Közzétett adatok

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Orchestrator, System Center 2012 - Orchestrator, System Center 2012 R2 Orchestrator

A közzétett adatok segítségével egy tevékenység használhatja ugyanazon Runbook másik tevékenységének információit. Minden tevékenység rendelkezik közzétett adatelemek adott csoportjával, amit a futása után feltölt. A munkafolyamatban ezután futó minden más tevékenység hozzáfér ezekhez az adatokhoz. Az egyes tevékenységekre jellemző adatok mellett minden tevékenység közzéteszi az adatelemek közös csoportját, amelyek olyan információkat biztosítanak a tevékenységről, mint a tevékenység indítási és leállítási ideje, illetve a befejezettségi állapota. A csatolási feltételek szintén használnak közzétett adatokat, hogy a Runbookokhoz szűrési és döntési képességeket adjanak hozzá.

Például a Runbook a Sor olvasása tevékenység segítségével információkat olvashat be egy szövegfájlból. A Runbookban később az E-mail küldése tevékenységnek ezeket az információkat kell használnia, hogy felvegye a levél szövegébe. Az E-mail küldése tevékenység a Sor olvasása tevékenység Sor szövege közzétett adatelemét felhasználva hozzáadhatja azt a levél üzenetéhez.

Adattípusok

Az alábbi táblázat a közzétett adatok értéktípusainak kategóriáit írja le.

Közzétett adatok értéktípusa

Leírás

Karakterlánc

Szöveg, például egy hibaüzenet leírása.

Dátum

Dátumra és időre vonatkozó információk. Például az a dátum és idő, amikor egy adott hiba bekövetkezett.

Szám

Számszerű információ. Például egy adatbázis-lekérdezés során visszaküldött sorok száma.

Logikai érték

igaz vagy hamis. Például egy végrehajtott parancs.

Dátum és idő jellemzői

A tevékenység kezdeti idejének és a befejezési idejének adatait két mezőben menti el a program az adatbuszba. Ezek a formátumok helyi időben és UTC időben vannak megadva, mindkettő ISO 8601 formátumban. UTC használatával a Runbookok területi beállítástól és időzónától független környezetben futhatnak. Csak az adatbuszba mentett közzétett adatok biztosítanak ISO 8601 formátumú UTC dátum- és időinformációkat.

A Runbook Designer alkalmazásban és az Orchestration konzolban megjelenített dátum- és időértékek, nem kizárólagosan beleértve a korábbi naplókat, naplózási előzményeket és az eseményeket, tiszteletben tartják a számítógépen megadott területi beállítás dátum- és időformátumát.

Közzétett adatok több értéket tartalmazó típusokkal

Amikor egy Runbook tevékenysége fut, akkor az az előző tevékenység által létrehozott minden adatelemre lefut egyszer. Például az Adatbázis lekérdezése tevékenység lefut, és beolvas három sort az adatbázisból. Ez a három sor adat azt eredményezi, hogy a következő tevékenység háromszor fut le, minden egyes visszaküldött sorhoz egyszer. Ennek a következő tevékenységnek nem kell lekérnie az adatokat ahhoz, hogy erre a műveletre sor kerüljön.

Egy tevékenység külső forrásból is lekérhet információt. Erre a viselkedésre a Lekérés és a Figyelés tevékenységek nyújtanak példát. Tevékenység adatkimenete lehet például számítógépek egy listája. Az adatokat több egyéni kimenetként is át lehet adni, amely a következő tevékenységet annyiszor hívja meg, ahány elem van a kimenetben.

Az a lehetőség is rendelkezésre áll, hogy adatokat egyedi kimenetként is átadjon. További tájékoztatásért, hogy hogyan konfiguráljon több értékkel rendelkező közzétett adatokat, lásd: Tevékenységek gyakori tulajdonságai.

Visszaadott adatok hozzáadása a tevékenységkonfigurációkhoz

Amikor egy tevékenység közzétett adatokat kér le, helyőrző kerül beillesztésre oda, ahova az adat értékét a rendszer hozzáadja. Egy tevékenység csak a munkafolyamat korábbi tevékenységének közzétett adatait kérheti le.

A következő eljárások alkalmazásával adjon közzétett adatokat egy tevékenységhez, módosítsa a közzétett adatok lekérését, vagy másolja és illessze be a közzétett adatokat.

A munkafolyamat korábbi tevékenységéből származó közzétett adatok lekérése

 1. Kattintson a jobb gombbal a Runbookban egy tevékenységre, válassza a Tulajdonságok menüpontot, majd kattintson a Részletek lapra a tevékenység tulajdonságok párbeszédpanelének megnyitásához.

 2. A szövegmezőben kattintson a jobb gombbal a helyi menü megnyitásához, válassza a Lekérés lehetőséget, majd kattintson a Közzétett adatok elemre a Közzétett adatok párbeszédpanel megnyitásához.

 3. A Tevékenység listából válassza ki azt a tevékenységet, amely a lekérni kívánt adatot adja vissza. Alapértelmezés szerint a párbeszédpanel csak olyan közzétett adatokat jelenít meg, amelyek az adott tevékenységre vonatkoznak. Ha olyan közzétett adatokat is hozzá szeretne adni a tevékenységhez, amely az összes tevékenységben közös, kattintson a Közös közzétett adatok megjelenítése lehetőségre.

 4. Válassza ki azt a Közzétett adat elemet, amelyet használni kíván, majd kattintson az OK gombra.

Lekért közzétett adatok módosítása

 1. A szövegmezőben kattintson az adathelyőrzőre a Közzétett adatok párbeszédpanel megnyitásához.

 2. A Tevékenység listában kattintson arra a tevékenységre, amely a lekérni kívánt adatot adja vissza. Alapértelmezés szerint a párbeszédpanel csak olyan közzétett adatokat jelenít meg, amelyek az adott tevékenységre vonatkoznak. Ha olyan közzétett adatokat is hozzá szeretne adni a tevékenységhez, amely az összes tevékenységben közös, kattintson a Közös közzétett adatok megjelenítése lehetőségre.

 3. Kattintson arra a Közzétett adat elemre, amelyet használni kíván, majd kattintson az OK gombra. A közzétett adat helyőrzője módosul, hogy tükrözze a kiválasztott új tevékenységet és közzétett adatokat.

Közzétett adatelemek másolása és beillesztése

 1. Keressen olyan közzétett adatelemet, amely már szerepel egy tevékenység Tulajdonság párbeszédpanelében.

 2. Válassza ki azokat a közzétett adatokat, amelyeket másolni kíván.

 3. Használja a CTRL+C billentyűparancsot, vagy kattintson rá a jobb gombbal a kiválasztott elemre, majd kattintson a Másolás lehetőségre.

 4. Nyissa meg a Tulajdonságok párbeszédpanelt, ahova át kívánja másolni a közzétett adatelemet.

 5. Tegye oda a kurzort, ahol azt szeretné, hogy a közzétett adatelem megjelenjen, és használja a CTRL+V billentyűparancsot, vagy kattintson a jobb gombbal a beszúrás helyére, majd kattintson a Beillesztés lehetőségre. Megjelenik a közzétett adatelem.

Közzétett adatelemek átalakítása

Mielőtt másik tevékenységben használhatná, lehet, hogy módosítania kell egy tevékenység közzétett adatának szövegét. Például előfordulhat, hogy el kell távolítania a szöveg egy részét, vagy másik karakterláncra kell cserélnie azt. A Közzétett adatok leképezése tevékenység segítségével a meglévő közzétett adattartalmat vagy változóelemeket új tartalommá alakíthatja át az Ön által meghatározott szabályok szerint.

Közös közzétett adatok

Az alábbi táblázat az összes tevékenységben közös közzétett adatelemeket írja le.

Név

Leírás

Tevékenységazonosító

A tevékenység egyedi azonosítója. Például {4BD3F27A-8F1B-4F60-8245-F69469075EF1}.

Tevékenységnév

A tevékenység neve, ahogy az a munkaterületben megjelenik. Ha egy tevékenység nevét testreszabja a munkaterületben, a testre szabott név jelenik itt meg.

Tevékenység folyamatazonosítója

Annak a feladatfolyamatnak a folyamatazonosítója, ahol a tevékenység fut.

Tevékenységállapot

Egy tevékenység futtatásának eredményállapota, például Sikeres.

Tevékenységtípus

A tevékenység alapértelmezett neve. Ez nem módosul az alapértelmezett értékről, még akkor sem, ha a tevékenységet átnevezi a munkaterületben, és hasznos lehet akkor, ha olyan Runbookokban akar beazonosítani egy tevékenységet, ahol a tevékenységneveket és a megjelenített ikonokat módosították.

Hiba összefoglaló szövege

A tevékenység által visszaadott hibaadatok összefoglalása.

Runbook neve

A Runbook neve.

Runbook folyamatazonosítója

A Runbook-modulhoz tartozó, a Runbook-kiszolgálón futó végrehajtható program folyamatazonosítója.

A feladatfolyamat tartalmazza az adott tevékenység logikáját. Amikor a Runbook-kiszolgáló elindítja a Runbookot, ez is elindul, és amikor a Runbook leáll, ez is leáll. Minden egyes Runbook a saját feladatfolyamatának végrehajtható programjában fut.

Kiszolgálónév

Annak a Runbook-kiszolgálónak a neve, ahol a Runbook fut.

Tevékenység időtartama

A tevékenység futásának teljes ideje.

Tevékenység befejezési időpontja

Az az idő, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (év)

Az az év, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (hónap)

Az a hónap, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (nap)

Az a nap, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (hét napja)

A hétnek az a napja, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (óra)

Az az óra, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (perc)

Azoknak az egész órát követő perceknek a száma, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (másodperc)

Azoknak az egész percet követő másodperceknek a száma, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési időpontja (UTC)

A tevékenység befejezési ideje UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (év)

A tevékenység befejezési éve UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (hónap)

A tevékenység befejezési hónapja UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (nap)

A tevékenység befejezési napja UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (a hét napja)

A hétnek az a napja UTC formátumban, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (óra)

A tevékenység befejezési órája UTC formátumban.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (perc)

Azoknak az egész órát követő perceknek a száma UTC formátumban, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység befejezési ideje UTC formátumban (másodperc)

Azoknak az egész percet követő másodperceknek a száma UTC formátumban, amikor a tevékenység befejeződött.

Tevékenység kezdési időpontja

Az az idő, amikor a tevékenység elindult.

Tevékenység kezdési időpontja (UTC)

A tevékenység kezdési ideje UTC formátumban.

Hurok: Kísérletek között eltelt idő

Az egyes hurokkísérletek között eltelt idő (másodpercben).

Hurok: Engedélyezve

Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a tevékenység szerinti hurkolás a tevékenységhez engedélyezett-e.

Hurok: Hurok hibaüzenete

Ez a hibaüzenet, ha a hurok sikertelen.

Hurok: Ismételt kísérletek száma

Azoknak az ismétléseknek a száma, amelyeken a hurok keresztülment.

Annak a Runbooknak a neve, amelyhez az adott tevékenység tartozik.

Hurok: Teljes időtartam

Az a teljes időtartam (másodpercekben), ameddig a hurkolt tevékenység futott.

Lásd még

Runbook építése