A riasztásviharok kezelése

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A riasztások számának nagy mértékű és váratlan növekedését riasztásviharnak nevezik. A riasztásvihar a felügyeleti csoportban bekövetkezett nagy mértékű változások tünete lehet, mint például a hálózat katasztrofális hibája. Egy riasztásvihar a System Center 2012 – Operations Manager rendszeren belüli konfigurációs problémák tünete is lehet.

Új vagy frissített felügyeleti csomagok telepítése is kiválthatja a riasztásvihart. A felügyeleti csomagban található figyelők a felügyeleti csomag importálása után azonnal működésbe lépnek. A riasztásviharok előfordulásának lehetőségét csökkentheti, ha a felügyeleti csomagok importálását a bevált gyakorlat szerint végzi.

Riasztásviharok keresése

A riasztások valós idejű figyeléséhez általában az Aktív riasztások nézetet használja. Győződjön meg arról, hogy a Hatókör nem aktív, és nem rejt el riasztásokat. Bővebb információkért lásd: A hatókör módosítása.

Ha a hálózatában változás történik, ellenőrizze, hogy a riasztások száma nem nőtt-e meg. Új felügyeleti csomag telepítésekor végezzen alapos figyelést.

Az Operations Manager bizonyos jelentései hasznosak lehetnek a riasztásviharok azonosításában. Egy jelentéskészítő kiszolgálót elérő operatív konzolról nézze meg a Microsoft általános jelentéstárat. A Leggyakoribb riasztások és Leggyakoribb események jelentések segítenek azonosítani a nagy mennyiségben fellépő riasztásokat.

Figyelők és szabályok módosítása

Ha nagy számban kap olyan riasztásokat, amelyek nem utalnak a felügyeleti rendszer problémáira, akkor módosítania kell az ezeket a riasztásokat létrehozó figyelőket és szabályokat.

Tekintse meg az aktív riasztás részleteit a Figyelés munkaterületen. A Riasztás részletei szakasz a riasztáshoz tartozó figyelőt vagy szabályt tartalmazza.

A figyelőt felülbírálatokkal módosítsa. A szabályok felülbírálati eljárása a figyelőkével azonos. Kövesse nyomon, hogy a felülbírálat hogyan hat a riasztások számára, és szükség esetén folytassa a figyelők finomhangolását. További információkért lásd: A figyelés hangolása célzás és felülbírálások használatával.

A letiltott riasztások

Szabályok segítségével letilthatja a duplikált riasztásokat. A letiltott riasztások nem jelennek meg az operatív konzolon. Minden letiltott riasztás növeli a megjelenített riasztás ismétlési számát. Az ismétlési számot a riasztás tulajdonságai részben ellenőrizheti.

Az Operations Manager kizárólag a riasztásletiltási feltételekben meghatározott duplikált riasztásokat tiltja le. A letiltási feltételekben szereplő mezőknek meg kell egyezniük a duplikáltnak tekintett és letiltott riasztásokban lévőkkel. A riasztás akkor minősül duplikáltnak, ha azt ugyanaz a szabály hozza létre, és nincs feloldva.

Lásd még

A szívverések működése az Operations Manager programban
A szívverési riasztások megoldása
Az aktív riasztások megjelenítése
A riasztás részleteinek megjelenítése
Riasztások, szabályok és figyelők tulajdonságainak vizsgálata
Riasztás bezárásának a hatása
Egy figyelő által létrehozott riasztás lezárása
Állapotfigyelő visszaállítása
Annak a számítógépnek az azonosítása, amelyen probléma jelentkezik
Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára
Az Esemény nézet használata a problémák vizsgálatára
Hogyan keletkeznek a riasztások?
Az összes szabályok és figyelők az ügynök által felügyelt számítógépen futó megtekintése
How to Set Alert Resolution States (A riasztásfeloldási állapotok beállítása)
How to Configure Automatic Alert Resolution (Az automatikus riasztásfeloldás konfigurálása)
Diagnosztikai és helyreállítási feladatok
.NET-alkalmazások riasztásainak megtekintése és kivizsgálása (kiszolgálóoldali perspektíva)