Kifejezések

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A figyelők és szabályok létrehozására szolgáló varázslók gyakran megkövetelik a gyűjtött adatokra vonatkozó feltételeket meghatározó kifejezés beírását. A létrehozott figyelőt vagy szabályt a rendszer csak akkor alkalmazza, ha a kifejezés igaz.

Készíthet például olyan szabályt, amely riasztást állít elő egy adott eseményhez. Mivel nem szeretne riasztást előállítani az eseménynaplóba író minden eseményhez, megadja az esemény számát és típusát a kifejezésben. A szabály elemzi az eseménynaplóba írt összes eseményt, azonban csak a megadott forrású és számú eseményekhez állít elő riasztást.

A kifejezések lehetnek csak egy feltételt tartalmazó egyszerű kifejezések vagy több feltételt és bonyolultabb logikát tartalmazó összetett kifejezések is. A legtöbb létrehozott kifejezés csak egy vagy két feltételt tartalmaz, csak kevés alkalmaz összetettebb logikát.

A kifejezéshez használt szintaxis eltér az adatforrások különböző fajtái esetén. Egyes adatforrások esetén a feltételek kiválaszthatók párbeszédpanelen, így Önnek nem kell alaposabban megértenie a háttérben működő logikát. Más adatforrások esetén azonban pontosan ismerni kell a megfelelő szintaxist, és a kifejezést kézzel kell beírnia. Alább láthatja az egyes adatforrások feltételeinek részleteit.

Feltételek szintaxisa

A legegyszerűbb feltétel a következőkből áll: paraméternév, kezelő és érték. Ezeket az elemeket az alábbi szakaszok ismertetik részletesebben.

Paraméternév

A paraméternév adja meg az adatforrás valamelyik paraméterét a szabály vagy figyelő számára. A paraméternév szintaxisa a gyűjtött adatok típusától függően eltér. A paraméternév szintaxisa a gyűjtött adatok típusától függően eltér.

Alább látható a különböző adatforrásokhoz tartozó paraméternév-szintaxis.

Windows-események

A Windows-események a kifejezés párbeszédpanelén biztosítják az egyes tulajdonságok kiválasztásának lehetőségét, így általában nincs szükség a tényleges szintaxis ismeretére. A tulajdonságok és leírásaik a következő helyen tekinthetők meg: Windows-események.

Az Esemény leírása nem része a tulajdonságnevek legördülő listájának. Használatához írja be az EventDescription kifejezést. Az Esemény leírásának használata előtt azonban győződjön meg róla, hogy a leírásban használt információk rendelkezésre állnak-e a paraméterekben. Az eseményleírások gyakran normál szövegből állnak, amelybe az egyedi információkat paraméterek segítségével illesztik be. A paraméterek használata hatékonyabb a teljes leírás használatánál, mivel azok specifikus információkat tartalmaznak.

Szöveges naplók

A szöveges naplók nem biztosítanak adatkérést a paraméternév megadásához, így azt a megfelelő szintaxist használva Önnek kell beírnia. A szöveges naplók két típusba tartozhatnak: Az Általános szöveges naplók esetén a rendszer minden sort külön bejegyzésként dolgoz fel, az Általános CSV szöveges naplók esetén ezzel szemben elválasztó karakter jelöli az egyes bejegyzések határát.

Az Általános szöveges naplók esetén az egész bejegyzésre egyetlen paraméterrel lehet hivatkozni a következő szintaxis használatával:

Params/Param[1]

Az Általános CSV szöveges naplók esetén a bejegyzés minden mezőjére külön paraméterrel lehet hivatkozni, és minden mező a következő szintaxist használja (a # az 1-től számozott mezők számát jelenti):

Params/Param[#]

A szöveges naplók kifejezéseivel kapcsolatos további részletekért lásd: Eseménykifejezés.

WMI-események

A WMI-események nem biztosítanak adatkérést a paraméternév megadásához, így azt a megfelelő szintaxist használva Önnek kell beírnia.

A WMI-eseményekhez rendelkezésre álló tulajdonságok a figyelt esemény fajtájától függően eltérnek. Az adatok egy vagy több WMI-osztálypéldány tulajdonságainak gyűjteményét tartalmazó tulajdonságcsomagként érhetők el. Az __InstanceCreationEvent vagy __InstanceDeletionEvent paramétert használó lekérdezéssel létrehozott WMI-események egyetlen TargetInstance nevű gyűjteménnyel rendelkeznek, példányuk pedig létrejön vagy törlődik. Az __InstanceModificationEvent paraméterrel létrehozott WMI-események rendelkezni fognak egy további, PreviousInstance nevű gyűjteménnyel is.

A WMI-események tulajdonságainak szintaxisa a következő:

Collection[@Name='TargetInstance']/Property[@Name='Caption']

A WMI-eseményekkel kapcsolatos további részletekért lásd: WMI-események.

Syslog-események

A Syslog-események nem biztosítanak adatkérést a paraméternév megadásához, így azt a megfelelő szintaxist használva Önnek kell beírnia. A Syslog-események tulajdonságai esetén csupán a tulajdonságnevet kell megadni. A tulajdonságok listáját itt találja: Syslog-események.

SNMP-események

A SNMP-vizsgálatok és SNMP-trapek nem biztosítanak adatkérést a paraméternév megadásához, így azt a megfelelő szintaxist használva Önnek kell beírnia. Az SNMP-vizsgálatok és SNMP-trapek fejlécében szereplő tulajdonságok esetén csupán a tulajdonságnevet kell megadni.

Egy OID használata esetén:

SnmpVarBinds/SnmpVarBind/ElementName

Ha több OID esetén azokra szám szerint szeretne hivatkozni, akkor az első OID az 1-es számú, a második a 2-es szám és így tovább:

SnmpVarBinds/SnmpVarBind[#]/ElementName

Ha több OID esetén azokra az OID-azonosító szerint szeretne hivatkozni:

SnmpVarBinds/SnmpVarBind[OID="OID"]/ElementName

Az SNMP-eseményekkel kapcsolatos további részletekért lásd: SNMP-események.

Parancsfájlok

A parancsfájlok nem biztosítanak adatkérést a paraméternév megadásához, így azt a megfelelő szintaxist használva Önnek kell beírnia. A figyelési parancsfájlok kimeneti információ egy vagy több értéket tartalmazó tulajdonságcsomagok. A paraméter a tulajdonságcsomagban szereplő egyik értéket adja meg a következő szintaxis használatával:

Property[@Name="PropertyName"]

A figyelési parancsfájlokkal kapcsolatos további részletekért lásd: Parancsprogramos figyelések és szabályok.

Kezelő

Az operátor a Paraméter neve részben megadott adattulajdonság értéke és az Érték részben megadott érték között végrehajtott összehasonlítás. A lehetséges értékek a következő táblázatban láthatók.

Operátor

Leírás

Egyenlő

Az adatban megadott karakterlánc vagy szám pontosan egyenlő az Érték mezőben megadott karakterlánccal vagy számmal. Ha ez egy karakterláncérték, az összehasonlítás nem érzékeny a kis- és nagybetűkre.

Nem egyenlő

Az adatban megadott karakterlánc vagy szám nem pontosan egyenlő az Érték mezőben megadott karakterlánccal vagy számmal. Ha ez egy karakterláncérték, az összehasonlítás nem érzékeny a kis- és nagybetűkre.

Nagyobb, mint

Az adatban szereplő érték nagyobb, mint az Érték mezőben megadott szám.

Nagyobb, vagy egyenlő

Az adatban szereplő érték nagyobb az Érték mezőben megadott számnál vagy egyenlő azzal.

Kisebb, mint

Az adatban szereplő érték kisebb, mint az Érték mezőben megadott szám.

Kisebb, vagy egyenlő

Az adatban szereplő érték kisebb az Érték mezőben megadott számnál vagy egyenlő azzal.

Tartalmazza

Az Érték mezőben megadott karakterlánc szerepel valahol az adatban.

Nem tartalmazza

Az Érték mezőben megadott karakterlánc sehol sem szerepel az adatban.

Megegyezik a helyettesítő karakteres karakterlánccal

Az Érték mezőben megadott karakterlánc megegyezik a helyettesítő karaktert tartalmazó karakterlánccal. A helyettesítő karakter a * és bármely számú karaktert helyettesít.

Nem egyezik meg a helyettesítő karakteres karakterlánccal

Az Érték mezőben megadott karakterlánc nem egyezik meg a helyettesítő karaktert tartalmazó karakterlánccal. A helyettesítő karakter a * és bármely számú karaktert helyettesít.

Megfelel reguláris kifejezésnek

Az adatban szereplő karakterlánc illeszkedik az Érték mezőben megadott reguláris kifejezésre.

Nem felel meg reguláris kifejezésnek

Az adatban szereplő karakterlánc nem illeszkedik az Érték mezőben megadott reguláris kifejezésre.

Érték

Az érték lehet az Érték mezőbe beírt adott szöveg vagy szám. Például egy adott eseményt annak forrása és száma határozhat meg. Mindkettő az Érték mezőbe írható konstans érték.

Az érték a célobjektum egyik tulajdonságából is származhat. A célobjektum, vagy az objektum szülőjének bármely tulajdonsága felhasználható. A tulajdonságok és azok értékeinek listája megtekinthetők az objektum megtekintésével a Felderített leltár nézetben.

A céltulajdonságok különböző értékekkel rendelkeznek a különböző objektumok esetében. Például a Logikai lemezt (kiszolgáló) használható célként, és a feltételben a lemez teljes területe igényelhető. A logikai lemezek egy Size (Mbytes) (Méret (MB)) tulajdonsággal rendelkeznek, amely a lemez teljes méretét tárolja. Ennek a tulajdonságnak az értéke eltér a felügyeleti csoport különböző lemezei esetén. Ha egy célváltozót értékként használ, akkor azt a rendszer minden objektum esetén külön értékeli ki.

A céltulajdonság a feltételek sorának végén szereplő három pont gombra kattintva választható ki. Ez megjeleníti a cél számára választott objektum és szülőinek összes elérhető tulajdonságát. E tulajdonságok valamelyikének kiválasztása esetén a megfelelő célváltozó hozzáadódik a feltételekhez.

Példák

Windows-események

Az alábbi kifejezés egy olyan Windows-eseményt azonosít, amelynek a forrása a Contoso, eseményszáma pedig 100.

Paraméternév

Operátor

Érték

ÉS csoport (ezek mindegyike igaz)

Eseményazonosító

Egyenlő

100

Eseményforrás

Egyenlő

Contoso

Az alábbi kifejezés egy olyan Windows-eseményt azonosít, amelynek a forrása a Contoso, eseményszáma 100, az 1. paramétere pedig az „Error”.

Paraméternév

Operátor

Érték

ÉS csoport (ezek mindegyike igaz)

Eseményazonosító

Egyenlő

100

Eseményforrás

Egyenlő

Contoso

1. paraméter

Egyenlő

Hiba

Az alábbi kifejezés egy olyan Windows-eseményt azonosít, amelynek a forrása a Contoso, eseményszáma 100, leírásában pedig tetszőleges helyen szerepel az „Error” szó.

Paraméternév

Operátor

Érték

ÉS csoport (ezek mindegyike igaz)

Eseményazonosító

Egyenlő

100

Eseményforrás

Egyenlő

Contoso

EventDescription

Tartalmazza

Hiba

Szöveges naplók

Az alábbi kifejezés olyan bejegyzést azonosít egy általános szöveges naplóban, amely tartalmazza az „Error” szót.

Paraméternév

Operátor

Érték

Params/Param[1]

Tartalmazza

Hiba

Az alábbi kifejezés olyan bejegyzést azonosít egy általános CSV típusú szöveges naplóban, amelynek a harmadik mezőjében az „Error” szó szerepel.

Paraméternév

Operátor

Érték

Params/Param[3]

Egyenlő

Hiba

Parancsfájlok

Az alábbi kifejezés a „PerfValue” nevű parancsfájl 10 és 20 közötti értékét adja meg.

Paraméternév

Operátor

Érték

ÉS csoport (ezek mindegyike igaz)

Property[@Name="PerfValue"]

Nagyobb, mint

10

Property[@Name="PerfValue"]

Kisebb, mint

20