AdtAdmin.exe /Stats

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A /Stats statisztikai információkat jelenít meg egy ACS-gyűjtőhöz csatlakozó ACS-továbbítókról. A statisztikai információk között azonosító számok, SID azonosítók, nevek és hozzárendelt értékek szerepelnek. A /Stats paraméter használatával ellenőrizhetők a közelmúltban megadott konfigurációmódosítások, valamint lekérhetők az AdtAdmin egyéb paramétereinek – például a /Disconnect vagy a /Setquery paraméter – használatához szükséges információk. Hacsak máshogy nem állítja be, a listában szerepel az összes ACS-gyűjtő, ACS-csoport és ACS-továbbító. Továbbá alapértelmezésben minden statisztikai adat is megjelenik. Ha csak egyfajta statisztikai adatot szeretne megjeleníteni, a parancs részeként meg kell adni a megjeleníteni kívánt statisztikát.

Szintaxis

A paraméter kiválasztása után dönthet az összes statisztika, illetve csak egy adott statisztika megjelenítése mellett. A témakör első táblázatában a megjelenítendő ACS-továbbítók vagy ACS-továbbító csoportok megadásához használható paraméterek, második táblázatában pedig a megadható egyéni statisztikai alparaméterek láthatók.

Az AdtAdmin.exe /Stats paraméterének szintaxisa a következő:

AdtAdmin.exe /Stats [/Collector:<CollectorName>] {/[Forwarder:<Name>] | [/ForwarderSid:<SID>] | [/Value:<ValueNumber>} | {[/Group:<GroupName>] | [/GroupID:<IdentificationNumber>]} [<StatisticParameter>]

Alparaméter

Meghatározás

/Collector:GyűjtőNeve

Annak az ACS-gyűjtőnek a neve, amelynek a statisztikáit meg szeretné tekinteni. Ha kihagyja ezt az alparamétert, a rendszer a helyi ACS-gyűjtőt használja.

/Forwarder:Név

ACS-továbbító számítógépnév szerinti megadására használható.

/ForwarderID:TovábbítóAzonosítószáma

ACS-továbbító azonosító szám alapján történő megadására használható. Az egyes ACS-továbbítókhoz akkor rendel azonosító számot a rendszer, amikor először csatlakoznak az ACS-gyűjtőhöz.

/ForwarderSID:SID

Az ACS-továbbító biztonsági azonosító szám alapján történő megadására használható.

/Group:Csoportnév

ACS-továbbítók csoportnév alapján történő megadására használható.

/GroupID: Azonosító szám

ACS-továbbítók csoportjának a csoport azonosító száma szerinti megadására használható. A rendszer az egyes csoportokhoz a létrehozásukkor rendel azonosító számot.

/Value:Érték

ACS-továbbító vagy ACS-csoport hozzárendelt csatlakozási érték alapján történő megadására használható. Az ACS-gyűjtő a csatlakozási értékek alapján állít be prioritást az ACS-gyűjtők kapcsolataihoz. A csatlakozási érték –1 és 99 között lehet. A –1-es érték azt jelenti, hogy a továbbító egy ACS-csoport része, és a csoporthoz tartozó érték alapján történik a továbbító prioritásának meghatározása. A 0 azt jelenti, hogy az ACS-gyűjtő figyelmen kívül hagyja az adott ACS-továbbítótól vagy -csoporttól érkező adatokat. Ha túlságosan sok esemény érkezik (eseménytelítődés következik be), a gyűjtő először az alacsonyabb, majd a magasabb értékkel jelölt továbbítókkal és továbbítócsoportokkal bontja a kapcsolatot.

Az alábbi táblázat a rendelkezésre álló statisztikai paramétereket ismerteti. Ha nem ad meg statisztikai paramétert, az összes statisztikai adat megjelenik.

Statisztikai paraméter

Meghatározás

Események átlagos száma

Megjeleníti az ACS-továbbítótól vagy -továbbító csoporttól az aktuális kapcsolaton keresztül fogadott események másodpercenkénti átlagos számát.

Gyűjtőig eltelt átlagos idő

Azt az időt jeleníti meg ezredmásodpercben, ami az esemény ACS-továbbítón vagy -továbbító csoporton történt előállítása és az esemény ACS-gyűjtőre történő megérkezése között átlagosan eltelik.

Csatlakozás időpontja

Azt a dátumot és időpontot jeleníti meg, amikor egy ACS-továbbító az ACS-gyűjtőhöz kapcsolódott. Ez a paraméter csak akkor érvényes, ha a /Connected paraméter értéke 1 (csatlakozik).

Csatlakoztatva

Az ACS-továbbító vagy -továbbító csoport aktuális csatlakozási állapotát jeleníti meg. A paraméter csak 0 (nem csatlakozik) vagy 1 (csatlakozik) értéket vehet fel.

Események aktuális száma

A jelenleg az ACS-továbbítóról vagy -továbbító csoportról fogadott események másodpercenkénti számát jeleníti meg.

Utolsó művelet

Megjeleníti egy ACS-továbbítóról érkezett legutóbbi átvitel dátumát és időpontját.

Csatlakozás óta eltel idő (s)

Az ACS-továbbító és az ACS-gyűjtő közötti kapcsolat idejét jeleníti meg másodpercben. Ez a paraméter csak akkor érvényes, ha a /Connected alparaméter értéke 1 (csatlakozik).

Összes átvitt esemény

Megjeleníti az ACS-továbbítótól vagy -továbbító csoporttól az aktuális kapcsolaton keresztül fogadott naplóesemények teljes számát.

Verzió

Megjeleníti az ACS-továbbító ACS-szoftverének verzióját.