Fürtök figyelése az Operations Manager használatával

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A jelen témakör bemutatja, hogy hogyan lehet a System Center 2012 – Operations Manager rendszert a fürtözött konfigurációban található számítógépek figyelésére használni. A fürtszolgáltatások figyelésére vonatkozó információkat a használt felügyeleti csomag útmutatójában találja, például a Windows Server 2003 Cluster Management Pack Guide (Windows Server 2003-fürt felügyeleti csomagjának útmutatója) és a Windows Server 2003 Cluster Management Pack Guide (Windows Server 2003-fürt felügyeleti csomagjának útmutatója) dokumentumban.

Fürtben található számítógépek figyelésének megkezdéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

  1. A fürt minden csomópontján (számítógépén) telepítse az ügynököt.

  2. Az összes fürtcsomóponton engedélyezze az ügynökproxy használatát. További információkért lásd: Ügynök nélküli figyelés a Proxy konfigurálása.

Az Adminisztráció munkaterületen a fürt csomópontjai az Ügynök által felügyelt, míg a fürt az Ügynök nélkül felügyelve szakaszban láthatók. A fürt „Figyelés kikapcsolva” állapotúként lesz megjelölve, ha a felügyeleti csomag nem tartalmaz olyan figyelőket, amelyek kimondottan a fürtobjektumra irányulnak. Az aktív fürtcsomópont ügynöke végzi az összes figyelési feladatot. Ha a fürt meghibásodik, akkor annak a fürtcsomópontnak az ügynöke kezdi meg a figyelést, amely átveszi a meghibásodott fürt feladatait. A feladatátvevő csomópont ügynökének azonban nem lesz tudomása a másik ügynök által korábban végzett figyelési tevékenységről, azaz a riasztásokról, az állapotváltozásokról stb. Az ügynökök egymástól függetlenül működnek.

Amikor adott fürt virtuális kiszolgálóit figyeli, az ügynököket a fürtcsomópontokra kell telepítenie, proxyként való felügyeletre kell őket beállítani, majd a virtuális kiszolgálókat az ügynök nélkül felügyelt számítógépekkel azonos módon kell figyelni.

A Windows Server operációs rendszer felügyeleti csomagja tartalmazza a megosztott fürtkötetek felderítési és figyelési feladatait.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Ha a műveleti fiók alacsony jogosultsági szintű hitelesítő adatokat használ, a Fürtfelderítési kapcsolódási funkció figyelője és a Fürtállapot kapcsolódási funkció figyelője riasztásokat küldhet. A probléma megoldásához rendeljen magasabb szintű hitelesítő adatokat a Windows fürtműveleti fiókhoz. Részleteket a A futtató fiókok létrehozása című fejezet „Futtató fiók tulajdonságainak módosítása” részében talál.

Lásd még

Figyelési forgatókönyvek az Operations Manager programban
Az Active Directory és az Operations Manager integrációja
Az Operations Manager csatlakoztatása más felügyeleti rendszerekhez
Biztonsági események gyűjtése az Operations Manager programban a naplózási szolgáltatások segítségével
UNIX és Linux rendszerű számítógépek figyelése az Operations Manager használatával
.NET-alkalmazások figyelése
Szolgáltatási szint célkitűzéseinek figyelése az Operations Manager használatával
Hálózatok figyelése az Operations Manager használatával
Az Operations Manager figyelése második felügyeleti csoportból
Ügyfélfigyelés ügynök nélküli kivételfigyelés alkalmazásával az Operations Manager programban
Nem megbízható határokon keresztül történő figyelés az Operations Managerprogrammal
Ügynök nélküli figyelés az Operations Manager programban