Virtuálisalkalmazás-csomagok telepítése teszteléshez

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

System_CAPS_importantFontos

A csomagok működésének biztosításához és teszteléséhez tesztkörnyezetben csak a Server App-V parancsmagjait használja a csomagok kezeléséhez.

Virtuálisalkalmazás-csomagok telepítése

 1. Nyisson meg egy rendszergazda jogú PowerShell-konzolablakot, és futtassa a következő parancsot:

  Set-ExecutionPolicy Remotesigned –Scope Process -Force

  A Set-ExecutionPolicy parancsmag módosítja a Windows PowerShell végrehajtási házirendjének felhasználói beállításait.A végrehajtási házirend a Windows PowerShell biztonsági stratégiájának a részét képezi.Azt határozza meg, hogy be lehet-e tölteni konfigurációs fájlokat (többek között a Windows PowerShell-profilt), és futtatni lehet-e parancsfájlokat, illetve meghatározza, hogy a futtatás előtt szükség van-e a parancsfájlok digitális aláírására, és ha igen, melyekére.

 2. Importálja a Server App-V parancsmagokat.

  PS C:\> Import-Module ServerAppVAgent

 3. A következő információk segítségével szabhatja testre a virtuálisalkalmazás-csomaghoz társított telepítési konfigurációs dokumentumot:

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ha a csomag társított Microsoft SQL Server-összetevőkkel rendelkezik, akkor azokat a Microsoft SQL-t futtató kiszolgálóra kell telepíteni, hogy az alkalmazást futtatni lehessen.

  - Nyissa meg a **deploymentconfig.xml** fájlt egy XML-szerkesztő, például az [XML Notepad 2007](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=208297) segítségével (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208297).A **deploymentconfig.xml** a Server App-V Agent ügynököt futtató számítógép csomagmappájának gyökerében található.
  
  - Tekintse át az **ENTRY** csomópontokat a **/CONFIGURATION/VIRTUALENVIRONMENT** és a **/CONFIGURATION/LOCAL** alatt.
  
  - Minden egyes **ENTRY** alatt tekintse át a **VALUE** csomópont testreszabást igénylő adatait.Ez általában a kiszolgáló neve vagy egy hiányzó vagy helytelen jelszó.Az adatok lehetnek önállóak, de képezhetik egy nagyobb struktúra, például egy adatbázis-kapcsolati karakterlánc részét is.Az **ENTRY** csomópont többi információja segítségével állapíthatja meg, hogy az honnan származik és mit vezérel.
  
  - Frissítse a **VALUE** csomópont adatait a megfelelő testreszabási beállításokkal.A **VALUE** csomópont attribútumait ne módosítsa.Ne módosítson semmi mást az **ENTRY** csomópontban sem.
  
  - Mentse a deploymentconfig.xml fájlt, és zárja be az XML-szerkesztőt.
  
   <div class="alert">
  
   <table>
   <colgroup>
   <col style="width: 100%" />
   </colgroup>
   <thead>
   <tr class="header">
   <th><img src="images/Gg712272.s-e6f6a65cf14f462597b64ac058dbe1d0-system-media-system-caps-note(TechNet.10).jpeg" title="System_CAPS_note" alt="System_CAPS_note" />Megjegyzés</th>
   </tr>
   </thead>
   <tbody>
   <tr class="odd">
   <td><p>Ha a telepítés konfigurációs fájlja bizalmas adatokat, például jelszavakat tartalmaz, mentse a fájlt egy biztonságos helyre.</p></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
  
   </div>
  
 4. Vegye fel a csomagot.Cserélje le a félkövér mintaparamétereket a telepítésére jellemző adatokkal.

  PS C:\> Add-ServerAppvPackage –Name MyApp –Manifest C:\MyApp\MyApp_manifest.xml

  –SFT C:\MyApp\MyApp.sft –Configuration C:\MApp\deploymentconfig.xml 

 5. Indítsa el a csomagot.Cserélje le a félkövér mintaparamétereket a telepítésére jellemző adatokkal.

  PS C:\> Start-ServerAppVPackage –Name MyApp