Alkalmazások csomagolása a Server Application Virtualization platformmal

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

A virtuális alkalmazáscsomagok létrehozásának folyamatát alkalmazás-előkészítésnek nevezzük.A jelen témakörben ismertetett információk áttekintést nyújtanak a virtuális alkalmazáscsomagok Microsoft Server Application Virtualization (Server App-V) használatával történő létrehozásáról és konfigurálásáról.A virtuális alkalmazáscsomagok a Server App-V Agent ügynököt futtató számítógépekre másolhatók.Ezek a csomagok olyan alkalmazás-folyamatképek, amelyek számítógépre másolásuk után helyi alkalmazáspéldány nélkül is elindíthatók, de a helyileg telepített alkalmazásokhoz hasonlóan fognak futni.

Alkalmazás-előkészítés

A Sequencer sikeres telepítése után létre kell hozni egy virtuális alkalmazáscsomagot.A Sequencer virtuális környezetben futó alkalmazásokat hoz létre.A Server App-V Sequencer figyeli az adott alkalmazás telepítési és beállítási folyamatát, valamint rögzíti az alkalmazás virtuális környezetben való futtatásához szükséges adatokat.Az előkészített alkalmazások az operációs rendszertől elkülönítve, virtuális környezetben futnak.Az elkülönítés révén a virtuális alkalmazáscsomagok egyszerűbben telepíthetők, felügyelhetők, áthelyezhetők és eltávolíthatók, mint a szokásos alkalmazások.

System_CAPS_cautionFigyelmeztetés

Határozottan javasoljuk, hogy egy adott alkalmazás előkészítéséhez használt rendszerkép egyezzen meg azzal a rendszerképpel, amelyre a virtuális alkalmazáscsomagot telepíteni szeretné.

A Windows Server 2008-as és az annál újabb számítógépek esetén az alkalmazás-előkészítés megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza a Windows Server azon szerepköreit és funkcióit, amelyek az adott alkalmazás futtatásához szükségesek.Az alkalmazás előkészítése előtt minden ilyen szerepkört és funkciót engedélyezni kell,és ezt minden olyan számítógépen is meg kell tenni, amelyen futtatni tervezi a virtuális alkalmazáscsomagot.

Az alkalmazások előkészítésének mikéntjéről a Új kiszolgálói alkalmazás előkészítése című témakörben olvashat.

Az alkalmazások előkészítése a parancssorból is elvégezhető.A Server Application Virtualization PowerShell-parancsmagjainak telepítése című témakör részletesen bemutatja, hogyan automatizálható az alkalmazás-előkészítés a PowerShell használatával. Ugyanerről a PowerShell-konzol vonatkozó súgótémakörében is tájékozódhat.

Miután létrehozott egy virtuális alkalmazáscsomagot, az előkészítési folyamatot leíró információkat a Reports.xml nevű fájlban találja. Ezt a fájlt az Új csomag létrehozása varázsló Csomag létrehozása lapján megadott mappa tartalmazza.

Ha olyan alkalmazást tervez előkészíteni, amely adatbázist hoz létre egy Microsoft SQL Server kiszolgálón, elő kell telepíteniea Microsoft® SQL Server® 2012 Feature Pack csomag részét képező alábbi összetevőket:

  1. Microsoft® SQL Server® 2012 Data-Tier Application Framework

  2. Microsoft® SQL Server® 2012 Transact-SQL nyelvi szolgáltatás

  3. Microsoft® SQL Server® 2012 megosztott kezelési objektumok

  4. Microsoft® SQL Server® 2012 Transact-SQL ScriptDom

  5. Microsoft® System CLR Types for Microsoft® SQL Server® 2012

Alkalmazás-előkészítést követő feladatok

Miután előkészített egy alkalmazást, a társított telepítési konfigurációs elemek konfigurálásával testre szabhatja a virtuális alkalmazáscsomag futtatásának mikéntjét.Ezeket a beállításokat futásidőben érvényesíti a rendszer a virtuális alkalmazáscsomagra, az információkat pedig a társított telepítési konfigurációs fájlba menti.Ez a fájl egy XML-fájl. Az egyedi telepítési konfigurációs fájlok egyazon csomag különböző számítógépeken futó több példányához is hozzárendelhetők.A telepítési konfigurációs elemek a Server App-V Sequencer Telepítési konfigurációs elemek lapján jelennek meg.

System_CAPS_noteMegjegyzés

A helyi csoporttagságok telepítési konfigurációs fájllal történő módosítása nem támogatott.A helyi csoporttagságok módosításához használjon parancsprogramot a virtuális alkalmazáscsomag telepítése után, vagy frissítse a tagsági követelményeket manuálisan.

A virtuális alkalmazáscsomagok konfigurálásáról az Alkalmazás-előkészítés utáni konfigurálás végrehajtása című témakör nyújt további információt.

A csomagot a konfigurálása után mentenie kell.A csomagok mentéséről a Kiszolgálói virtuálisalkalmazás-csomagok mentése című témakörben olvashat bővebben.

System_CAPS_importantFontos

A nem megbízható felhasználóknak soha nem szabad engedélyezni, hogy adatközponti környezetben működő számítógépekhez csatlakozzanak virtuális alkalmazáscsomag futtatása vagy konfigurálása végett.

Példa virtuális alkalmazáscsomag telepítésére

A következő információk alapján kiszolgálói virtuális alkalmazáscsomagot telepíthet egy Server App-V Agent alkalmazást futtató számítógépre.A telepítés a PowerShell Server App-V alkalmazáshoz használható parancsmagjaival történik.Mielőtt elvégezné az alkalmazáscsomag telepítését, ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e az alábbiak:

  • Egy Server App-V Agent alkalmazást futtató számítógép

  • Egy telepített kiszolgálói virtuális alkalmazáscsomag

  • Egy PowerShell 2.0 alrendszert és a Server App-V parancsmagjait futtató számítógép

A Server App-V Agent alkalmazást futtató számítógép lehet ugyanaz a gép, amelyre a Server App-V parancsmagjai telepítve vannak, bár ez nem előírás.Ha eltérő számítógépeket használ, akkor azoknak csatlakozniuk kell tudni egymáshoz a hálózaton keresztül.A telepítést végző felhasználói fióknak mindkét számítógépen a Helyi rendszergazdák helyi biztonsági csoport tagjának kell lennie.A virtuális alkalmazáscsomagot helyileg kell a Server App-V Agent alkalmazást futtató számítógépre másolni.A telepítési folyamatra teljes egészében a Server App-V parancsmagjait futtató számítógépen kerül sor.

System_CAPS_importantFontos

A csomagok működésének biztosításához és teszteléséhez tesztkörnyezetben csak a parancsmagokat használja a csomagok felügyeletéhez.

A csomagok tesztcélú telepítéséről a Virtuálisalkalmazás-csomagok telepítése teszteléshez című témakörben olvashat.A Server App-V parancsmagjainak listáját a A Server Application Virtualization parancsmagjai című témakör sorolja fel.

Meglévő virtuális alkalmazáscsomag frissítése

Ha már korábban létrehozott egy virtuális alkalmazáscsomagot, használhatja a csomagfrissítési vagy a csomagszerkesztési lehetőséget.Erről a két eljárásról az Meglévő virtuálisalkalmazás-csomag frissítése és a Meglévő virtuális alkalmazáscsomag szerkesztése című témakörben talál tájékoztatást.