Figyelők és szabályok

 

Közzétett: 2016. június

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A hasonló, de mégis különböző funkciókat kínáló figyelők és szabályok az Operations Manager program állapotának megállapításához és hibáinak észleléséhez használható elsődleges elemek. A figyelők az objektumok állapotát állítják be, a szabályok pedig elemzési és jelentéskészítési célokból hoznak létre riasztásokat és gyűjtenek adatokat. Az egyes figyelőket és szabályokat elsődlegesen azon adatok forrása határozza meg, amelyeket a figyelő vagy a szabály a kért funkció végrehajtásához használ, illetve azon logika, amely a szóban forgó adatok kiértékeléséhez szükséges.

A figyelők és a szabályok eltérő funkciókat biztosítanak, de a kiértékelendő adatokat azonos forráskészletből szerzik be. Egy figyelő például adott objektum állapotának beállításához teljesítményszámlálót használ. Egy bizonyos szabály pedig lehet, hogy ugyanannak a teljesítményszámlálónak az értékét fogja elemzési és jelentéskészítési célokból tárolni.

Figyelők

A figyelő a felügyelt objektum bizonyos elemeinek állapotát méri. Háromféle figyelő létezik:

Állapot

A figyelők két vagy három állapottal rendelkeznek. Adott figyelő minden egyes időpontban mindig egy, és csakis egy lehetséges állapottal rendelkezhet. Amikor az ügynök betölti a figyelőt, akkor a figyelő állapota kifogástalan lesz. Az állapot csak akkor módosul, ha a program egy másik állapothoz megadott feltétel meglétét észleli.

Adott objektum általános állapotát a hozzá tartozó egyes figyelők állapotai határozzák meg. Ez az objektumot közvetlenül megcélzó figyelők, az objektumot függőségfigyelőn keresztül összesítő objektumokat megcélzó figyelők, az azon objektumokat megcélzó függőségfigyelők stb. kombinációja lesz. Ezt a hierarchiát az operatív konzol állapotkezelőjében tekintheti meg. Az a házirend, amely meghatározza az állapot összesítésének módját, az összesítő és a függőségfigyelők konfigurációjának részét képezi.

Figyelő létrehozásakor a figyelő minden állapotához meg kell határoznia egy feltételt. Amikor azok valamelyike teljesül, akkor a figyelő átvált arra az állapotra. A feltételeknek egyedieknek kell lenniük, úgy, hogy egyszerre csak egy legyen igaz. Amikor a figyelő figyelmeztetési vagy kritikus állapotra vált, akkor beállítható az, hogy riasztást generáljon. Amikor az állapot kifogástalanra változik, akkor megadható az, hogy a korábban generált riasztások automatikusan feloldódjanak.

Figyelők típusai

Figyelő

Leírás

Egységfigyelők

Az alkalmazás bizonyos elemeit méri. Ez lehet például az alkalmazás teljesítményének meghatározására szolgáló egyik teljesítményszámláló ellenőrzése, szintetikus tranzakció végrehajtásához szükséges parancsfájl futtatása vagy hibát jelző esemény előfordulásának figyelése. Az osztályokat általában több egységmonitor figyeli, amelyek az alkalmazás különböző funkcióit tesztelik, illetve különböző problémákat figyelnek.

Függőségfigyelők

Különböző osztályok állapotait összegzi. Ez lehetővé teszi, hogy egy adott objektum állapotát a sikeres működés érdekében egy másik típusú objektum állapota határozza meg.

Összesítő figyelők

Hasonló figyelők kombinált állapotát adja meg. Az egység- és függőségfigyelők általában egy bizonyos összesítő figyelő alatt vannak konfigurálva. Az összesítő figyelők az adott osztályt megcélzó számos különböző figyelő jobb általános szervezésén túl az osztály különböző kategóriáihoz egyedi állapotokat biztosítanak.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Ha a figyelő kifejezés önmagában áll, akkor az általában egységfigyelőt jelöl. Az összesítő és a függőségfigyelőkre általában a teljes nevükkel hivatkozunk.

Az alábbi ábra a Windows Server osztály állapotkezelőjére mutat be egy példát. Az ábra azt szemlélteti, hogy a különböző figyelőtípusok miként járulnak hozzá az általános állapot kialakításához.

Példa az állapotkezelőre

Heath Explorer (példa)

Szabályok

A szabályok nem befolyásolják a figyelt objektum állapotát. A szabályok az alábbi táblázatban ismertetett három funkció egyikéhez használhatók:

Figyelő

Leírás

Riasztási szabályok

A riasztási szabályok riasztást hoznak létre adott esemény bekövetkezésekor. Ez az Adatforrások részben ismertetett bármilyen eseménytípus lehet. A riasztási szabályok nem hatnak ki az állapotra.

Gyűjtési szabályok

A gyűjtési szabályok eseményeket és teljesítményadatokat gyűjtenek az Operations Manager adatbázisába és adatraktárába. Nem hoznak létre riasztásokat, és nem határoznak meg állapotot.

A gyűjtési szabályok az Adatforrások részben ismertetett bármelyik adatforrást használhatják. A létrehozott gyűjtési szabály típusától függően az adatok eseményekké vagy teljesítményadatokká alakíthatók. Egyes varázslók esetében meg kell adnia az adatforrásból származó azon információkat, amelyeket a szabály a gyűjtendő adatok különböző tulajdonságaihoz használ.

Parancsszabályok

A parancsszabályok az ütemezés szerint parancsfájlt vagy parancsot futtatnak. Nem hoznak létre riasztásokat, és nem gyűjtenek adatokat.

Mikor kell figyelőt, és mikor szabályt létrehozni?

A figyelők és a szabályok használata hasonló az Operations Manager rendszerben. Mindkettő olyan munkafolyamat, amely egy ügynökön fut, mindkettő létre tud hozni riasztást, amikor egy adott esemény bekövetkezik, és mindkettő hasonló adatforráskészleteket használ ezen feltételek észleléshez. Éppen ezért nem könnyű eldönteni, hogy egy adott forgatókönyv esetében figyelőt vagy szabályt célszerű-e létrehozni.

Az alábbi feltételek segítségével megállapíthatja, hogy a különböző feltételek esetén melyiket kell létrehoznia.

Hozzon létre figyelőt, ha...

 • szeretné befolyásolni egy objektum állapotát. A riasztás generálása mellett a figyelő a figyelt objektum állapotát is meghatározza. Ezt az állapot nézetekben és az elérhetőségi jelentésekben tekintheti meg.

 • automatikusan szeretne feloldani egy riasztást, miután megszűnt a hibát kiváltó feltétel. Szabályból származó riasztás nem oldható fel automatikusan, mivel a szabály nem tudja észlelni, hogy a probléma megoldódott. Egy figyelő a kifogástalan állapotra vonatkozó feltétel teljesülésekor érzékeli, hogy a probléma megoldódott, és a riasztás automatikusan feloldható.

 • teljesítményküszöb alapján hoz létre riasztást. Nem létezik olyan szabály, amely teljesítményküszöb alapján tud riasztást generálni. Ehhez a forgatókönyvhöz azért is figyelőt kell használni, mert feltételként megadható az, amikor a teljesítményszámláló a megadott küszöbérték alá esik.

 • olyan feltétellel rendelkezik, amely szabályokkal nem kezelhető összetettségű logikát igényel. Az operatív konzolon számos lehetőség áll rendelkezésére a figyelő állapotának beállításához, míg szabály esetében csak egyszerű észlelés adható meg. Ha valamely szabályhoz összetettebb logika szükséges, de nem áll rendelkezésére módszer a figyelő állapotának észleléséhez, akkor a manuális vagy az időzítős alaphelyzetbe állítással létrehozhat egy figyelőt. További információk: Esemény figyelő alaphelyzetbe állítása.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  A adb418d7-95ab-4e33-8ced-34a934016aa3#VMPD segítségével egyéni szabályokat hozhat létre az operatív konzolon a figyelők számára elérhető logikák felhasználásával.

Hozzon létre szabályt, ha...

 • elemzési vagy jelentéskészítési célból teljesítményszámlálókat vagy eseményeket szeretne gyűjteni. A figyelők csak akkor gyűjtik össze ezeket az információkat, amikor kezdeményezik az állapot módosítását. ha szeretné összegyűjteni az információkat, gyűjtési szabályt kell létrehoznia.

  Ha a teljesítményszámláló létrehozása mellett szeretné beállítani a kifogástalan állapotot kiváltó küszöbértéket is, akkor ugyanazon teljesítményszámláló felhasználásával hozzon létre figyelőt és szabályt is.

 • olyan riasztást szeretne létrehozni, amely nem függ egy objektum állapotától.

Figyelők és szabályok témakör

A figyelőket és a szabályokat az alábbi témakörök tárgyalják:

 • Adatforrások

  Ismerteti az adatforrások forgalmát, és felsorolja a figyelőkhöz és szabályokhoz felhasználható adatforrások típusait.

 • Kifejezések

  Leírja, hogy miként lehet kifejezéseket létrehozni a különböző figyelő- és szabályfajtákhoz.

 • Riasztások

  Leírja, hogy miként kell konfigurálni a figyelők és a szabályok által létrehozott riasztásokat.

 • Eseményfigyelők és szabályok

  A különböző típusú eseményeket használó figyelőket és szabályokat tárgyalja, és részletesen leírja, hogy mikét lehet azokat létrehozni az operatív konzolon belül a varázslók használatával.

 • Teljesítményfigyelők és szabályok

  A teljesítményadatokat gyűjtő és a teljesítményt figyelő figyelőket és szabályokat tárgyalja, és részletesen leírja, hogy miként lehet azokat létrehozni az operatív konzolon belül a varázslók használatával.

 • Parancsprogramos figyelések és szabályok

  Leírja, hogy miként lehet figyelő parancsfájlt írni, és miként lehet a parancsfájlok használatával figyelőket és szabályokat létrehozni.

 • Függőségfigyelők

  Azokat a figyelőket tárgyalja, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyik objektumtípus állapotát egy másik objektum állapota határozza meg.

 • Összesítő figyelők

  Az adott objektumtípushoz tartozó egyéb figyelők állapotát összesítő figyelőket ismerteti.