Nézettípusok az Operations Managerprogramban

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager különböző típusú nézeteiben különböző szemszögből jeleníthetők meg a figyelési adatok. Mindegyik nézettípusnak külön ikonja van (lásd az alábbi ábrát).

Az egyes nézettípusokhoz társított ikonok

Az egyes nézettípusokkal kapcsolatos további információkat lásd:

  • A riasztás nézettípus

  • Az esemény nézettípus

  • Az állapot nézettípus

  • A teljesítmény nézettípus

  • A diagram nézettípus

  • A feladatállapot nézettípus

  • A weblap nézettípus

  • A felülbírálások összefoglalása nézettípus

  • Az irányítópult nézettípus

A riasztás nézettípus

A riasztás nézetben a megadott feltételeknek megfelelő riasztások jelennek meg. Szűrési feltétel lehet például a riasztás súlyossága, a megoldási állapot, illetve az, hogy a riasztás Önhöz van rendelve. A riasztás nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Riasztás nézet létrehozása.

Üres Riasztások nézet ablak

Az esemény nézettípus

Az esemény nézet lekérdezi az eseménynaplókat, majd megjeleníti az esemény nézet tulajdonságai között megadott feltételeknek megfelelő eseményeket. Az esemény nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Esemény nézet létrehozása.

Példa az Események nézet ablakra

Az állapot nézettípus

Az állapot nézetekben az összetevők, számítógépek és számítógépcsoportok közötti kapcsolatok jeleníthetők meg. Az állapot nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Állapot nézet létrehozása.

Példa az elosztott alkalmazás állapotnézetére

A teljesítmény nézettípus

A teljesítmény nézetekben testreszabott módon jeleníthetők meg a teljesítményobjektumoktól és -számlálóktól összegyűjtött teljesítményadatok. Lehetőség van a múltbeli és a jelenlegi, operatív adatok együttes megjelenítésére is. Az egyes szabályok által összegyűjtött adatoknak az Eredmény panelen történő megjelenítése a Részletek panelen található Megjelenítés jelölőnégyzettel kapcsolható be. A teljesítmény nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Teljesítmény nézet létrehozása.

Példa a teljesítménynézetre

A diagram nézettípus

A diagram nézetekben a felügyelt objektumok meghatározott köre és a közöttük fennálló kapcsolatok jeleníthetők meg grafikusan. A diagram nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Diagramnézet létrehozása.

Példa a diagramnézetre

A feladatállapot nézettípus

A feladatállapot nézetekben a tulajdonságok között megadott feltételeknek megfelelő, például a megadott típusú objektumokkal kapcsolatos feladatok jeleníthetők meg. A feladatállapot nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Feladatállapot nézet létrehozása.

A feladatállapot-nézet választóablaka

System_CAPS_noteMegjegyzés

A csak olvasási jogosultsággal rendelkező kezelői szerepkör tagjai nem tekinthetik meg és nem futtathatják a feladatokat. Emiatt, ha egy csak olvasási jogosultsággal rendelkező kezelő megnyit egy feladatállapot nézetet, akkor az üresen jelenik meg.

A weblap nézettípus

A weblap nézetekben egy weblap jeleníthető meg az operatív konzol egy külön ablakában. A weblap nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Weblap nézet létrehozása.

Példa a weblap nézetre

A felülbírálások összefoglalása nézettípus

Felülbírálások összesítő nézete csak a Saját munkaterületen hozható létre.

A felülbírálások összesítő nézetében a szabályokra és a figyelőkre vonatkozó összes felülbírálás megjeleníthető. A felülbírálások összesítő nézetében a lezárt és a lezáratlan felügyeleti csomagok tartalma egyaránt megjeleníthető. A nézet testreszabására az oszlopfejrészek segítségével végzett csoportosítással van lehetőség. A felülbírálásokat összesítő nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Felülbírálások összesítő nézetének létrehozása.

Example of overrides summary view

Az irányítópult nézettípus

Az irányítópult nézetekben többféle típusú adat jeleníthető meg egyetlen nézetben.

System_CAPS_security Security Megjegyzés

Ha egy irányítópult az adatraktár-adatbázisban található adatokat használ fel, akkor előfordulhat, hogy a kezelők az operatív adatbázisból dolgozó nézetekben olyan adatokat is meg tudnak jeleníteni, amelyekhez egyébként nem lenne hozzáférésük.

Sample dashboard view

Az irányítópult nézetek létrehozásával kapcsolatos információkat lásd: Irányítópult-nézet létrehozása.