AdtAdmin.exe /DelGroup

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A /DelGroup paraméterrel csoport törölhető az ACS-gyűjtőkről a csoport nevének vagy csoportazonosító számának megadásával. A csoportok törlésekor a hozzájuk tartozó továbbítók nem törlődnek. A csoporthoz a törléskor tartozó továbbítókat az alapértelmezett felső szintű csoportokhoz adja a rendszer (ha még nem tartoznak azokhoz).

A parancsnak nincs kimenete. A /ListGroups paraméter használatával ellenőrizheti, hogy létrejött-e a csoport, továbbá a csoporthoz tartozó azonosító számot is megtekintheti.

Szintaxis

AdtAdmin.exe /DelGroup [/Collector:<CollectorName>] {[/Group:<GroupName>] | [/GroupID:<IdentificationNumber>]}

Alparaméter

Leírás

/Collector:GyűjtőNeve

Használatával az az ACS-gyűjtő adható meg, amelyen a csoportot létrehozták. Ha kihagyja ezt az alparamétert, a rendszer a helyi ACS-gyűjtőt használja.

/Group:Csoportnév

Használatával a törlendő ACS-továbbító csoportnév alapján adható meg.

/GroupID:Azonosítószám

Használatával a törlendő ACS-továbbító a csoport azonosító száma alapján adható meg. A rendszer az egyes csoportokhoz a létrehozásukkor rendel azonosító számot.

Példa

Az alábbi példa használatával törölheti az „Accounting Computers” nevű ACS-csoportot.

adtadmin /delgroup /group:"Accounting Computers"