Riasztások, szabályok és figyelők tulajdonságainak vizsgálata

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A riasztások, szabályok és figyelők tulajdonságlapjain hasznos információk találhatók, valamint különféle műveletek is indíthatók innen. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy milyen információkat lehet kiolvasni a riasztások, a szabályok és a figyelők tulajdonságaiból, valamint néhány, a tulajdonságlapok használatára vonatkozó tanácsot is összegyűjtöttünk.

A riasztások tulajdonságai

Lap

Leírás

Általános

Az Általános lapon a riasztás legfontosabb tulajdonságai szerepelnek, például a forrás (melyik az a figyelt objektum, amely kiváltotta a riasztást), súlyosság, prioritás és ismétlési szám (hányszor fordult elő a riasztást kiváltó körülmény). A riasztás leírása és állapota szintén az Általános lapon látható.

Az Általános lapon nyílik lehetőség felelős és jegyazonosító megadására.

A riasztás tulajdonságai között sehol nem látható, hogy melyik szabály vagy figyelő állította elő a riasztást; ez az információ a riasztás részletei között, az operatív konzolon érhető el.

Termékismeretek

A termékismeretek a riasztással kapcsolatos, a riasztást tartalmazó felügyeleti csomag készítője által összeállított információk. Szerepelnie kell benne, hogy egyrészt mik a riasztás megjelenésének lehetséges okai, másrészt hogyan hárítható el a riasztással jelzett probléma.

Vállalati tudásbázis

A rendszergazdák saját tudásanyaggal is kiegészíthetik a szabályokat, a figyelőket és a riasztásokat, így bővíthetik a termékismeretek között szereplő hibaelhárítási információkat, valamint a vállalatra egyedileg jellemző útmutatást adhatnak az operátoroknak.

Előzmények

Az Előzmények lapon megjegyzések adhatók meg, amelyeket a rendszer hozzáfűz a riasztás előzményeihez. Ez a funkció a riasztással kapcsolatban elvégzett műveletek követésére használható. A megjegyzések maximális hossza 85 karakter.

A riasztási előzmények az egyes riasztáspéldányokhoz kötődnek, és ha másik időpontban vagy egy másik forrástól azonos riasztás érkezik, akkor a másik példány előzményei között nem jelennek meg. Az olyan megjegyzéseket, amelyek a riasztás összes előfordulásánál hasznosak lehetnek, a Vállalati tudásbázis lapon kell felvenni.

Riasztás környezete

Egyes riasztásokhoz riasztási környezet is tartozik. A riasztási környezetben megjelenő információk az adott riasztástól függően változnak.

Egyedi mezők

A rendszergazdák a riasztásokhoz tartozó kilenc egyedi mező bármelyikébe beírhatnak információkat. Az itt megadott információk az adott riasztáspéldányhoz tartoznak. Az egyedi mezők tartalmában speciális kereséssel lehet keresni.

A szabályok tulajdonságai

Lap

Leírás

Általános

Az Általános lapon szerepel a szabály neve és leírása, a szabályt tartalmazó felügyeleti csomag, a szabály célja, valamint az, hogy a szabály engedélyezve van-e.

Konfiguráció

A Konfiguráció lapon az adatforrással, a feltétellel, valamint a szabályhoz megadott válaszokkal kapcsolatos információk találhatók. Ellentétben a figyelőkkel, amelyek riasztási konfigurációja a Riasztások kezelése lapon található, a szabályok riasztási konfigurációja a Konfiguráció lapon, a Válaszok területen érhető el.

Termékismeretek

A termékismeretek a szabállyal kapcsolatos, a szabályt tartalmazó felügyeleti csomag készítője által összeállított információk.

Vállalati tudásbázis

A rendszergazdák saját tudásanyaggal is kiegészíthetik a szabályokat, a figyelőket és a riasztásokat, így bővíthetik a termékismeretek között szereplő hibaelhárítási információkat, valamint a vállalatra egyedileg jellemző útmutatást adhatnak az operátoroknak.

Felülbírálások

A rendszergazdák a Felülbírálások lapon adhatják meg a figyelőre vonatkozó felülbírálásokat. Az Összegzés megtekintése elemre kattintva a figyelőre vonatkozó összes felülbírálást megtekintheti.

A figyelők tulajdonságai

Lap

Leírás

Általános

Az Általános lapon szerepel a figyelő neve és leírása, a figyelőt tartalmazó felügyeleti csomag, a szülő figyelő, valamint az, hogy a figyelő engedélyezve van-e.

Állapot

Az Állapot lapon látható, hogy milyen állapotok vannak megadva a figyelőben.

Riasztások kezelése

A riasztások lapján szerepelnek a figyelő által előállított riasztásokkal kapcsolatos információk. Ezen a lapon látható az is, hogy a figyelő által előállított riasztások automatikusan lezárulnak-e.

Diagnosztika és helyreállítás

Ezen a lapon a figyelőhöz tartozó diagnosztikai és helyreállítási feladatok láthatók. A rendszergazdák mindkét típusú feladattal ezen a lapon bővíthetik a figyelőt.

Konfiguráció

Ha rendelkezésre áll a figyelő konfigurálására szolgáló felhasználói felület, akkor az a konfigurációs lapon érhető el. Ha nincs felhasználói felület, akkor a figyelő konfigurációját tartalmazó XML-kód jelenik meg.

Termékismeretek

A termékismeretek a figyelővel kapcsolatos, a figyelőt tartalmazó felügyeleti csomag készítője által összeállított információk.

Vállalati tudásbázis

A rendszergazdák saját tudásanyaggal is kiegészíthetik a szabályokat, a figyelőket és a riasztásokat, így bővíthetik a termékismeretek között szereplő hibaelhárítási információkat, valamint a vállalatra egyedileg jellemző útmutatást adhatnak az operátoroknak.

Felülbírálások

A rendszergazdák a Felülbírálások lapon adhatják meg a figyelőre vonatkozó felülbírálásokat. Az Összegzés megtekintése elemre kattintva a figyelőre vonatkozó összes felülbírálást megtekintheti.

Lásd még

A szívverések működése az Operations Manager programban
A szívverési riasztások megoldása
Hogyan keletkeznek a riasztások?
Az aktív riasztások megjelenítése
A riasztás részleteinek megjelenítése
Riasztás bezárásának a hatása
Egy figyelő által létrehozott riasztás lezárása
Állapotfigyelő visszaállítása
Annak a számítógépnek az azonosítása, amelyen probléma jelentkezik
Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára
Az Esemény nézet használata a problémák vizsgálatára
A riasztásviharok kezelése
Az összes szabályok és figyelők az ügynök által felügyelt számítógépen futó megtekintése
How to Set Alert Resolution States (A riasztásfeloldási állapotok beállítása)
How to Configure Automatic Alert Resolution (Az automatikus riasztásfeloldás konfigurálása)
Diagnosztikai és helyreállítási feladatok
.NET-alkalmazások riasztásainak megtekintése és kivizsgálása (kiszolgálóoldali perspektíva)