A Szerzői műveletek munkaterület használata az Operations Managerprogramban

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A Szerzői műveletek munkaterületének lehetőségei segítségével új figyelési helyzeteket hozhat létre. Erre akkor van szükség, ha egy meglévő felügyeleti csomaghoz szeretne figyelést hozzáadni, vagy az abban szereplő figyelést módosítani szeretné, illetve ha olyan alkalmazáshoz készít felügyeleti csomagot, amelyhez még nincs felügyeleti csomag.

A szerzői műveleteket az Operations Manager 2012 Authoring Guide (Útmutató az Operations Manager 2012 szerzői műveleteihez) ismerteti részletesen. Az alábbi szakaszok a Szerzői műveletek munkaterületének különböző lehetőségeit ismertetik.

Felügyeleticsomag-sablonok

A Felügyeleticsomag-sablonok lehetővé teszik, hogy minimális bevitellel hozzon létre kész figyelési helyzeteket. Miután végzett egy varázslóval, a felügyeleticsomag-sablon létrehozza a figyelőket, a szabályokat, sőt még az osztályokat is az adott forgatókönyv megvalósításához. Nem kell mélyebben átlátnia a felügyeleti csomag létrehozott elemeit, mivel a konfigurálás elvégzéséhez tovább használhatja a sablont. A sablon elvégzi az alapul szolgáló elemek összes szükséges módosítását.

OLE DB adatforrás

Egy adatbázis rendelkezésre állásának és teljesítményének a figyelése. Mintalekérdezéseket hajthat végre egy vagy több megfigyelő csomópontból.

Folyamatfigyelés

Egy kívánt folyamat rendelkezésre állásának és teljesítményének a figyelése, vagy annak ellenőrzése, hogy nem fut nem kívánt folyamat.

TCP-port

Adott TCP-portot figyelő alkalmazás rendelkezésre állásának figyelése. Teszteket hajthat végre egy vagy több megfigyelő csomópontból.

Unix/Linux LogFile

Adott naplóbejegyzés figyelése egy UNIX- vagy Linux-naplófájlban a megadott számítógépen vagy számítógépcsoporton.

UNIX/Linux-szolgáltatás

Szolgáltatás elérhetőségének figyelése egy UNIX vagy Linux rendszerű számítógépen vagy számítógépcsoporton.

Windows-szolgáltatás

Egy vagy több Windows rendszerű számítógépen futó szolgáltatás elérhetőségének és teljesítményének figyelése.

Elosztott alkalmazások

Az Elosztott alkalmazások segítségével az ugyanazon alkalmazás részét képező összetevőket csoportosíthatja. Az egyes belefoglalt objektumok állapota alapján a rendszer kiszámítja magának az alkalmazásnak az általános állapotát. Ez az állapot felhasználható riasztások, nézetek és jelentések megtámogatására.

Csoportok

A Csoportok felügyelt objektumok egy adott készletét tartalmazzák. Ezek nézetek, jelentések és bizonyos figyelési helyzetek hatókörének meghatározására használhatók. Kritériumok adhatók meg egy csoport automatikus feltöltéséhez az objektumok tulajdonságai alapján, vagy meghatározott objektumokat adhat hozzá egy csoporthoz. Új csoportokat hozhat létre, vagy szerkesztheti a meglévő csoportokat. Egy csoport aktuális tagjait is megtekintheti. Létrehozásuk után a csoportok a Figyelés munkaterületen a nézetek hatókörének meghatározásához, a jelentéskészítési munkaterületen a jelentések hatókörének meghatározásához, a Szerzői műveletek munkaterületen pedig a felülbírálásokhoz, a felügyeleticsomag-sablonokhoz és a szolgáltatásszint-objektumokhoz használhatók.

Felügyeleti csomag objektumai

A Felügyeleti csomag objektumai területen férhet hozzá a különböző elérhető elemekhez. Az objektum típusától függően lehetősége lehet új objektumok létrehozására, a meglévő objektumok szerkesztésére, valamint a meglévő objektumok megtekintésére.

Attribútumok

Egy attribútum egy osztály tulajdonsága egy felügyeleti csomagban. Kiegészítő attribútumokat adhat hozzá, hogy további információkat gyűjtsön a felügyelt objektumokról. Ezek az attribútumok felhasználhatók csoporttagság támogatására, illetve figyelők és szabályok is elérhetik őket.

Figyelők

A Figyelők olyan munkamenetek, amelyek egy ügynökön futnak, és amelyek meghatározzák egy objektum aktuális állapotát. Minden egyes figyelő egy adott adatforrást használ, például eseménynaplót, teljesítményadatokat vagy egy parancsfájlt ennek az információnak a begyűjtéséhez.

Az operatív konzolon új figyelőket hozhat létre, valamint szerkesztheti a meglévő figyelőket a legtöbb felhasználó igényeit kielégítő különböző figyelési helyzetekhez. Az összetettebb figyelőket a szerzői konzolon kell létrehozni és módosítani.

Objektumfelderítések

Az Objektumfelderítések olyan munkafolyamatok, amelyek egy ügynökön futnak, és felderítik a kezelendő objektumokat.

Az Operatív konzolban nem hozhat létre új objektumfelderítéseket. Megtekintheti a felügyeleti csomagokban a meglévő objektumfelderítéseket, és felülbírálások alkalmazásával módosíthatja a futásuk gyakoriságát és más paramétereket.

Felülbírálások

A Felülbírálásokkal módosíthatók a munkameneteken lévő paraméterek, többek között a figyelők, a szabályok és a felderítések.

A felülbírálásokat annak a munkafolyamatnak a tulajdonságok oldalából hozhatók létre, amelyre vonatkoznak. Ez a beállítás lehetővé teszi a meglévő felülbírálások megtekintését és módosítását.

Szabályok

A Szabályok olyan munkafolyamatok, amelyek riasztást létrehozó, elemzéshez és jelentéshez információkat összegyűjtő, vagy egy ütemezett parancsot futtató ügynökön futnak. Minden egyes szabály egy adott adatforrást használ, például az eseménynaplót, teljesítményadatokat vagy egy parancsfájlt ennek az információnak a begyűjtéséhez.

Az operatív konzolon új szabályokat hozhat létre, valamint szerkesztheti a meglévő szabályokat a legtöbb felhasználó igényeit kielégítő különböző figyelési helyzetekhez. Az összetettebb szabályokat a szerzői konzolon kell létrehozni és módosítani.

Szolgáltatási szint nyomon követése

A Szolgáltatásszintű nyomon követés lehetővé teszi a felügyelt objektumok rendelkezésre állásának az összehasonlítását egy adott objektummal.

Ezzel a beállítással új szolgáltatásiszint-célkitűzéseket hozhat létre, és szerkesztheti a szolgáltatási szint meglévő célkitűzéseit.

Feladatok

A Feladatok olyan munkafolyamatok, amelyek akkor futnak, amikor Ön azokat az Operatív konzolon igényli. Az Ügynökfeladatok egy vagy több ügynökszámítógépen futnak. A Konzolfeladatok az Operatív konzol munkaállomáson futnak.

Az operatív konzolon új feladatokat hozhat létre, valamint szerkesztheti a meglévő feladatokat a legtöbb felhasználó igényeit kielégítő különböző figyelési helyzetekhez. Az összetettebb feladatokat a szerzői konzolon kell létrehozni és módosítani.

Nézetek

A nézetek megjelenítik a felügyelt objektumokat és az összegyűjtött adatokat az operatív konzolon.

A nézetek a Figyelés munkaterületen hozhatók létre és módosíthatók. Ez a beállítás az egyes célosztályokhoz elérhető meglévő nézeteket jeleníti meg.