Speciális keresés használata

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager rendszer Saját munkaterület részén új keresés létrehozásakor használhatja a speciális keresési funkciót. A speciális keresés az Eszközök menü Figyelés munkaterületén is megnyithatja.

A speciális keresés használatával megkeresheti az adott feltételeknek megfelelő objektumtípusokat. A speciális keresés két lépésből áll:

 • A megfelelő objektumtípus és feltételek kiválasztása

 • A feltételek értékeinek megadása

A létrehozott kereséseket mentheti is. További információk: Keresések futtatása és mentése.

A megfelelő objektumtípus és feltételek kiválasztása

Az egyes objektumtípusokhoz különböző feltételeket használhat a keresés során. Az alábbi táblázat ismerteti a különböző objektumtípusokhoz rendelkezésre álló feltételeket.

Objektumtípus

Az objektumtípushoz társított feltétel

Riasztások

 • Adott súlyossággal rendelkezik

 • Adott prioritással rendelkezik

 • Meghatározott források által létrehozva

 • Adott feloldási állapottal rendelkezik

 • Adott névvel rendelkezik

 • A leírásában meghatározott szöveg szerepel

 • Adott időszakban jött létre

 • Meghatározott felhasználóhoz van rendelve

 • Adott névvel rendelkező példány váltotta ki

 • Meghatározott felhasználó módosította utoljára

 • Adott időszakban módosítva

 • Feloldási állapota módosult az adott időszakban

 • Adott időszakban feloldva

 • A megadott felhasználó által feloldva

 • Adott jegyazonosítóval rendelkezik

 • Meghatározott időszakban hozzáadva az adatbázishoz

 • Adott webhelyhez tartoznak

 • A rendelkezésre álló egyéni mezőkben meghatározott szöveg szerepel

Események

 • Adott szabályok által létrehozva

 • Adott eseményazonosítóval rendelkezik

 • Adott forrástól származik

 • Adott időszakban létrehozva

 • Adott névvel rendelkező példány váltotta ki

 • Adott súlyossági szinttel rendelkezik

 • Adott felhasználótól származik

 • Meghatározott számítógép naplózta

Felügyelt objektumok

 • Adott névvel rendelkezik

 • Meghatározott állapottal rendelkezik

 • Adott csoportban található

Figyelők

 • Adott névvel rendelkezik

 • A leírásában meghatározott szöveg szerepel

 • A figyelő minden környezetre nézve felül van bírálva (kivéve a kategória-felülbírálásokat)

 • Adott kategóriával rendelkezik

 • Megadott állapot észlelésekor riasztást vált ki

 • A figyelő adott prioritású riasztásokat hoz létre

 • Automatikusan oldja fel a riasztásokat

 • A figyelő egységfigyelő

 • A figyelő összesítő figyelő

 • A figyelő függőségfigyelő

Objektumfelderítések

 • Adott névvel rendelkezik

 • A leírásában meghatározott szöveg szerepel

 • Az objektumfelderítés minden környezetre nézve felül van bírálva (kivéve a kategória-felülbírálásokat)

 • Adott kategóriával rendelkezik

 • Engedélyezett

 • Az objektumfelderítés megerősíti a végrehajtást

 • A szabály távolról használható 1

 • Adott időszakban hozzáadva

 • Adott időszakban módosítva

Szabályok

 • Adott névvel rendelkezik

 • A leírásában meghatározott szöveg szerepel

 • A szabály minden környezetre nézve felül van bírálva (kivéve a kategória-felülbírálásokat)

 • Adott kategóriával rendelkezik

 • A szabály adott prioritású riasztásokat hoz létre

 • Engedélyezett

 • A szabály megerősíti a végrehajtást

 • A szabály távolról használható 1

 • Adott időszakban hozzáadva

 • Adott időszakban módosítva

Feladatok

 • Adott névvel rendelkezik

 • A leírásában meghatározott szöveg szerepel

 • Engedélyezett

 • Adott időszakban hozzáadva

 • Adott időszakban módosítva

Nézetek

 • Adott névvel rendelkezik

 • A leírásában meghatározott szöveg szerepel

 • Adott időszakban hozzáadva

 • Adott időszakban módosítva

1 A távolról használható szabály vagy felderítés olyan számítógépen is futtatható, amelyre nincs ügynök telepítve.

A feltételek értékeinek megadása

Ha a Microsoft Outlook programban korábban már hozott létre szabályokat, akkor a speciális keresés feltételértékeinek megadása nem lesz ismeretlen az Ön számára. Amikor kiválasztja az adott objektumhoz tartozó feltételt, a feltétel megjelenik a Feltételek leírása szakaszban. A legtöbb feltétel tartalmaz egy változót. Az Adott névvel rendelkezik feltételben például az Adott névvel egy változó, és a Feltételek leírása szakaszban aláhúzva jelenik meg. (Az Engedélyezve feltétel értéke csak igaz vagy hamis lehet, ezért nem tartalmaz változót. Vagy kiválasztja, vagy sem.)

A változóhoz úgy rendelhet értéket, hogy a feltétel aláhúzott részére kattint. Megnyílik egy párbeszédpanel. Az Adott névvel rendelkezik példában meg kell adni a névnek megfelelő karakterláncot. Azon változók mellett, amelyek csak bizonyos értékeket vehetnek fel, mint például a riasztások, a párbeszédpanelen jelölőnégyzetek jelennek meg.

Keresések futtatása és mentése

Miután megadta a keresési feltételek pontos értékeit, a Keresés gombra kattintva futtathatja a keresést, vagy a Paraméterek mentése a Kedvencek közé lehetőségre kattintva mentheti a keresést. A mentett keresések megjelennek a Saját munkaterületen, és bármikor futtathatók.

Amikor keresést vagy mentett keresést futtat, megnyílik a keresés objektumtípusának megfelelő nézetet tartalmazó ablak. A Riasztások objektumtípusra vonatkozó kereséseknél például a Riasztás nézet ablak nyílik meg. A nézet címsora alatt a Paraméterek megjelenítése művelethivatkozás látható. A keresési paraméterek módosításához kattintson a Paraméterek megjelenítése hivatkozásra.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Amikor mentett keresést futtat, és a paraméterek módosítása után a Keresés gombra kattint, majd bezárja a találatokat tartalmazó ablakot, a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a keresés módosításait.