DPM-jelentések létrehozása az Operations Managerből

 

Az Operations Managerhez tartozik egy operatív konzol és egy webkonzol; ezekkel tekinthetők meg a környezettel kapcsolatos figyelési adatok, illetve végezhetők el a szükséges műveletek. Az információgyűjtéshez az előre meghatározott nézeteket használhatja, vagy a keresés és szűrés alkalmazásával adatokat és objektumokat kereshet. További információkért lásd: Adatgyűjtés az Operations Manager programból

Jelentések készítése

A DPM számos előre meghatározott nézetet biztosít a kereséshez, amely így egyszerűbb, mint saját lekérdezés vagy szűrő megadásával.

Nézet neve

Mező

Adattípus

Leírás

vDPMBackupJob

Megjeleníti a biztonsági mentési feladat részleteit

BackupJobRowId

uniqueidentifier

Indexkulcs

DPMServerName

varchar(max)

DPM-kiszolgáló

TaskID

uniqueidentifier

A feladat egyedi azonosításához használatos feladatazonosító

VerbID

uniqueidentifier

A feladattípus azonosítására szolgál

ProtectionServer

varchar(max)

Azon védelmi kiszolgáló vagy fürt, amelyen a feladat futott

ProtectionGroupID

uniqueidentifier

Azon védelmi csoport azonosítója, amely esetében a feladat futott

ProtectionGroup

varchar(max)

A védelmi csoport neve

DataSourceID

uniqueidentifier

Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a feladat futott

DataSourceName

varchar(max)

Adatforrás neve

StartedDateTime

datetime

A feladat kezdési időpontja

StoppedDateTime

datetime

A feladat befejezési időpontja

ExecutionState

int

2 = Sikeres; 3 = Sikertelen

ErrorCode

int

A feladat meghiúsulásához tartozó hibakód. Ha a feladat sikeresen befejeződött, a hibakód figyelmen kívül hagyható

ErrorString

varchar(max)

Megfelelő honosított hibakarakterlánc

TransferredBytes

int

A feladat végrehajtása során átvitt bájtok száma

BackupType

varchar(max)

DiskBackup; TapeBackup; CloudBackUp

IsDPM

bit

Jelzi, hogy egy DPM-kiszolgálón futott-e a feladat (azt jelzi, hogy egy másodlagos DPM-kiszolgálón futott)

IsAdHoc

bit

Jelzi, hogy a feladat alkalmi vagy ütemezett

vDPMRecoveryJob

A helyreállítási feladat részletei

RecoveryJobRowID

uniqueidentifier

Indexkulcs

DPMServerName

varchar(max)

DPM-kiszolgáló

TaskID

uniqueidentifier

A feladat egyedi azonosításához használatos feladatazonosító

DatasourceID

uniqueidentifier

Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a helyreállítási feladat futott

DataSourceName

varchar(max)

Azon adatforrás, amely esetében a helyreállítási feladat futott

StartedDateTime

datetime

A feladat kezdési időpontja

StoppedDateTime

datetime

A feladat befejezési időpontja

ExecutionState

Int

2=sikeres; 3=sikertelen

ErrorCode

int

Hibakód. Ha a feladat sikeresen befejeződött, a hibát hagyja figyelmen kívül.

ErrorString

varchar(max)

Megfelelő honosított hibakarakterlánc

TransferredBytes

int

A feladat végrehajtása során átvitt bájtok száma

RecoverySource

int

0 = Lemez; 1 = Szalag; 2 = Felhő

RecoveryType

int

A helyreállítási típust jelzi

TargetServerName

varchar(max)

A célkiszolgáló, amelyen a helyreállítást végrehajtották

TargetLocation

varchar(max)

A mappa elérési útvonala, amelybe a helyreállítást végrehajtották

IsExternalSource

int

Azt jelzi, hogy az adatforrás külső eredetű-e (például egy másik DPM-kiszolgálóról importált szalag esetében)

vDPMDiskManagement

Lemezkezelési információkat jelenít meg

DiskManagementRowID

uniqueidentifier

Indexkulcs

DPMServerName

varchar(max)

DPM-kiszolgáló

DiskID

uniqueidentifier

A lemez azonosításához használatos egyedi azonosító

DiskName

varchar(max)

A VDS API-k által visszaadott lemeznév (például: „Microsoft virtuális lemez”

TotalSize

bigint

A lemez teljes mérete

FreeSize

bigint

A lemezen elérhető szabad hely mérete

IsInStoragePool

bit

Jelzi, hogy a lemez a DPM-tárolókészlethez tartozik-e

DiskType

smallint

0 = alapszintű, 1 = dinamikus; 2 = nem inicializált

HealthStatus

smallint

0 = kifogástalan; 1 = hibás

IsMissing

bit

Jelzi, hogy a lemez hiányzik-e

IsForeign

bit

Jelzi, hogy a lemez idegen eredetű-e

CanAddToStoragePool

bit

Jelzi, hogy a lemez hozzáadható-e a DPM-tárolókészlethez

CreatedDateTime

datetime

Létrehozás időpontja

vDPMDiskUtlization

Lemezstatisztikai információkat jelenít meg

DiskUtilizationRowID

uniqueidentifier

Indexkulcs

DPMServerName

varchar(max)

DPM-kiszolgáló

SMStatsID

uniqueidentifier

A DPM-en belül használt statisztikaazonosító

DataSourceID

uniqueidentifier

Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a feladat futott

DataSourceName

varchar(max)

Azon adatforrás, amely esetében a feladat futott

ProductionServer

varchar(max)

A kiszolgáló vagy fürt, amelyhez az adatforrás tartozik

ProtectionGroupID

uniqueidentifier

Azon védelmi csoport azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozik

ProtectionGroup

varchar(max)

Azon védelmi csoport neve, amelyhez az adatforrás tartozik

ReplicaSpaceAllocated

bigint

A replikakötet teljes mérete

ShadwoCopyAllocatedSize

bigint

Az árnyékmásolat-kötet mérete

ShadowCopyUsedSize

bigint

Az árnyékmásolat-kötet felhasznált mérete

ReplicaUsedSize

bigint

A replikakötet felhasznált mérete

FreeSpaceAvailable

bigint

A replika- és árnyékmásolat-kötetek teljes szabad mérete

IsCollocated

int

Azt jelzi, hogy a kötetet olyan közös elhelyezésű védelmi csoporthoz használják-e, amely több adatforrással is rendelkezhet

vDPMSLATrend

Azon példányok százalékos arányának megjelenítéséhez hasznos, ahol az SLA teljesült, illetve nem teljesült

SLATrendRowId

uniqueidentifier

Indexkulcs

DPMServerName

varchar(max)

DPM-kiszolgáló

SMStatsID

uniqueidentifier

A DPM-ben használt statisztikaazonosító

StartTime

datetime

Az adott SLA-időtartam kezdési időpontja

EndTime

datetime

Az adott SLA-időtartam befejezési időpontja

DatasourceID

uniqueidentifier

Azon adatforrás azonosítója, amely esetében a feladat futott

DatasourceName

varchar(max)

Azon adatforrás neve, amely esetében a feladat futott

ProtectionServer

varchar(max)

A kiszolgáló vagy fürt, amelyhez az adatforrás tartozik

ProtectionGroupID

uniqueidentifier

Azon védelmi csoport azonosítója, amelyhez az adatforrás tartozik

ProtectionGroupName

varchar(max)

Azon védelmi csoport, amelyhez az adatforrás tartozik

CreationTime

datetime

A statisztika létrehozásának időpontja

DiskRecoveryPointAvailable

bit

Azt jelzi, hogy az SLA-időtartamon belül a lemez rendelkezik-e helyreállítási ponttal

TapeRecoveryPointAvailable

bit

Azt jelzi, hogy az SLA-időtartamon belül a szalag rendelkezik-e helyreállítási ponttal

CloudRecoveryPointAvailable

bit

Azt jelzi, hogy az SLA-időtartamon belül a felhő rendelkezik-e helyreállítási ponttal

SLA

int

A védelmi csoporthoz tartozó SLA-t jelzi ezen SLA-időtartam alatt

vDPMTapeUtilization

Megjeleníti a DPM-szalagkihasználtság értékét

TapeUtilizationRowId

uniqueidentifier

Indexkulcs

DPMServerName

varchar(max)

DPM-kiszolgáló

SMStatsID

uniqueidentifier

A DPM-ben használt egyedi statisztikaazonosító

StartTime

datetime

A statisztikai időtartam kezdési időpontja

EndTime

datetime

A statisztikai időtartam befejezési időpontja

FreeTapeCount

int

A DPM-kiszolgálóhoz csatlakoztatott szabad szalagok száma

OnlineTapeCount

int

A DPM-kiszolgálóhoz csatlakoztatott online szalagok száma

OfflineTapeCount

int

A DPM-kiszolgálóhoz csatlakoztatott offline szalagok száma

vDPMTapeManagement

A szalagtárak és a szalagok azonosításához használható DPM-információkat jeleníti meg

TapeManagementRowID

uniqueidentifier

Indexkulcs

DPMServerName

varchar(max)

DPM-kiszolgáló

MediaSlotNumber

int)

Az adathordozót tartalmazó szalagtár helyének száma

MediaBarcode

varchar(max)

A szalag vonalkódja

MediaLabel

varchar(max)

A szalag címkéje

IsOnline

bit

Azt jelzi, hogy a szalag online állapotú-e

LibraryName

varchar(max)

A szalagtár neve

ProtectedGroupName

varchar(max)

Azon védelmi csoport neve, amely a szalag tulajdonosa

MediaExpiryDate

datetime

A szalag lejárati dátuma