetében „időbeli visszaállításnak” nevezik.

Az adatbázis-rendszergazdák a rendelkezésre állási és helyreállítási beállítások tanulmányozásakor különös figyelmet fordítanak arra, hogy miként lehet visszaállítani az adatbázist. Ez azt jelenti, hogy hiba esetén egy adott időponthoz milyen közeli állapotba lehet visszaállítani az adatbázist.Ez a témakör nem kísérli meg a rendelkezésre állásra vagy a helyreállításra vonatkozó különböző döntések összes előnyének és hátrányának ismertetését, de két esetet érdemes kiemelni a VMM-adatbázis kapcsán:

  • Az SQL Server AlwaysOn rendelkezésre állási csoportok aszinkron véglegesítésű módban való használata esetén kényszerített feladatátvételre lehet szükség.Az aszinkron véglegesítésű mód azt jelenti, hogy az adatbázis bármely másodlagos replikája és az elsődleges replika között bármikor késés jelentkezhet.Amennyiben szükségessé válik a feladatátvétel végrehajtása egy időben lemaradó másodlagos replikára, a kényszerített feladatátvétel időpontjában megtörténik a VMM-adatbázis időbeli visszaállítása.Az aszinkron véglegesítésű módot részletesebben az alábbi témakörök ismertetik:

  • A vészhelyreállítás esetében szükség lehet egy olyan biztonsági másolatból történő visszaállításra, amely valamivel a hiba bekövetkeztét megelőzően készült.Ez természetesen a VMM-adatbázis biztonsági mentéseinek időközétől függ (beleértve a telephelyen kívüli biztonsági mentéseket is).Ha egy olyan biztonsági másolatból kell visszaállítást végrehajtani, amely a hiba jelentkezése előtt készült, akkor megtörténik a VMM-adatbázis időbeli visszaállítása.

Információk, amelyeket befolyásolhat a VMM-adatbázis időbeli visszaállítása

Hasznos lehet a VMM-adatbázis időbeli visszaállításából eredő lehetséges hatások áttekintése.Példák:

  • A hiba jelentkezése előtt nem sokkal módosított engedélyek visszaállhatnak a korábbi állapotba a VMM-adatbázison végrehajtott feladatátvételt vagy helyreállítást követően.

  • A hiba jelentkezése előtt nem sokkal eltávolított hozzáférés ismét használhatóvá válhat a VMM-adatbázison végrehajtott feladatátvételt vagy helyreállítást követően.

    Olyan felhasználók is hozzáférhetnek például egy VHD tartalmaihoz, akik egyébként nem rendelkeznének hozzáféréssel.

  • A hiba jelentkezése előtt nem sokkal eltávolított virtuálisgép-hálózatok ismét elérhetővé válhatnak a VMM-adatbázison végrehajtott feladatátvételt vagy helyreállítást követően.

Amikor a VMM-adatbázis védelmére irányuló rendelkezésre állási vagy helyreállítási lehetőségek között válogat, hasznos lehet az előbbi lista áttekintése az adott környezet és követelmények vonatkozásában.