Elosztott alkalmazások

 

Közzétett: 2016. június

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Az Operations Manager programban az elosztott alkalmazás olyan alkalmazás, amely több objektumból áll. Az objektumokat meghatározhatják eltérő felügyeleti csomagok, és azokat kezelheti ugyanaz az ügynök vagy eltérő ügynökök. Az elosztott alkalmazás célja az, hogy az eltérő objektumokból összetevődő alkalmazás általános állapotát biztosítsa.

Az elosztott alkalmazások nem nyújtanak semmilyen további figyelési szolgáltatást az alkalmazás objektumai számára. Ehelyett olyan objektumokat tartalmaznak, amelyek figyelése már folyamatban van. Az elosztott alkalmazás az alkalmazáson belüli objektumok állapota között teremt kapcsolatot.

Elosztott alkalmazásokat az operatív konzol Distributed Applications Designer funkciójával hozhat létre.

Elosztottalkalmazás-tervező

Az Elosztottalkalmazás-tervező lehetőségeivel grafikus környezetben hozhat létre elosztott alkalmazást, és ehhez nincs szüksége az alapul szolgáló, létrehozandó felügyeleticsomag-elemek alapos ismeretére. Az eszköz azonban rendelkezik néhány korlátozással:

 • Az összetevőcsoportok csak explicit tagokkal rendelkezhetnek, ami azt jelenti, hogy nem tölthetők fel dinamikusan. Rendelkezhet például egy olyan elosztott alkalmazással, amely webhelyek halmazát tartalmazza. Ezután telepít egy újabb webkiszolgálót, amelyet szeretne felvenni ebbe a halmazba. Ehhez szerkesztenie kell az elosztott alkalmazást, és az új webhelyet manuálisan kell hozzáadnia.

 • Több szintű állapotadat-összegzés nem hozható létre. Az alkalmazás állapota az összes összetevőcsoport közül a legrosszabbnak az állapota lesz függetlenül attól a kapcsolattól, amelyet létrehozott számukra.

Ha ezen korlátozások nélkül szeretne elosztott alkalmazást létrehozni, akkor használja a adb418d7-95ab-4e33-8ced-34a934016aa3#VMPD alkalmazást.

Az elosztott alkalmazások tartalma

Objektumok

Az elosztott alkalmazásnak tartalmaznia kell egy vagy több objektumot ahhoz, hogy hasznos legyen. A felügyeleti csoportban telepített különböző felügyeleti csomagok által felderített objektumok használhatók az elosztott alkalmazásokban. Ez származhat például egy katalógusból telepített felügyeleti csomagból, vagy egy olyanból, amelyet Ön telepített. Ezek az objektumok lehetnek különféle figyelővarázslókkal létrehozott objektumok, mint ahogyan azt a Felügyeleticsomag-sablonok rész ismerteti.

Összetevőcsoportok

Egy összetevőcsoport tetszőleges számú objektumból állhat, és az elosztott alkalmazáshoz hozzáadott bármely objektumnak egy összetevőcsoportba kell tartoznia. Amikor létrehoz egy összetevőcsoportot, meg kell adnia egy vagy több olyan osztályt amelyet a csoport tartalmazhat. Csak azok az objektumok adhatók hozzá az adott csoporthoz, amelyek ezen osztályok példányai. Ha a Minden objektum beállítást választja, akkor a felügyeleti csoport bármely objektuma felvehető az összetevőcsoportba.

Ha szeretné korlátozni azon objektumokat, amelyek felvehetők az összetevőcsoportba, akkor válassza Az alábbi típusú objektumokat: lehetőséget, majd válasszon egy vagy több osztályt az osztályfáról. A fa a felügyeleti csoport összes olyan osztályát tartalmazni fogja, amelyet a jelenleg telepített összes felügyeleti csomag biztosít.

A párbeszédpanelen az osztályok faszerkezetben jelennek meg az alaposztályuknak megfelelően. Az alaposztályokkal kapcsolatban lásd: Alaposztályok. Adott osztály kiválasztásakor a hozzá tartozó összes alaposztály is ki lesz választva. Ez lehetővé teszi, hogy egy alaposztályként gyakran használt osztály kiválasztásával, mint például a Számítógép szerepkör, automatikusan kiválassza annak összes alaposztályát is.

Kapcsolatok

Az összetevőcsoportok között kapcsolat hozható létre a különböző típusú objektumok közötti viszony jelölésére. A program nem összegzi az összetevőcsoportok állapotadatait, de a kapcsolatot a csoportok közötti vonalak jelölik.

Elosztottalkalmazás-sablon

A sablonok segítségével az összetevőcsoportok előre meghatározott készletével hozhat létre új elosztott alkalmazást. Ezekhez az összetevőcsoportokhoz objektumokat kell hozzáadnia, az összetevőcsoportokat módosíthatja és igény szerint továbbiakat is hozzáadhat. Időt takaríthat meg az elosztott alkalmazás létrehozásakor, ha olyan sablont választ, amely a leginkább megfelel a követelményeinek. Ha üres elosztott alkalmazást szeretne létrehozni, és a saját összetevőcsoportjait manuálisan szeretné hozzáadni, válassza az Üres sablont.

Az alábbi táblázat a rendelkezésre állós sablonokat ismerteti:

Sablon

Leírás

Tárolócsoportok

Tárolt osztályok

3 szintű .NET alkalmazás

A szintetikus tranzakciókból származó objektumokat és figyelési adatokat kombinálja az alkalmazásteljesítmény-figyelési szolgáltatásból származó adatokkal.

 • [Alkalmazásnév] ügyfélperspektíva

 • [Alkalmazásnév] bemutatási szint

 • [Alkalmazásnév] üzleti szint

 • [Alkalmazásnév] adatszint

 • Perspektíva

 • ASP.NET alkalmazás

 • .NET-alkalmazásösszetevő

 • Adatbázis

Üzleti webalkalmazás

Webalkalmazás gyakori összetevőcsoportjai

 • Webhelyek

 • Adatbázisok

 • Webhely

 • Adatbázis

Üzenetkezelés

Üzenetkezelési szolgáltatások gyakori összetevőcsoportjai

 • Üzenetkezelési ügyfelek

 • Tároló

 • Üzenetkezelési összetevők

 • Címtárszolgáltatások

 • Hálózati szolgáltatások

 • Fizikai hálózat

 • Perspektíva

 • Logikai hardverösszetevő

 • Számítógép szerepkör

 • Számítógép szerepkör

 • Hálózati eszköz

Üres

Üres, összetevőcsoport nélküli elosztott alkalmazás

Nincs

Nincs

Elosztott alkalmazások megtekintése

Az egyes elosztott alkalmazások az operatív konzol Figyelés ablaktáblájának Elosztott alkalmazás állapot nézetében vannak felsorolva. Az elosztott alkalmazás állapota megegyezik a benne található legrosszabb állapotú objektum állapotával. A nézet többi fajtáját úgy jelenítheti meg, hogy a jobb egérgombbal a megfelelő elosztott alkalmazásra kattint, és kiválasztja a kívánt nézetet. A nézetek az elosztott alkalmazásban található összes objektum adatait tartalmazzák.

Elosztott alkalmazások létrehozása és módosítása

Elosztott alkalmazás létrehozása

 1. Ha a figyelt alkalmazáshoz nem tartozik felügyeleti csomag, akkor a A felügyeleti csomag fájl kijelölése részben ismertetett eljárással hozzon létre egyet.

 2. Az operatív konzolon válassza a Szerzői műveletek munkaterületet.

 3. A jobb gombbal kattintson az Elosztott alkalmazások elemre, és válassza az Új elosztott alkalmazás létrehozása lehetőséget.

 4. A Név mezőbe írja be az elosztott alkalmazás nevét. Ez a név fog megjelenni az operatív konzol Figyelés munkaterületén.

 5. A Sablon mezőben válassza ki az elosztott alkalmazás kiindulópontjaként használandó sablont. Az elérhető sablonokkal kapcsolatos információkat az Elosztottalkalmazás-sablon részben olvashatja.

 6. Válassza ki az 1. lépésben létrehozott felügyeleti csomagot.

 7. Kattintson az OK gombra.

Létező elosztott alkalmazás szerkesztése

 1. Az operatív konzolon válassza a Szerzői műveletek munkaterületet.

 2. Válassza az Elosztott alkalmazások lehetőséget.

 3. Az Elosztott alkalmazások ablaktáblán a jobb gombbal kattintson a szerkesztendő elosztott alkalmazásra, és válassza a Szerkesztés gombot.

Összetevőcsoport létrehozása

 1. Nyissa meg az elosztott alkalmazást, és kattintson az Összetevő felvétele gombra.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Amikor az operatív konzol megnyitása után először hoz létre összetevőcsoportot, néhány másodpercbe is telhet, amíg megnyílik az Új összetevőcsoport létrehozása párbeszédpanel, mivel az osztálylista betöltése időbe telik. A betöltéshez szükséges idő hosszát az határozza meg, hogy hány osztály szerepel a felügyeleti csoportban.

 2. Az összetevőcsoport neve szövegmezőbe írjon be egy nevet az összetevőcsoport számára. Ez a név fog megjelenni a diagram nézetben és az Állapotkezelőben az elosztott alkalmazáshoz.

 3. Ha azt szeretné, hogy az összetevőcsoport bármilyen objektumtípust tartalmazhasson, akkor válassza a Minden objektumot lehetőséget. Ha szeretne megadni egy vagy több olyan típust, amelyet az összetevőcsoport tartalmazhat, akkor válassza Az alábbi típusú objektumokat: lehetőséget.

 4. Válasszon ki egy vagy több osztályt, amelyhez tartozó objektumokat szeretné a felügyeleti csoportba foglalni.

 5. Az osztályok kiválasztása után kattintson az OK gombra.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Új objektumtípus gombjának létrehozása közben a rendszer üzenetet jeleníthet meg, amelyben arról tájékoztatja, hogy a megengedett korlátot elérte. Ez azt jelenti, hogy az Elosztottalkalmazás-tervező bal oldali részére nem vehető fel több objektumválasztó ablaktábla. Válassza Az új objektumtípus továbbra se legyen látható lehetőséget, ha az aktuális összetevőcsoporthoz nem kíván létrehozni új objektumválasztó ablaktáblát, vagy válassza A kiválasztott látható Objektumtípus gombjának lecserélése az újjal: elemet, és az objektumtípusok listáján válassza ki azt, amelyet szeretne bezárni. A kiválasztó ablaktáblát ismét megnyithatja, ha azt kiválasztja az Objektumtípusok rendszerezése ablaktáblán.

Objektum hozzáadása az elosztott alkalmazáshoz

 1. Olyan összetevőcsoportot kell létrehoznia, amely lehetővé teszi a felvenni kívánt objektumtípusok hozzáadását.

 2. Ha a hozzáadni kívánt objektumtípushoz tartozó választópanel nincs megnyitva, akkor kattintson az Objektumtípusok rendszerezése ablaktáblára, majd válassza ki a hozzáadni kívánt objektumtípust.

 3. Az Objektumválasztóban válassza ki a hozzáadni kívánt objektumtípust. Megjelenik a kiválasztott típushoz tartozó objektumok listája.

 4. Húzzon egy vagy több objektumot a megfelelő összetevőcsoportba. Csak olyan objektumokat adhat hozzá egy összetevőcsoporthoz, amely elfogadja az adott típusú objektumokat.