Hogyan keletkeznek a riasztások?

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager alkalmazásban szabály és figyelő válthat ki riasztást. (A szabályok és figyelők ismertetéséhez lásd: Mi az Operations Manager felügyeleti csomag?) Egyes szabályok és figyelők úgy vannak konfigurálva, hogy egy adott feltétel elérésekor riasztást küldjenek – ilyen lehet például egy esemény fellépte vagy egy művelet hibája. Nem minden szabály és figyelés generál riasztást. Ha egy figyelő alapértelmezett beállítás szerint nem küld riasztásokat, a riasztások engedélyezéséhez felülbírálást állíthat be a figyelőhöz. (A felülbírálások konfigurálásával kapcsolatos információkat lásd: Egy szabály vagy figyelő felülbírálása.)

Egy figyelő konfigurálható úgy, hogy riasztást hozzon létre, ha az állapot figyelmeztetésre (sárga) vagy kritikusra (piros) vált, illetve csak akkor riasszon, ha az állapot kritikusra vált. Ha például a szabad lemezterülethez beállított figyelő azt észleli, hogy a számítógép szabad lemezterülete a beállított küszöbérték alatti, a következő történik: A figyelő állapota kritikusra vált, és elküld egy riasztást. A riasztás elküldése után a figyelő nem hoz létre több riasztást, amíg meg nem változik az állapota kritikusról kifogástalanra (zöldre). Ha azonban az állapot vissza lett állítva kifogástalanra, és ezután a lemezterület ismét a küszöb alá csökken, akkor újabb riasztást küld, amikor az állapot kritikusra vált.

Ha egy figyelő figyelmeztetést vagy kritikus riasztást küld, és a figyelő küldött riasztást, amikor az állapot figyelmeztetésre változott, csak akkor küld a figyelmeztetésről kritikusra változó állapotról második riasztást, ha az első riasztás bezárult. Ha a figyelmeztetési állapot létrejöttekor küldött riasztás nyitva marad, a rendszer nem küld riasztást, amikor a figyelmeztetési állapot kritikusra változik.

Az alábbi ábra a riasztást kiváltó állapotváltozásokat mutatja be.

Azon állapotváltozások táblázata, amelyek értesítést küldhetnek

A figyelők által generált legtöbb riasztás automatikusan megoldódik, amikor az állapot újra kifogástalanná válik. Ha egy figyelő nincs a riasztásai automatikus feloldására konfigurálva, akkor felülbírálást konfigurálhat a figyelő Riasztások automatikus feloldása paraméterén.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Szabályok nem tudják automatikusan feloldani a riasztásokat.

A figyelőktől eltérően a szabályok folyamatosan küldhetnek riasztásokat, ameddig a riasztást kiváltó feltétel fennáll vagy ismétlődik. Attól függően, hogy a szabály mit vizsgál, egyetlen esemény is hatalmas számú riasztást generálhat. A túl sok riasztás okozta zaj megelőzésére a szabályokhoz engedélyezheti a riasztások letiltását.

System_CAPS_noteMegjegyzés

A riasztás letiltása csak akkor engedélyezhető, amikor a szabályt létrehozzák. Felülbírálással nem engedélyezhető a riasztások letiltása.

Ha a riasztás letiltását engedélyezte egy szabályhoz, az csak az első riasztást küldi el, a későbbi riasztások le lesznek tiltva. A letiltott riasztások nem jelennek meg az operatív konzolon. Az Operations Manager kizárólag a riasztásletiltási feltételekben meghatározott duplikált riasztásokat tiltja le. A letiltási feltételekben szereplő mezőknek meg kell egyezniük a duplikáltnak tekintett és letiltott riasztásokban lévőkkel. A riasztás akkor minősül duplikáltnak, ha azt ugyanaz a szabály hozza létre, és nincs feloldva.

Az Aktív riasztások nézetet az Ismétlések száma oszlop hozzáadásával testre szabhatja. Az olyan riasztásoknál, ahol a letiltás engedélyezve van, az ismétlések száma minden egyes letiltott riasztással nőni fog. Az ismétlések számát a riasztás tulajdonságainál ellenőrizheti.

System_CAPS_importantFontos

Alapértelmezésben a figyelők által generált és azonos példányazonosítót használó összes riasztás letiltódik, azonban a konzolon látható riasztási tulajdonságok egyike sem utal arra, hogy a letiltás engedélyezve van. A szabályok által generált riasztások alapértelmezésben szintén letiltódnak, ha a felügyeleti csomag szabálydefiníciója tartalmaz egy üres Letiltási érték címkét, azonban a konzolon látható riasztási tulajdonságok egyike sem utal arra, hogy a letiltás engedélyezve van. A letiltásra csak akkor figyelhet fel, ha megtekinti a riasztáshoz tartozó Ismétlések száma oszlopot.

Lásd még

A szívverések működése az Operations Manager programban
A szívverési riasztások megoldása
Az aktív riasztások megjelenítése
A riasztás részleteinek megjelenítése
Riasztások, szabályok és figyelők tulajdonságainak vizsgálata
Riasztás bezárásának a hatása
Egy figyelő által létrehozott riasztás lezárása
Állapotfigyelő visszaállítása
Annak a számítógépnek az azonosítása, amelyen probléma jelentkezik
Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára
Az Esemény nézet használata a problémák vizsgálatára
A riasztásviharok kezelése
Az összes szabályok és figyelők az ügynök által felügyelt számítógépen futó megtekintése
How to Set Alert Resolution States (A riasztásfeloldási állapotok beállítása)
How to Configure Automatic Alert Resolution (Az automatikus riasztásfeloldás konfigurálása)
Diagnosztikai és helyreállítási feladatok
.NET-alkalmazások riasztásainak megtekintése és kivizsgálása (kiszolgálóoldali perspektíva)