A naplózási szolgáltatások teljesítményének figyelése

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager rendszerben a naplózási szolgáltatások (ACS) gyűjtőszolgáltatása két, összesen 16 számlálót tartalmazó teljesítményobjektummal rendelkezik: a Gyűjtő objektummal és a Gyűjtő ügyfélobjektummal. A Gyűjtő objektum 14, a Gyűjtő ügyfélobjektum pedig 2 számlálóval rendelkezik. A Gyűjtő objektum számlálói az ACS-gyűjtő szempontjából gyűjtik a teljesítménystatisztikát. A Gyűjtő ügyfélobjektum számlálói egyetlen ACS-továbbító szempontjából gyűjtik a teljesítménystatisztikát.

A teljesítményobjektumok és -számlálók a Windows Megbízhatóság- és teljesítményfigyelő alkalmazásában jeleníthetők meg; ez egy Microsoft Management Console (MMC) beépülő modul, amely egyesíti a korábban különálló eszközként elérhető Teljesítménynaplók és riasztások, a Server Performance Advisor és a Rendszermonitor szolgáltatásait.

A Gyűjtő objektum

Az alábbi táblázat a Gyűjtő teljesítményobjektum egyes számlálóit ismerteti. Ha a számláló olyan információt ír le, amely az ACS-adatbázis bizonyos táblájához van adva, akkor az a tábla a számláló leírásában van meghatározva.

Számláló

Leírás

Csatlakozott ügyfelek

Az ACS-gyűjtőhöz jelenleg csatlakoztatott ACS-továbbítók száma.

Adatbázis várósorának telítettségi százaléka

Az ACS-adatbázis betöltési várólistáján jelenleg várakozó események száma osztva azon legmagasabb kérésszámmal, amelyet az adatbázis-betöltő kezelt. Ez az arány százalékban kifejezve jelenik meg.

Adatbázis várólistájának hossza

Az adatbázis betöltési várólistáján jelenleg várakozó események száma.

Másodpercenkénti adatbázis-betöltési eseménybeszúrások

Az ACS-adatbázis eseményrekord-bejegyzéseket tartalmazó dtEvent táblájához másodpercenként hozzáadott rekordok átlagos száma.

Adatbázis-betöltő tagbeszúrásai másodpercenként

Az ACS-adatbázis dtPrincipal táblájához másodpercenként hozzáadott rekordok átlagos száma. A tábla az ACS összetevőihez hozzáféréssel rendelkező felhasználói és számítógépes fiókokról tartalmaz információkat.

Adatbázis-betöltő karakterlánc-beszúrásai másodpercenként

Az ACS-adatbázis dtString táblájához másodpercenként hozzáadott rekordok átlagos száma.

Adatbázis taggyorsítótárának találati aránya (%)

Ez az összes kezelési kérelem azon százaléka, amelyet a taggyorsítótár szolgált ki az ACS-adatbázis dtPrincipal táblája helyett.

Adatbázis-kérelmek várólistájának hossza

Ez az ACS-gyűjtő azon kérelmeinek száma, amelyek jelenleg az ACS-adatbázis általi kiszolgálásra várnak. Ezek a kérelmek a továbbítói kézfogás és az adatbázis-karbantartás során használatosak, és nem részei a normál eseménykezelésnek.

Adatbázis karakterlánc-gyorsítótárának találati százaléka

Ez az összes kezelési kérelem azon százaléka, amelyet a karakterlánc-gyorsítótár szolgált ki az ACS-adatbázis dtString táblája helyett.

Esemény időtartam a gyűjtőben milliszekundumban

Az esemény ACS-gyűjtőbe érkezése és annak az ACS-adatbázis várólistájába helyezése közötti időtartam ezredmásodpercben kifejezve.

Másodpercenkénti bejövő események

Az összes csatlakoztatott ACS-továbbítótól a gyűjtőbe másodpercenként beérkező összes esemény száma.

Illesztőfelület naplózási beszúrásai másodpercenként

A gyűjtő által a Windows Management Instrumentation (WMI) számára az ACS-en kívüli alkalmazáshoz való továbbítás céljából küldött eseményrekordok másodpercenkénti száma.

Illesztőfelület várólistájának hossza

A WMI-erőforrásokra várakozó kérések átlagos száma.

Regisztrált lekérdezések

A WMI által az ACS-eseményekhez fogadott előfizetési kérelmek összesen az ACS Collector szolgáltatás utolsó elindítása óta.

A Gyűjtő ügyfélobjektum

A Gyűjtő ügyfél-teljesítményobjektum a megadott ACS-továbbítón bekövetkező eseményekről jelenít meg statisztikákat. Az ACS Gyűjtő ügyfél-teljesítményobjektum az ACS-gyűjtőre van telepítve. Ha az ACS-gyűjtőhöz több ACS-továbbító csatlakozik, több számlálópéldány lesz látható. Nagyobb környezetekben, ahol több mint 100 ACS-továbbító csatlakozik egyetlen ACS-gyűjtőhöz, a Gyűjtő ügyfél-teljesítményobjektum alapértelmezés szerint a legnagyobb eszközértékekkel rendelkező ACS-továbbítók statisztikáit jeleníti meg. A legtöbb naplózási eseménnyel rendelkező ACS-továbbítók kapják a legmagasabb eszközértéket annak érdekében, hogy kapcsolatuk elsőbbséget élvezzen a kevesebb eseménnyel rendelkező ACS-továbbítókhoz képest.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az eszközértékeket az ACS-gyűjtő automatikusan osztja ki. Az AdtAdmin.exe és a \UpdForwarder paraméter segítségével módosíthatja a kiosztott értékeket. Az AdtAdmin.exe eszközzel kapcsolatos további információk: A naplózási szolgáltatások adminisztrációja (AdtAdmin.exe).

A Gyűjtő ügyfél-teljesítményobjektum két számlálóval rendelkezik. Az alábbi táblázat ismerteti ezeket a számlálókat.

Számláló

Leírás

Az eseménygenerálás közötti átlagos idő

Az eseménygenerálás és az esemény ACS-gyűjtőbe érkezése között átlagosan eltelő idő.

Bejövő naplózások másodpercenként

Az ACS-továbbítóból az ACS-gyűjtőbe küldött események száma összesen.