Számítógép konfigurálása az ügynök nélküli felügyelethez

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager olyan számítógépről is képes teljesítmény- és elérhetőségi adatokat gyűjteni, amelyre nincs ügynök telepítve. Erre a célra egy másik számítógépre telepített proxyügynököt használ. Az ügynök nélküli figyelést akkor érdemes használni, ha nem lehetséges vagy valamilyen okból nem kívánatos az ügynök telepítése valamelyik számítógépre.

Ügynök nélkül figyelt számítógép az operatív konzolról felderített, Windows rendszerű számítógép lehet. Az ügynök nélküli számítógépekhez ki kell jelölni a távoli (proxy) ügynök funkcionalitást biztosító felügyeleti kiszolgálót vagy ügynök által felügyelt számítógépet.

Az ügynök nélkül felügyelt számítógépek ugyanúgy felügyelhetők, mintha ügynök lenne rajtuk. Nem minden felügyeleti csomag működik ügynök nélküli módban. További információ a rendszeren használt felügyeleti csomagok dokumentációjában található.

A Windows rendszerű számítógépek konfigurálása ügynök nélküli felügyeletre

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolba egy olyan fiókkal, amely az Operations Manager-rendszergazdák szerepkör tagja a felügyeleti csoportban.

 2. Kattintson az Adminisztráció gombra.

 3. Kattintson a navigációs ablaktábla alján található Felderítés varázsló elemre.

 4. A Felderítés típusa lapon kattintson a Windows-számítógépek elemre.

 5. Az Automatikus vagy speciális? lapon tegye a következők egyikét:

  1. Válassza az Automatikus számítógép-felderítés vagy a Speciális felderítés lehetőséget. Az automatikus számítógép-felderítés megkeresi a Windows rendszerű számítógépeket a tartományban. A speciális felderítésnél meghatározható, hogy mely feltételek alapján történjen a számítógépek keresése; lehetőség van például azoknak a gépeknek a megkeresésére, amelyek neve BUD kezdetű. Ha az Automatikus számítógép-felderítés lehetőséget választotta, kattintson a Tovább gombra, majd ugorjon a 7. lépésre. Ha a Speciális felderítés lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel.

  2. A Számítógép- és eszközosztályok listáról válassza a Kiszolgálók és ügyfelek, a Csak kiszolgálók vagy a Csak ügyfelek elemet.

  3. A Felügyeleti kiszolgáló listáról válassza ki azt a felügyeleti kiszolgálót vagy átjárókiszolgálót, amely a számítógépek felderítését fogja végezni.

  4. Ha a Kiszolgálók és ügyfelek elemet választotta, akkor bejelölheti az Annak ellenőrzése, hogy a felderített számítógépekkel lehet-e kommunikálni jelölőnégyzetet. Ilyenkor nagyobb lesz a sikeres ügynöktelepítések aránya, de tovább tarthat a felderítés.

   System_CAPS_noteMegjegyzés

   Ha az Active Directory-katalógus nem tartalmazza a tartományi számítógépek NetBIOS-nevét, jelölje be az Annak ellenőrzése, hogy a felderített számítógépekkel lehet-e kommunikálni jelölőnégyzetet. Ellenkező esetben, ha a Tallózás vagy beírás lehetőséget választja, sikertelen lesz a számítógépek felderítése. A jelenség a felügyeleti kiszolgálóval azonos tartományban lévő, a teljes megbízhatósági kapcsolattal elérhető másik tartományban lévő, valamint az átjárókiszolgálót használó, megbízhatósági kapcsolatban nem álló tartományokban lévő számítógépeket érinti.

  5. Kattintson a Tovább gombra.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ha be van jelölve az Annak ellenőrzése, hogy a felderített számítógépekkel lehet-e kommunikálni jelölőnégyzet, a varázsló körülbelül 4000 számítógépet képes megjeleníteni, ha pedig nincs bejelölve, 10 000 számítógépet. Az automatikus számítógép-felderítés ellenőrzi, hogy a számítógépekkel lehet-e kommunikálni A már a felügyeleti csoport által felügyelt számítógépek nem jelennek meg.

 6. A Keresési módszer lapon az Active Directory tartományi szolgáltatásokban történő kereséssel és böngészéssel, illetve a számítógépnév beírásával keresheti meg a felügyelni kívánt számítógépeket.

  Ha keresést szeretne végezni, tegye a következőket:

  1. Ha még nincs kiválasztva, válassza Az Active Directory vizsgálata lehetőséget, és kattintson a Beállítás gombra.

  2. A Számítógépek keresése párbeszédpanelen írja be a számítógépek felderítéséhez használni kívánt feltételeket, majd kattintson az OK gombra.

  3. A Tartomány listán kattintson a felderíteni kívánt számítógépek tartományára.

  Ha az Active Directory tartományi szolgáltatásokban tallózással vagy azok nevének beírásával szeretné megkeresni a számítógépeket, tegye a következőket:

  - Kattintson a **Tallózzon a számítógépek nevéhez, vagy írja be őket** választógombra, kattintson a **Tallózás** gombra, adja meg a felügyelni kívánt számítógépek nevét, majd kattintson az **OK** gombra.
  
  - A **Tallózzon a számítógépek nevéhez, vagy írja be őket** mezőbe írja be a számítógépek nevét pontosvesszővel, vesszővel vagy sortöréssel elválasztva. Használhatja a számítógépek NetBIOS-nevét és teljes tartománynevét is.
  
 7. Kattintson a Tovább gombra, majd a Rendszergazdafiók lapon tegye a következők valamelyikét:

  - Ha még nincs kiválasztva, kattintson **A kijelölt felügyeleti kiszolgálói műveleti fiók használata** választógombra.
  
  - Válassza az **Egyéb felhasználói fiók** lehetőséget, töltse ki a **Felhasználónév** és a **Jelszó** mezőt, majd válassza ki a **Tartomány** értékét a listából. Ha a felhasználónév nem tartományi fiók, jelölje be az **Ez egy helyi számítógépfiók, nem tartományi fiók** jelölőnégyzetet.
  
   <div class="alert">
  
   <table>
   <colgroup>
   <col style="width: 100%" />
   </colgroup>
   <thead>
   <tr class="header">
   <th><img src="images/Hh221358.s-e6f6a65cf14f462597b64ac058dbe1d0-system-media-system-caps-important(SC.12).jpeg" title="System_CAPS_important" alt="System_CAPS_important" />Fontos</th>
   </tr>
   </thead>
   <tbody>
   <tr class="odd">
   <td><p>A fióknak rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a célszámítógépeken. Ha be van jelölve az <strong>Ez egy helyi számítógépfiók, nem tartományi fiók</strong> jelölőnégyzet, akkor a program a felügyeleti kiszolgáló műveleti fiókját használja a felderítéshez.</p></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
  
   </div>
  
 8. A Felderítési folyamat lap megnyitásához kattintson a Felderítés gombra. A felderítés befejezéséhez szükséges idő számos tényezőtől függ, többek között a megadott feltételektől és a környezet konfigurációjától.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A varázsló a már a felügyeleti csoport felügyelete alatt álló számítógépeket nem jeleníti meg.

 9. A Kezelendő objektumok kiválasztása lapon tegye a következőket:

  1. Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeket ügynökkel szeretne felügyelni.

  2. A Felügyeleti mód listáról válassza az Ügynök nélküli elemet, majd kattintson a Tovább gombra.

  3. Kattintson a Módosítás elemre, válassza ki a használni kívánt proxyügynököt, kattintson az OK gombra, majd kattintson a Tovább gombra.

 10. Az Összefoglalás lapon tegye a következőket:

  1. Hagyja meg az Ügynöktelepítési könyvtár alapértelmezett %ProgramFiles%\System Center Operations Manager beállítását, vagy írjon be telepítési útvonalat.

   System_CAPS_importantFontos

   Ha ettől eltérő értéket ad meg az Ügynöktelepítési könyvtár számára, az útvonal gyökerének léteznie kell a célszámítógépen, máskülönben az ügynök telepítése sikertelen lesz. A program a nem létező alkönyvtárakat (például az \Agent alkönyvtárt) automatikusan létrehozza.

  2. Hagyja meg az Ügynökműveleti fiók alapértelmezett Helyi rendszer beállítását, vagy válassza az Egyéb lehetőséget, és töltse ki a Felhasználónév, a Jelszó és a Tartomány mezőt. Az Ügynökműveleti fiók az az alapértelmezett fiók, amelynek használatával az ügynök végrehajtja a műveleteket.

  3. Kattintson a Befejezés gombra.

 11. Amikor az Ügynökkezelő feladat állapota párbeszédpanelen a kijelölt számítógépek Állapot mezőjében szereplő Várakozik érték Sikerült értékre módosul, a számítógépek készen állnak a felügyeletre.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ha a feladat nem sikerül egy számítógépen, akkor kattintson a célszámítógépre. A hiba oka a Feladat kimenete mezőben olvasható.

 12. Kattintson a Bezárás gombra. A számítógépek megjelennek az Adminisztráció munkaterület Ügynök nélkül felügyelve listáján.