Magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

A magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálókat a következő eljárással telepítheti egy fürt első csomópontjára: A fürt további csomópontjaira történő telepítéshez lásd: VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése egy fürt további csomópontjára.

A VMM felügyeleti kiszolgáló telepítésének megkezdése előtt tekintse át a rendszerkövetelményeket. Ennek részeként győződjön meg arról, hogy a számítógép a Microsoft SQL Server egy támogatott verzióját futtatja. A telepítő nem telepíti automatikusan az SQL Server Express kiadását. További információ a rendszerkövetelményekről, többek között az SQL Server támogatott verzióiról:

Az eljárás végrehajtásához a konfigurálni kívánt számítógépen legalább a helyi Rendszergazdák csoport tagjának kell lennie, illetve ezzel egyenértékű jogosultsággal kell rendelkeznie.

Magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése a fürt első csomópontjára

 1. Indítsa el a Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager telepítővarázslóját a fürt első csomópontján. A varázsló elindításához kattintson a jobb gombbal a telepítési adathordozón található setup.exe fájlra, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként parancsra.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Mielőtt megkezdené a VMM telepítését, zárja be az összes futó programot, valamint ellenőrizze, hogy nincs-e függőben a számítógép újraindítása. Ha például telepített valamilyen kiszolgálói szerepkört a Kiszolgálókezelővel, illetve biztonsági frissítést telepített, akkor előfordulhat, hogy újra kell indítania a számítógépet, majd ugyanazzal a fiókkal bejelentkezve véglegesítenie kell a kiszolgálói szerepkör vagy biztonsági frissítés telepítését.

 2. Kattintson a telepítő főoldalán található Telepítés gombra.

 3. A telepítendő szolgáltatások kiválasztása lapon jelölje be a VMM felügyeleti kiszolgáló jelölőnégyzetet. A VMM felügyeleti kiszolgáló telepítésekor a VMM-konzol is automatikusan települ.

  Javasoljuk, hogy a VMM önkiszolgáló portált ne telepítse ugyanarra a magas rendelkezésre állású kiszolgálóra, amelyikre a VMM felügyeleti kiszolgálót telepítette. Az önkiszolgáló portál telepítésével kapcsolatban bővebben lásd: A VMM önkiszolgáló portál telepítése és megnyitása.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A System Center 2012, 1. szervizcsomag (SP1) verziótól kezdődően a VMM önkiszolgáló portálja nem része a terméknek.

 4. Amikor megjelenik a VMM felügyeleti kiszolgáló magas rendelkezésre állásúvá tételére vonatkozó üzenet, kattintson az Igen gombra.

 5. A telepítendő szolgáltatások kiválasztása oldalon kattintson a Tovább gombra.

 6. A Termékregisztráció adatai lapon adja meg a megfelelő információkat, majd kattintson a Tovább gombra. Ha nem adott meg termékkulcsot, a VMM próbaverzióként települ, amely a telepítés után 180 nappal lejár.

 7. A Kérjük, olvassa el a licencszerződést lapon tekintse át a licencszerződést, jelölje be az Elolvastam, megértettem és elfogadom a licencszerződés feltételeit jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.

 8. A Szeretne csatlakozni a Felhasználói élmény fokozása programhoz (CEIP)? lapon válassza ki a kívánt lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

 9. A Microsoft Update lapon válasszon, hogy szeretné-e használni a Microsoft Update szolgáltatást, majd kattintson a Tovább gombra.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ha korábban a Microsoft Update használatát választotta ezen a számítógépen, akkor a Microsoft Update lap nem jelenik meg.

 10. A Telepítési hely lapon fogadja el a VMM programfájljainak alapértelmezett telepítési útját, vagy adjon meg egyéni elérési utat, majd kattintson a Tovább gombra.

  A telepítőprogram ellenőrzi, hogy a számítógép, amelyre telepíteni kívánja a magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálót, teljesíti-e a hardver- és szoftverkövetelményeket. Ha a gép nem teljesíti valamelyik követelményt, egy lap jelenik meg, amely tájékoztatást ad arról, hogy melyik követelmény nem teljesült, és hogyan lehet megoldani a problémát. Ha minden követelmény teljesült, az Adatbázis konfigurációja lap jelenik meg.

  További információért a VMM hardver- és szoftverkövetelményeiről lásd: Rendszerkövetelmények: VMM felügyeleti kiszolgáló a System Center 2012 és a System Center 2012 SP1 rendszerben vagy A System Center 2012 R2 rendszerkövetelményei.

 11. Az Adatbázis konfigurációja oldalon hajtsa végre a következőket:

  • Adja meg a Microsoft SQL Servert futtató számítógép nevét. Ha a magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálót az SQL Servert futtató számítógépen telepíti (nem ajánlott), akkor a Kiszolgálónév mezőben a gép nevét (például vmmkiszolgalo01) vagy a localhost nevet kell megadnia.

  • Adja meg az SQL Servert futtató számítógéppel való kommunikációhoz használandó portot, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

   • Az SQL Server egy távoli számítógépen fut.

   • Az SQL Server Browser szolgáltatás nincs elindítva a távoli számítógépen.

   • Az SQL Server nem az alapértelmezett 1433-as portot használja.

   Ellenkező esetben hagyja üresen a Port mezőt.

  • Válassza ki vagy írja be az SQL Server-példány nevét.

  • Válassza ki, hogy új adatbázist kíván létrehozni, vagy meglévő adatbázist szeretne használni. Ha az a fiók, amellyel a VMM felügyeleti kiszolgálót telepíti, nem rendelkezik elegendő jogosultsággal ahhoz, hogy új SQL Server-adatbázist hozzon létre, jelölje be A következő hitelesítő adatok használata jelölőnégyzetet, majd adja meg egy megfelelő jogosultsággal rendelkező fiók felhasználónevét és jelszavát.

  Miután megadta ezeket az adatokat, kattintson a Tovább gombra.

 12. A Fürtkonfiguráció oldalon hajtsa végre a következőket:

  • A Név mezőbe írja be ennek a magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló nevét. Írja be például a következőt: havmmcontoso. Ne adja meg a feladatátvevő fürt nevét vagy annak a számítógépnek a nevét, amelyre a magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló telepítve van.

   Ezt a fürtözött szolgáltatásnevet fogja használni, amikor a VMM-konzollal ehhez a magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálóhoz csatlakozik. Mivel a feladatátvevő fürt, amelyre a VMM felügyeleti kiszolgálófunkciót telepíti, több csomóponttal rendelkezik, amikor a VMM-konzollal a VMM-környezethez csatlakozik, egyetlen nevet kell használnia.

  • Ha statikus IPv4-címeket használ, meg kell adnia azt az IP-címet, amelyet a fürtözött szolgáltatás nevéhez szeretne rendelni. A fürtözött szolgáltatás nevét és a hozzá rendelt IP-címet a rendszer a DNS-ben regisztrálja. Ha IPv6-címeket vagy DHCP-t használ, nincs szükség további konfigurációs beállításokra.

  Miután megadta ezeket az adatokat, kattintson a Tovább gombra.

 13. A szolgáltatásfiók és az elosztott kulcskezelés konfigurálása oldalon tegye a következőket:

  • A Virtual Machine Manager-szolgáltatásfiók részen válassza a Tartományi fiók lehetőséget, majd adja meg annak a tartományfióknak a nevét és jelszavát, amelyet a VMM szolgáltatás használni fog. Magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálóhoz kötelező a tartományi fiók használata. A tartományi fiók használatával kapcsolatos további információért lásd: A VMM által használt szolgáltatásfiók megadása.

  • Az Elosztott kulcskezelés területen válassza ki, hogy az Active Directoryban hol szeretné tárolni a titkosítási kulcsokat. Írja be például a következőt: CN=VMMDKM,DC=contoso,DC=com.

   A magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálók esetében elosztott kulcskezelést kell használni, és a titkosítási kulcsokat az Active Directory szolgáltatásban kell tárolni. További információk az elosztott kulcskezelésről: Az elosztott kulcskezelés konfigurálása a VMM alkalmazásban.

   A szükséges információk megadása után A szolgáltatásfiók és az elosztott kulcskezelés konfigurálása oldalon kattintson a Tovább gombra.

 14. A Port konfigurációja lapon az egyes szolgáltatásokhoz válasszon a környezetének megfelelő egyedi portszámot, majd kattintson a Tovább gombra.

  System_CAPS_importantFontos!

  A VMM felügyeleti kiszolgáló telepítésekor hozzárendelt portok csak a VMM felügyeleti kiszolgáló eltávolításával és újratelepítésével változtathatók meg.

 15. A Könyvtár-konfiguráció lapon kattintson a Tovább gombra.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A VMM telepítése után hozzá kell adnia egy könyvtármegosztást. Az alkalmazás-keretrendszerbeli erőforrások hozzáadásához használja az Alapértelmezett erőforrások hozzáadása lehetőséget. A könyvtármegosztás hozzáadásával kapcsolatban lásd: Könyvtárkiszolgáló vagy könyvtármegosztás hozzáadása.

 16. A telepítés összesítése lapon tekintse át a választásait, majd tegye a következők egyikét:

  • Ha módosítani kívánja valamelyik választását, kattintson az Előző gombra.

  • A magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgáló telepítéséhez kattintson a Telepítés gombra.

  Miután rákattintott a Telepítés gombra, az Összetevők telepítése lap jelenik meg, amelyen figyelemmel követhető a telepítési folyamat.

 17. A telepítés sikeresen befejeződött lapon kattintson a Bezárás gombra, amivel befejezi a telepítést.

  Ha meg szeretné nyitni a VMM-konzolt, akkor jelölje be A varázsló befejeződésekor a VMM-konzol megnyitása jelölőnégyzetet.

  Arról, hogy a VMM-konzol használatával hogyan kell magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálóhoz csatlakozni, a következő témakör nyújt információkat: Csatlakozás magas rendelkezésre állású VMM felügyeleti kiszolgálóhoz a VMM-konzollal.

  A fürt további csomópontjaira történő telepítéshez lásd: VMM felügyeleti kiszolgáló telepítése egy fürt további csomópontjára.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Ha a telepítés során probléma adódik, és nem sikerül a telepítés, tekintse át a %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs mappában található naplófájlokat. A ProgramData mappa rejtett.