Nem figyelt és szürke ügynökök

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager rendszerben az operatív konzolon olyan felderített objektumokat láthat, melyek az alábbi ábrán látható módon nem figyeltként vagy szürkeként jelennek meg.

State view showing "not monitored"

Az előző ábra állapot nézete két „ismeretlen” állapotot jelenít meg.

 • Az ügynök kifogástalan állapotú, ám az állapotjelzője szürke.

 • Az operációs rendszer nem figyeltként jelenik meg.

Szürkített kifogástalan állapot ikon A szürke ikon azt jelenti, hogy már nem fogad szívverést az ügynöktől annak a felügyeleti kiszolgálónak az Állapotfigyelő szolgáltatás figyelője, mely a felügyelt számítógép állapotát figyeli. Az Állapotfigyelő szolgáltatás figyelője korábban fogadott szívveréseket, és az állapot kifogástalannak lett jelentve. Ez azt is jelenti, hogy a felügyeleti kiszolgálók már semmilyen információt nem kapnak az ügynöktől.

A fehér gomb ismeretlen állapotot jelez A nem figyelt ikon azt jelzi, hogy az objektumhoz már nincsenek figyelők. Az előző ábrán a nézet azt jelzi, hogy ezen a számítógépen nincsenek figyelők az operációs rendszerhez. Ebben az esetben ez azért van, mert a Windows Server operációs rendszer felügyeleti csomagjai nincsenek importálva ebbe a felügyeleti csoportba.

Mi a teendő a szürke állapottal?

A szürke állapot gyakoribb okai a következők:

 • Szívverési hiba

 • Az állapotfigyelő szolgáltatás nem fut

 • A konfiguráció helytelen

 • A rendszer munkafolyamatai hibásak

 • Az operatív vagy adatraktár-adatbázis teljesítménye

 • A felügyeleti kiszolgáló vagy az átjárókiszolgáló teljesítménye

 • Hálózati vagy hitelesítési problémák

A Szürke ügynök kapcsolatadatainak megjelenítése feladat segít azonosítani, hogy egy ügynök miért szürke.

Egy szürke ügynök csatlakozásának az ellenőrzése

 1. Nyissa meg az operatív konzolt, és kattintson a Figyelés elemre.

 2. Navigáljon az Operations Manager\Agent Details\Agent Health State nézetre. 

 3. Az Állapotfigyelő szolgáltatás megfigyelője ügynökének állapota területen kattintson arra az ügynökre, amelynek ellenőrizni szeretné a csatlakozását.

 4. A Feladatok ablaktáblán válassza ki a Szürke ügynök kapcsolatadatainak megjelenítése feladatot.

 5. Megjelenik a Feladat futtatása – Szürke ügynök kapcsolatadatainak megjelenítése párbeszédpanel. Kattintson a Futtatás lehetőségre.

 6. Megjelenik a Feladat állapota párbeszédpanel. Amikor a feladat befejeződött, kattintson a Szöveg másolása vagy HTML másolása lehetőségre, és illessze be a feladat kimenetét a megfelelő eszközbe további ellenőrzésre.

  A feladat kimenete a következő adatokat azonosítja:

  - Az utolsó időpont, amikor az ügynöktől szívverést lehetett fogni.
  
  - A System Center felügyeleti állapotfigyelő szolgáltatás fut-e az ügynökön.
  
  - Az ügynök válaszol-e a ping parancsra.
  
  - Az legutolsó időpont, amikor az ügynök konfigurációja frissítve lett.
  
  - Az ügynök elérhetetlenségének lehetséges okai.
  
  - Az a felügyeleti kiszolgáló, melynek az ügynök jelent.
  

A hibakereséssel kapcsolatos további információkért lásd a Tudásbázis Troubleshooting gray agent state (Hibakeresés a szürke állapotú ügynököknél) című cikkét. Bár a cikket az Operations Manager 2007 rendszerhez írták, a hibakereséséi lépések a System Center 2012 – Operations Manager esetén is a segítségére vannak.

Mi a teendő a nem figyelt állapottal

Ha egy objektum nem figyeltként van feltüntetve, akkor ellenőrizze, hogy a figyelt objektumhoz importálva van-e a megfelelő felügyeleti csomag. Ellenőrizze, hogy a megfelelő figyelők engedélyezve vannak-e.

Időnként az ügynök által figyelt számítógépen a System Center felügyeleti állapotfigyelő szolgáltatás újraindítása megoldja ezt a problémát. Megpróbálhatja az objektum karbantartási módba helyezését is pár percre. További információkért lásd: A figyelés ideiglenes felfüggesztése a karbantartási mód alkalmazásával.

Ezután ellenőrizze a számítógép DNS-konfigurációját, beleértve a teljes tartománynevet és a DNS-utótagot is.

Egy ügynök akkor is megjelenhet nem figyeltként, ha az új ügynöknek ugyanaz a NetBIOS-neve, mint a korábban telepített ügynöknek. Ha az ügynök törölve lett az Operations Manager rendszerből, a törölt ügynök eltávolítása csak két nap múlva történik meg. Így a rendszer azonnal nem távolítja el az ügynököt teljesen az adatbázisból. Ennek a korlátozásnak az áthidalására az új ügynök telepítésével várjon három napot az ügynök törlése után.

További hibakeresési tippekért tekintse meg a következő blogbejegyzést: Getting headaches trying to figure out why you are seeing the 'Not Monitored' state for Management Servers or Agents? (Már a feje is belefájdult abba, hogy kiderítse, miért látható a „Nem figyelt” állapot a felügyeleti kiszolgálóknál vagy ügynököknél?).