Az NLB konfigurálása szolgáltatásréteg használatára

 

Közzétéve: 2016. július

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

<_caps3a_sxs _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><_caps3a_sxstarget locale="hu-HU">A Virtual Machine Manager (VMM) alkalmazásban a „szolgáltatás” együtt konfigurált és telepített, majd egyetlen egységként kezelt virtuális gépek halmazát jelenti, ilyen lehet például egy üzleti alkalmazás többrétegű telepített példánya.A következő eljárással állíthatja be a Microsoft hálózati terheléselosztás (NLB) szolgáltatását a VMM egy szolgáltatássablonjának egy vagy több rétege számára.Beállíthat például egy terheléselosztót egy webes réteghez és egy középső üzleti logikai réteghez.A Linuxot futtató szolgáltatásrétegekben az NLB nem használható.A hálózatvirtualizálással konfigurált virtuálisgép-hálózatokon az NLB nem használható.Ehelyett mindkét fenti konfiguráció esetében a hardveres terheléselosztás használható a Configuring Load Balancing in Virtual Machine Manager Overview fejezetben leírtak szerint.A hálózati terheléselosztás támogatásához több előfeltételnek kell teljesülnie.Ilyenek a hálóval kapcsolatos előfeltételek, illetve az egyes operációs rendszerekre vonatkozó feltételek és beállítások, amelyek szükségesek azokhoz a virtuális gépekhez, amelyeknek el kívánja osztani a terhelését.A szolgáltatások telepítése előtt be kell állítania egy terheléselosztót a szolgáltatási rétegekhez.A szolgáltatás telepítése után nem adhat hozzá terheléselosztót a szolgáltatás frissítésével.Fiókra vonatkozó követelmények A hálóra vonatkozó előfeltételek konfigurálásához rendszergazdának vagy meghatalmazott rendszergazdának kell lennie.A meghatalmazott rendszergazdák csak a saját felhasználói szerepkörük hatókörébe tartozó előfeltételeket állíthatják be.Egy terheléselosztó szolgáltatássablonhoz való hozzáadásához, illetve a virtuálisgép-sablon előfeltételeinek teljesítéséhez rendszergazdának, meghatalmazott rendszergazdának vagy egy olyan önkiszolgáló felhasználói szerepkör tagjának kell lennie, amely jogosult a szerzői műveletek elvégzésére.Hálóra vonatkozó előfeltételekAz eljárás megkezdése előtt ellenőrizze az alábbi előfeltételek teljesülését:Virtuális IP-cím (VIP-) sablon létrehozása a hálózati terheléselosztás számára.További információ: VIP-sablonok létrehozása a hálózati terheléselosztáshoz (NLB)http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=221547.Több hozzárendelt hálózati telephellyel rendelkező logikai hálózat létrehozása.Győződjön meg arról, hogy a hálózati telephelyek, ahol a felhasználók telepítik a szolgáltatást, rendelkezik legalább egy társított IP-alhálózattal, amelyekből statikus IP-címkészleteket hozhat létre.Győződjön meg arról is, hogy a szolgáltatás telepítésére használt minden hálózati telephelyet társít a gazdagépcsoporthoz vagy valamelyik szülő gazdagépcsoporthoz.További információ: Logikai hálózat létrehozásahttp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=212420.Statikus IP-címkészletek létrehozása, amelyek a szolgáltatás telepítésére használt hálózati telephelyekhez vannak társítva.A készleteket azokhoz a hálózati telephelyekhez kell társítania, ahol a felhasználók telepíteni fogják a szolgáltatást.Az IP-címkészleteknek tartalmazniuk kell a virtuális IP-címek (VIP) foglalt tartományát, amely hozzárendelhető a terheléselosztóhoz, valamint egy tartományt a terheléselosztó mögött elhelyezni kívánt virtuális gépek számára.A virtuális IP-címek és a virtuális gépek dedikált IP-címei ugyanabból vagy különböző készletből is származhatnak.A virtuális IP-cím és a virtuális gépek dedikált IP-címeinek azonban ugyanabban az alhálózatban kell lenniük.További információ: IP-címkészletek létrehozásahttp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=212422.Minden gazdagépen, amelyen lehetséges, hogy telepítve lesz a szolgáltatás, ellenőrizze, hogy a gazdagép hálózati adaptere ugyanannak a logikai hálózatnak a használatára van-e beállítva, amelyet a szolgáltatásréteg használni fog.Ha például a réteg a HÁTTÉR logikai hálózatot használja, akkor a HÁTTÉR logikai hálózatot a gazdagép egyik fizikai adapteréhez kell társítania.További információ: Hálózati beállítások megadása egy Hyper-V gazdagépenhttp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=212537.A virtuálisgép-sablonok előfeltételeiHa a Virtuálisgép-sablon létrehozása varázslóval hoz létre egy virtuálisgép-sablont egy olyan szolgáltatásréteg számára, amelynek a terhelését el szeretné osztani a hálózati terheléselosztás használatával, vagy ha már rendelkezik egy használni kívánt, meglévő virtuálisgép-sablonnal, ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a következő előfeltételek:A következő táblázat csak a hálózati terheléselosztás szükséges beállításait tartalmazza.Az egyéb beállításokat a virtuális gép követelményeinek megfelelően adja meg.További információ a virtuálisgép-sablonok létrehozásáról egy szolgáltatásréteghez: How to Create a Virtual Machine Template.A hálózati terheléselosztás követelményeiTovábbi információA „További információ” részben leírtak alapján győződjön meg arról, hogy a virtuális merevlemez operációs rendszerének verziója megfelelő.Az egyik követelmény, hogy telepítenie kell a hálózati terheléselosztás szolgáltatást a vendég operációs rendszeren.A VMM szolgáltatásainak System Center 2012 rendszerben való telepítéséhez a vendég operációs rendszert Windows Server 2008 R2 rendszerre kell állítania.A System Center 2012 SP1 verziótól kezdve egy, a Windows Server 2008 R2-nél nem régebbi kiszolgálói operációs rendszert kell beállítania vendég operációs rendszerként.A hálózati terheléselosztás szolgáltatást a HPC Edition kivételével a Windows Server 2008 R2 minden verziója tartalmazza.A Windows Server 2012 és a Windows Server 2012 R2 minden kiadása tartalmazza.A hálózati adaptert egy olyan logikai hálózat használatára állítsa be, amely statikus IP-cím hozzárendelést és statikus MAC-címeket használ, illetve attól függően, hogy milyen hipervizorra kívánja telepíteni a szolgáltatást, engedélyezze a MAC-címek megváltoztatását.A Virtuálisgép-sablon létrehozása varázsló Hardver konfigurálása oldalán (vagy egy meglévő virtuálisgép-sablon beállításainak Hardver konfigurálása lapján) kattintson egy hálózati adapterre, majd tegye a következőt:Ha hardverprofilt használ, akkor a hardverprofilban adja meg ezeket a beállításokat.A Kapcsolat területen kattintson a Csatlakoztatva a következőhöz elemre, majd válassza ki a kívánt logikai meghajtót, amely megfelel a jelen témakör „Hálóval kapcsolatos követelmények” részében foglaltaknak.Kattintson a Statikus IP (statikus IP-készletből) elemre annak beállításához, hogy a hálózati adapter statikus IP-címet használjon.Az IP protokoll verziója listában válassza ki az IP protokoll megfelelő verzióját, például a Csak IPv4 beállítást.A MAC-cím részen kattintson a Statikus elemre.Ha a szolgáltatást egy Windows Server 2008 R2-alapú Hyper-V gazdagépre kívánja telepíteni (a Service Pack 1 csomaggal vagy anélkül), a MAC-címek megváltoztatását is engedélyeznie kell a hálózati terheléselosztás megfelelő működéséhez.Ellenkező esetben a szolgáltatás telepítése sikertelen lesz.A (Service Pack 1 csomag nélküli) System Center 2012 rendszerben azonban nem használhatja a MAC-címek megváltoztatásának engedélyezése jelölőnégyzetet a virtuálisgép-sablonban vagy a társított hardverprofilban a beállítás megadásához.Ehelyett a VMM parancs-rendszerhéj használatával kell konfigurálnia a beállítást a sablon létrehozása után, illetve a sablonhoz használt hardverprofilban.Egy virtuálisgép-sablon frissítéséhez használja a következő szintaxist, ahol a VMTemplate01 a virtuálisgép-sablon nevét jelöli:PS C:\> $VMTemplate = Get-SCVMTemplate -Name "VMTemplate01" PS C:\> $VirtNetworkAdapter = Get-SCVirtualNetworkAdapter -VMTemplate $VMTemplate PS C:\> Set-SCVirtualNetworkAdapter -VirtualNetworkAdapter $VirtNetworkAdapter -EnableMACAddressSpoofing $TrueEgy hardverprofil frissítéséhez használja a következő szintaxist, ahol a HWProfile01 a virtuális hardverprofil nevét jelöli:PS C:\> $HWProfile = Get-SCHardwareProfile | where { $_.Name -eq "HWProfile01" } PS C:\> $VirtNetworkAdapter = Get-SCVirtualNetworkAdapter -HardwareProfile $HWProfile PS C:\> Set-SCVirtualNetworkAdapter -VirtualNetworkAdapter $VirtNetworkAdapter -EnableMACAddressSpoofing $TrueA MAC-címek megváltoztatását ne engedélyezze az olyan virtuálisgép-sablonok vagy társított hardverprofilok esetén, amelyekkel egy szolgáltatást fog telepíteni egy Windows Server 2008 Service Pack 2-alapú Hyper-V gazdagépre, egy Citrix XenServer-gazdagépre vagy egy VMware ESX-gazdagépre.A rendszergazdai jelszó beállításaA Virtuálisgép-sablon létrehozása varázsló Az operációs rendszer konfigurálása oldalán (vagy egy meglévő virtuálisgép-sablon beállításainak Operációs rendszer konfigurációja lapján) kattintson az Általános beállítások területen található Rendszergazdai jelszó elemre.Adja meg a helyi rendszergazdai fiók jelszavát, vagy válassza ki a helyi rendszergazdai fiók futtató fiókját.Ha vendég operációsrendszer-profilt használ, akkor a profilban adja meg a rendszergazdai fiók beállításait.A virtuális gép beállítása egy tartományhoz való csatlakozásraA Virtuálisgép-sablon létrehozása varázsló Operációs rendszer konfigurálása oldalán (vagy egy meglévő virtuálisgép-sablon beállításainak Operációs rendszer konfigurálása lapján) a Hálózatkezelés területen állítsa be a virtuális gépet egy tartományhoz való csatlakozásra.Ez magában foglalja a tartományhoz való csatlakozáshoz szükséges hitelesítő adatokat is.Ha vendég operációsrendszer-profilt használ, akkor a profilban adja meg a tartomány beállításait.A hálózati terheléselosztás szolgáltatás engedélyezéseA Virtuálisgép-sablon létrehozása varázsló Az operációs rendszer konfigurálása oldalán (vagy egy meglévő virtuálisgép-sablon beállításainak Operációs rendszer konfigurációja lapján) tegye a következőket:Ha vendég operációsrendszer-profilt használ, akkor a profilban adja meg ezeket a beállításokat.A Szerepkörök és szolgáltatások menüben kattintson a Szolgáltatások elemre.Jelölje be a Hálózati terheléselosztás jelölőnégyzetet,vagy a Távoli kiszolgáló felügyeleti eszközei menüben jelölje be A hálózati terheléselosztás eszközei jelölőnégyzetet.A hálózati terheléselosztási eszközök közé tartozik a Hálózati terheléselosztás kezelője beépülő modul, a Windows PowerShell-eszközök a hálózati terheléselosztás kezeléséhez, illetve az Nlb.exe és a Wlbs.exe parancssori eszköz.A hálózati terheléselosztási eszközök nem érhetők el a Windows Server 2008 R2 és a Windows Server 2012 operációs rendszer Server Core telepítésében.Ezért ne válassza ezt a lehetőséget, ha Server Core telepítést használ, mert így sikertelen lesz a szolgáltatás telepítése.(Ha Server Core telepítést használ, és egy érvényesítési hibaüzenet arról tájékoztatja, hogy ki kell választania a hálózati terheléselosztás és a hálózati terheléselosztási eszközök szolgáltatást, akkor csak a hálózati terheléselosztás szolgáltatást válassza ki.A hálózati terheléselosztási eszközökkel kapcsolatos figyelmeztetést figyelmen kívül hagyhatja, mert ezek nem szükségesek.)Ha rendelkezik a virtuálisgép-sablonokra vonatkozó követelményeknek megfelelő virtuálisgép-sablonnal, hozzon létre egy szolgáltatássablont, amely a virtuálisgép-sablont használja.A következő eljárás feltételezi, hogy rendelkezik egy meglévő szolgáltatássablonnal.További információ a szolgáltatássablonok létrehozásáról: How to Create a Service Template.Hálózati terheléselosztó hozzáadása egy szolgáltatásréteghezNyisson meg egy olyan meglévő szolgáltatássablont, amely megfelel a jelen témakör „A virtuálisgép-sablonok előfeltételei” részében leírt előfeltételeknek.Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:Nyissa meg a Könyvtár munkaterületet.A Könyvtár ablaktáblán bontsa ki a Sablonok elemet, majd kattintson a Szolgáltatássablonok lehetőségre.A Sablonok ablaktáblán kattintson a megnyitni kívánt szolgáltatássablonra.Kattintson a Szolgáltatássablon lap Műveletek csoportjában található Tervező megnyitása elemre.Megnyílik a Virtual Machine Manager szolgáltatássablon-tervező, és megjeleníti a szolgáltatássablont.Kattintson arra annak a rétegnek a virtuálisgép-sablonjára, amelynek el kívánja osztani a terhelését.A virtuálisgép-sablon részletei ablaktáblán jelölje be az Ez a számítógépréteg kiterjeszthető jelölőnégyzetet, majd adja meg a példányok számát.A Kezdőlap lap Szolgáltatássablonok összetevői csoportjában kattintson a Terheléselosztó hozzáadása elemre.Ez a művelet csak akkor érhető el, ha a Háló munkaterületen vannak meghatározott virtuális IP-címsablonok.A virtuális IP-címsablonokat csak teljes körű rendszergazdák és meghatalmazott rendszergazdák állíthatják be.Győződjön meg arról, hogy a megfelelő virtuális IP-címsablon van kijelölve a hálózati terheléselosztáshoz.Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:Kattintson a szolgáltatástérképhez hozzáadott terheléselosztó objektumra (a virtuális IP-címsablon neve alapján azonosítható).A terheléselosztó részletei között a Terheléselosztó virtuális IP-profilja listában szükség esetén válasszon ki egy másik virtuális IP-címsablont.Ellenőrizze, hogy a Terheléselosztó típusa mezőben a Hálózati terheléselosztás (NLB) érték található-e.Állítsa be a terheléselosztó kapcsolatát egy szolgáltatásréteg virtuális hálózati adapterével.Kattintással jelölje ki a Kezdőlap lap Eszközök csoportjának Összekötő eszközét.A szolgáltatástérképen kattintson a terheléselosztóval társított Kiszolgálókapcsolat objektumra, majd kattintson egy Hálózati adapter objektumra (például kattintson a HÁTTÉR logikai hálózat hálózati adapterére).Ez csatlakoztatja a terheléselosztót a hálózati adapterhez.Kattintson a Hálózati adapter objektumra a tulajdonságainak megjelenítéséhez a részletek területen.Győződjön meg arról, hogy az IPv4-címtípus, az IPv6-címtípus vagy mindkettő (a logikai hálózat konfigurációjától függően), illetve a MAC-címtípus is statikus.Állítsa be a terheléselosztó ügyfélkapcsolatát úgy, hogy a megfelelő logikai hálózatot használja.Miközben az Összekötő eszköz továbbra is ki van jelölve, kattintson a szolgáltatástérképen a terheléselosztóhoz társított Ügyfélkapcsolatra, majd kattintson egy logikai hálózati objektumra.Például kattintson a HÁTTÉR logikai hálózatra.Ez csatlakoztatja a terheléselosztót a logikai hálózathoz.A hálózati terheléselosztók telepítésénél az ügyfélkapcsolathoz társított logikai hálózatnak és a kiszolgálókapcsolathoz az 5. lépésen társított hálózati adapter logikai hálózatának azonosnak kell lennie.Mentse a szolgáltatássablon frissített beállításait.A Kezdőlap lap Szolgáltatássablon csoportjában kattintson a Mentés és ellenőrzés elemre.A szolgáltatás telepítésekor a VMM automatikusan kiválaszt egy virtuális IP-címet a statikus IP-címkészletben meghatározott lefoglalt címtartományából, és az elosztott terhelésű szolgáltatásréteghez rendeli.Annak érdekében, hogy a felhasználók kapcsolódni tudjanak a szolgáltatáshoz, a következőknek kell teljesülniük:Egy teljes körű vagy meghatalmazott rendszergazdának meg kell határoznia azt a virtuális IP-címet, amelyet a VMM a terheléselosztóhoz rendelt.A virtuális IP-cím meghatározása után egy tartománynévrendszer- (DNS-) rendszergazdának manuálisan létre kell hoznia egy DNS-bejegyzést a virtuális IP-címhez.A virtuális IP-cím DNS-bejegyzésének annak a névnek kell lennie, amelynek megadásával a felhasználók csatlakozni fognak a szolgáltatáshoz, például: SzolgaltatasNev.contoso.com.További információ: How to Determine the Virtual IP Address for a Service.How to Add Networking Components to a Service Template How to Configure a Hardware Load Balancer for a Service Tier How to Deploy a Service <_caps3a_sxssource locale="en-US">In Virtual Machine Manager (VMM), a service is a set of virtual machines that are configured and deployed together and are managed as a single entity—for example, a deployment of a multi-tier line-of-business application.Use the following procedure to configure Microsoft Network Load Balancing (NLB) for one or more tiers of a service template in VMM.For example, you might configure a load balancer for a Web tier and for a middle business logic tier.In service tiers running Linux, NLB cannot be used.With VM networks configured with network virtualization, NLB cannot be used.For both of the previous configurations, hardware load balancing can be used instead, as described in Configuring Load Balancing in Virtual Machine Manager Overview.To support NLB, there are several prerequisites that must be met.These include fabric-related prerequisites, and specific operating system requirements and configuration settings that are required for the virtual machines that you want to load balance.You must configure a load balancer for a tier before you deploy a service.After you deploy a service, you cannot add a load balancer by updating the service.Account requirements To configure the fabric prerequisites, you must be an administrator or a delegated administrator.Delegated administrators can only configure the prerequisites that are within the scope of their user role.To add a load balancer to a service template, or to complete the virtual machine template prerequisites, you must be an administrator, a delegated administrator, or a member of a self-service user role that has the Author action in their scope.Fabric PrerequisitesBefore you begin this procedure, make sure that the following prerequisites are met:Create a virtual IP (VIP) template for NLB.For more information, see How to Create VIP Templates for Network Load Balancing (NLB)http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=221547.Create a logical network, with one or more associated network sites.Ensure that the network sites where users will deploy the service have one or more associated IP subnets that you can create static IP address pools from.Also, ensure that you associate each network site with the host group or one of its parent host groups where the service may be deployed.For more information, see How to Create a Logical Networkhttp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=212420.Create static IP address pools that are associated with the network sites where users will deploy the service.The pools must be associated with the network sites where users will deploy the service.The IP address pools must contain a reserved range of virtual IP (VIP) addresses that can be assigned to the load balancer, and a range for the virtual machines that will be placed behind the load balancer.The addresses for the VIPs and the dedicated IP addresses for the virtual machines can be from the same pool or from different pools.However, the VIP address and the dedicated virtual machine IP addresses must all be in the same subnet.For more information, see How to Create IP Address Poolshttp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=212422.On each host where the service may be deployed, ensure that a physical network adapter on the host is configured to use the same logical network that the service tier will use.For example, if the tier will use the BACKEND logical network, the BACKEND logical network must be associated with a physical adapter on the host.For more information, see How to Configure Network Settings on a Hyper-V Hosthttp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=212537.Virtual Machine Template PrerequisitesWhen you use the Create VM Template wizard to create a virtual machine template for a service tier that you want to load balance by using NLB, or if you have an existing virtual machine template that you want to use, verify that the following prerequisites are met:The following table lists only the required settings for NLB.Configure other settings according to your virtual machine requirements.For information about how to create a virtual machine template for a service tier, see How to Create a Virtual Machine Template.NLB RequirementsMore InformationEnsure that the operating system for the virtual hard disk is an appropriate version, as listed under “More information.”One of the requirements is that you install the NLB feature in the guest operating system.To install features through VMM, for System Center 2012, the guest operating system must be set to Windows Server 2008 R2.Starting with System Center 2012 SP1, the guest operating system must be set to a server operating system no earlier than Windows Server 2008 R2.The NLB feature is included with all editions of Windows Server 2008 R2 except for HPC Edition.It is included with all editions of Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2.Configure the network adapter to use a logical network with static IP address assignment, static MAC addresses, and, depending on the hypervisor that you want to deploy the service to, enable MAC address spoofing.On the Configure Hardware page of the Create VM Template wizard (or the Hardware Configuration tab in the properties of an existing virtual machine template), click a network adapter, and then do the following:If you are using a hardware profile, configure these settings in the hardware profile.Under Connectivity, click Connected to, and then select the desired logical network that meets the requirements that are outlined in the “Fabric Requirements” section of this topic.Click Static IP (from a static IP pool) to configure the network adapter to use a static IP address.In the IP protocol version list, select the correct IP protocol version, for example, IPv4 only.Under MAC Address, click Static.If you want to deploy the service to a Windows Server 2008 R2-based Hyper-V host (with or without Service Pack 1), you must also enable MAC address spoofing for NLB to work correctly.If you do not, service deployment will fail.However, in System Center 2012 (without Service Pack 1) you cannot use the Enable spoofing of MAC addresses check box in the virtual machine template or the associated hardware profile to configure this setting.Instead, you must use the VMM command shell to configure this setting after you create the template, or in the hardware profile that you use for the template.To update a virtual machine template, use the following syntax, where VMTemplate01 represents the name of the virtual machine template:PS C:\> $VMTemplate = Get-SCVMTemplate -Name "VMTemplate01" PS C:\> $VirtNetworkAdapter = Get-SCVirtualNetworkAdapter -VMTemplate $VMTemplate PS C:\> Set-SCVirtualNetworkAdapter -VirtualNetworkAdapter $VirtNetworkAdapter -EnableMACAddressSpoofing $TrueTo update a hardware profile, use the following syntax, where HWProfile01 represents the name of the virtual hardware profile:PS C:\> $HWProfile = Get-SCHardwareProfile | where { $_.Name -eq "HWProfile01" } PS C:\> $VirtNetworkAdapter = Get-SCVirtualNetworkAdapter -HardwareProfile $HWProfile PS C:\> Set-SCVirtualNetworkAdapter -VirtualNetworkAdapter $VirtNetworkAdapter -EnableMACAddressSpoofing $TrueDo not enable MAC address spoofing for a virtual machine template or an associated hardware profile that will be used to deploy a service to a Windows Server 2008 with Service Pack 2-based Hyper-V host, a Citrix XenServer host, or a VMware ESX host.Set the administrator passwordOn the Configure Operating System page of the Create VM Template wizard (or the OS Configuration tab in the properties of an existing virtual machine template), under General Settings, click Admin Password.Either specify the password of the local administrator account or select a Run As account for the local administrator account.If you are using a guest operating system profile, configure the administrator account settings in the profile.Configure the virtual machine to join a domainOn the Configure Operating System page of the Create VM Template wizard (or the OS Configuration tab in the properties of an existing virtual machine template), under Networking, configure the virtual machine to join a domain.This includes the credentials to join the domain.If you are using a guest operating system profile, configure the domain settings in the profile.Enable the Network Load Balancing featureOn the Configure Operating System page of the Create VM Template wizard (or the OS Configuration tab in the properties of an existing virtual machine template), do the following:If you are using a guest operating system profile, configure these settings in the profile.Under Roles and Features, click Features.Select the Network Load Balancing check box.Optionally, under Remote Server Administration Tools, select the Network Load Balancing Tools check box.Network Load Balancing Tools include the Network Load Balancing Manager snap-in, Windows PowerShell tools for managing Network Load Balancing, and the Nlb.exe and Wlbs.exe command-line tools.The NLB tools are not available in a Server Core installation of the Windows Server 2008 R2 operating system or the Windows Server 2012 operating system.Therefore, do not select this option if you are using a Server Core installation, or service deployment will fail.(If you are using a Server Core installation, and you receive a validation error message saying that you must select NLB and the NLB tools feature, make sure that you have the NLB feature selected.You can ignore the part of the warning message about NLB tools as it is not required.)After you have a virtual machine template that meets the virtual machine template prerequisites, create a service template that uses the virtual machine template.The following procedure assumes you have an existing service template.For information about how to create a service template, see How to Create a Service Template.To add an NLB load balancer to a service tierOpen an existing service template that meets the prerequisites that are outlined in the “Virtual Machine Template Prerequisites” section of this topic.To do this, follow these steps:Open the Library workspace.In the Library pane, expand Templates, and then click Service Templates.In the Templates pane, click the service template that you want to open.On the Service Template tab, in the Actions group, click Open Designer.The Virtual Machine Manager Service Template Designer opens with the service template displayed.Click the virtual machine template that represents the tier that you want to load balance.In the virtual machine template details pane, select the This computer tier can be scaled out check box, and configure the number of instances.On the Home tab, in the Service Template Components group, click Add Load Balancer.This action is only available if VIP templates are defined in the Fabric workspace.Only a full administrator or delegated administrator can configure VIP templates.Make sure that the correct VIP template for NLB is selected.To do this, follow these steps:Click the load balancer object (identifiable by the VIP template name) that is added to the service map.In the load balancer details, in the Load Balancer VIP Profile list, select a different VIP template if needed.Verify that the Load Balancer Model field indicates Network Load Balancing (NLB).Configure the load balancer connection to a virtual network adapter for the service tier.On the Home tab, in the Tools group, click the Connector tool to select it.On the service map, click the Server connection object that is associated with the load balancer, and then click a NIC object (for example, click the network adapter for the BACKEND logical network).This connects the load balancer to the network adapter.Click the NIC object to display its properties in the detail area.Verify that the IPv4 address type, the IPv6 address type, or both types (depending on the logical network configuration) are static, and that the MAC address type is static.Configure the client connection for the load balancer to use the correct logical network.With the Connector tool still selected, on the service map, click the Client connection object that is associated with the load balancer, and then click a logical network object.For example, click the BACKEND logical network.This connects the load balancer to the logical network.For NLB deployments, the logical network that is associated with the client connection and the logical network of the NIC that is associated with the server connection in step 5 must be the same.Save the updated service template settings.On the Home tab, in the Service Template group, click Save and Validate.When the service is deployed, VMM automatically selects a virtual IP address from the reserved range that is defined in the static IP address pool, and assigns it to the load-balanced service tier.To enable users to connect to the service, the following must occur:A full administrator or delegated administrator must determine the virtual IP address that VMM assigned to the load balancer.After the virtual IP address is determined, a Domain Name System (DNS) administrator must manually create a DNS entry for the virtual IP address.The DNS entry for the virtual IP address should be the name that users will specify to connect to the service, for example ServiceName.contoso.com.For more information, see How to Determine the Virtual IP Address for a Service.How to Add Networking Components to a Service Template How to Configure a Hardware Load Balancer for a Service Tier How to Deploy a Service