A Server Application Virtualization áttekintése

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

A Microsoft Server Application Virtualization (Server App-V) használatával virtuális alkalmazáscsomagok hozhatók létre.A virtuális alkalmazáscsomagok olyan alkalmazások lemezképei, amelyeket egy Server App-V-ügynököt futtató számítógépre másolhatók, és helyi telepítés nélkül elindíthatók.Az alkalmazás ezután ugyanúgy fut, mint a helyileg telepített alkalmazások.A virtuális alkalmazások futtatása segít csökkenteni a hardverek és a működtetés költségekeit, illetve zökkenőmentessé tenni a vállalati alkalmazásfelügyeletet.A Server App-V az Application Virtualization (App-V) által használt technológiára épül, amely elválasztja az alkalmazáskonfigurációt és az állapotot az adatközponti környezetben lévő számítógépeken futó, alapul szolgáló operációs rendszerektől.A Server App-V lehetővé teszi az alkalmazás- és hardverképek dinamikus összeállítását, ami jelentősen csökkentheti a felügyeletet igénylő képek számát.A Server App-V a telepítési és felügyeleti forgatókönyvek automatizálását is lehetővé teszi, ami javíthatja az adatközpontbeli alkalmazások megbízhatóságát, rendelkezésre állását és szervizelhetőségét.

A Server App-V nem minden alkalmazás használatát támogatja.Nem támogatottak azok az alkalmazások, például víruskereső szoftverek, amelyek eszköz- vagy kernel-illesztőprogram támogatását igénylik.A Server App-V elsődlegesen az üzleti alkalmazásokhoz vagy a többrétegű alkalmazások üzleti rétegeihez készült.Ezért néhány nagy kiszolgálóalkalmazás, mint például a Microsoft Exchange Server, a Microsoft SQL Server vagy a Microsoft SharePoint nem támogatott.Noha nem készült külön lista a Server App-V által támogatott alkalmazásokról, a Server App-V platformot a következő attribútumokkal rendelkező alkalmazások virtuális alkalmazáscsomagjainak létrehozásra optimalizálták:

 • Állapot helyi lemezen való megőrzése

 • Microsoft Windows Services

 • Internet Information Services (IIS)

 • Beállításjegyzék

 • COM+ / DCOM

 • Szövegalapú konfigurációs fájlok

 • WMI-szolgáltatók

 • Microsoft SQL Server Reporting Services

 • Helyi felhasználók és csoportok

 • Ütemezett feladatok

 • Microsoft SQL Server-adatbázisok

További információ a Server App-V konfigurálásáról: A Server Application Virtualization szoftverkövetelményei.

Ismerkedjen meg a következő kifejezésekkel is:

 • Virtuális alkalmazáscsomag
  A Sorrendvezérlő által becsomagolt alkalmazás, amely önálló virtuális környezetben futtatható.A virtuális környezet tartalmazza azokat a szükséges adatokat, amelyekkel az alkalmazás helyi telepítés nélküli futtatható az ügyfélen.

 • Telepítéskonfigurációs fájl
  Testreszabott beállításokat tartalmazó .xml fájl, amelyet a rendszer egy adott virtuális alkalmazáscsomag célszámítógépen történő futtatásakor alkalmaz a csomagra.

 • Virtuális környezet
  Futásidejű tároló, amely az előkészített alkalmazáscsomagból elindított alkalmazásfolyamatok számára definiálja az elérhető erőforrásokat.

A Server App-V implementálásához szükséges lépések

Két fő lépés szükséges a Server App-V implementálásához egy adott környezetben:

 • Virtuális alkalmazáscsomag létrehozása egy alkalmazás előkészítésével

  Az alkalmazástelepítő adathordozóval hozzon létre egy virtuális alkalmazáscsomagot, amely tartalmazza az összes szükséges erőforrást és konfigurációs beállítást.Emellett meg kell határoznia minden olyan elemet, amelyeket a csomag futtatásakor konfigurálni kell.További információ az alkalmazások előkészítéséről: Új kiszolgálói alkalmazás előkészítése.

 • A virtuális alkalmazáscsomag telepítése

  Adjon meg minden olyan konfigurációs beállítást, amelyet meg kell adni az adott alkalmazáspéldány esetében, majd a megfelelő eszközök használatával telepítse az alkalmazást.További információ az alkalmazások konfigurálásáról: Alkalmazás-előkészítés utáni konfigurálás végrehajtása.Tesztelési célú telepítések esetén használja a Server App-V PowerShell-parancsmagjait a csomag telepítéséhez és kezeléséhez.További információ a csomagok parancsmagokkal történő telepítéséről: Virtuálisalkalmazás-csomagok telepítése teszteléshez.

A Server App-V és az App-V közötti különbségek

A következő táblázat a Server App-V és az App-V közötti fontosabb különbségeket ismerteti.

Server App-V

App-V

Ha egy alkalmazás az előkészítés során adatokat hoz létre vagy módosítja a konfigurációt egy felhasználóspecifikus helyen a beállításjegyzékben, az adatok vagy a konfiguráció a telepítéskor és a futtatáskor továbbra is ugyanahhoz a felhasználóhoz lesz hozzárendelve.

Ha egy alkalmazás adatokat hoz létre vagy módosítja a konfigurációt egy olyan helyen a beállításjegyzékben, amely az aktuális felhasználóhoz tartozik, az adatok vagy a konfiguráció az alkalmazást futtató bármely felhasználó számára elérhető lesz.

A virtuális alkalmazáscsomag részét képező alkalmazásfájlok (például az alkalmazás futtatásához szükséges .exe fájlok és könyvtárak) minden olyan folyamat számára elérhetők, amely az alkalmazás másolatát tartalmazó számítógépen fut.

A virtuális alkalmazáscsomag részét képező alkalmazásfájlok csak azon virtuális alkalmazások és egyéb folyamatok számára érhetők el, amelyeket az alkalmazás virtuális környezetében indítottak el.

A virtuális alkalmazáscsomag részét képező COM-objektumok, DCOM-objektumok, COM+ objektumok, WMI-szolgáltatók és NT-szolgáltatások elérhetők a helyi rendszer számára, annak érdekében, hogy az operációs rendszer, az eszközök és más alkalmazások komunikálhassanak velük.A natív szolgáltatásvezérlő kezelőjével (SCM) például elindítható egy virtuális alkalmazáscsomag részét képező szolgáltatás.

A virtuális alkalmazáscsomaghoz tartozó COM-, DCOM-, COM+, WMI- és szolgáltatási adatok a csomagon belül maradnak, így a csomagon kívül futó folyamatok nem férhetnek hozzájuk.A natív SCM számára például nem jelennek meg a virtuális környezeten belül futó NT-szolgáltatások.

A Server App-V Agent heurisztikát alkalmaz annak automatikus észleléséhez, hogy egy számítógépen milyen folyamatoknak kell virtuális környezetekben futniuk.Ehhez általában indítási segédkódra sincs szükség.Ha explicit módon szeretne hozzáadni egy folyamatot egy virtuális környezethez, adja hozzá a "/RunInVE:<package GUID> parancsot a folyamat parancssorának végéhez.

Ha virtualizálni szeretne egy folyamatot, a folyamatot egy olyan App-V programban kell megnyitnia, mint például az sfttray.exe, vagy a programnak egy másik virtuális folyamat gyermekének kell lennie.Ha explicit módon szeretne hozzáadni egy folyamatot egy virtuális környezethez, futtassa az sfttray.exe /exe <executable to launch> /app <name of application> parancsot.