Runbookok tulajdonságai

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Orchestrator, System Center 2012 - Orchestrator, System Center 2012 R2 Orchestrator

A Runbook adatokat használó, feladatokat végrehajtó és a Runbook más tevékenységei számára adatokat közzétevő tevékenységek sorozata. Minden Runbook beállítható tulajdonságok gyűjteményével rendelkezik. Ezeknek a tulajdonságoknak a segítségével testre szabható a Runbook viselkedése.

Egy Runbook tulajdonságainak megtekintése

 1. A Runbook Designer Kapcsolatok paneljében kattintson a Runbookok mappára.

 2. Ha a Runbook egy mappában van tárolva, válassza ki a megfelelő mappát a Runbookok menüpont alatt.

 3. A Runbook Designer Design munkaterületében kattintson jobb gombbal egy Runbook-fülre, és válassza a Tulajdonságok lehetőséget.

 4. A Runbook tulajdonságok párbeszédpanel bezárásához nyomja meg a Befejezés gombot.

Megjelenik a Runbook tulajdonságok összegzése és a beállításuk leírása.

Általános

A Runbook tulajdonságok párbeszédpanel Általános lapján testre szabhatja a Runbook nevét és leírását. A Runbookhoz ütemezést is társíthat. Miután ütemezést társított a Runbookhoz, az csak az ütemezésben megadott dátumon és időben fut.

Ütemezés létrehozása

 1. A Runbook Designer Kapcsolatok paneljében bontsa ki a Globális beállítások mappát.

 2. Kattintson a jobb gombbal az Ütemezések mappára, válassza az Új, majd az Ütemezés lehetőséget.

 3. Az Új ütemezés párbeszédpanel Általános lapján a Név mezőbe írja be az ütemezés nevét.

 4. Az Új ütemezés párbeszédpanel Részletek lapján válassza ki a Runbook indítási dátumát és időpontját.

  Az ütemezés beállítása a hét adott napjaira

  1. Az Új ütemezés párbeszédpanel Részletek lapján kattintson a Hét napjai elemre, majd válassza ki azokat a napokat, amikor el kívánja indítani a Runbookot.

  2. Az Előfordulás alatt válassza ki a hónap adott hetét a Runbook elindításához.

   Például, ha a Runbookot minden hétfőn el szeretné indítani, akkor a Hét napjai alatt válassza ki a Hétfő lehetőséget, az Előfordulás alatt pedig válassza ki az Első, Második, Harmadik, Negyedik és Utolsó lehetőséget.

  Az ütemezés beállítása a hónap adott napjaira

  1. Az Új ütemezés párbeszédpanel Részletek lapján kattintson a Hónap napjai lehetőségre.

  2. A Hónap napjai mezőbe írja be azt a dátumot vagy dátumokat, amikor el kívánja indítani a Runbookot.

   Több dátumot vesszővel válasszon el.

   Például, ha a Runbookot minden hónap elsején és 15-én kívánja elindítani, akkor írjon be 1, 15 értékeket a Hónap napja mezőbe.

  Az ütemezés beállítása adott órákra

  1. Az Új ütemezés párbeszédpanel Részletek lapján válassza az Órák lehetőséget.

  2. Az Idő ütemezése párbeszédpanelen válassza ki azokat az órákat, amikor el kívánja indítani a Runbookot.

   Bármilyen időszak során engedélyezheti és megtagadhatja egy Runbook elindítását. Például, ha csak munkaidőn kívül szeretne futtatni egy Runbookot, akkor válassza ki a 9 A.M. és 5 P.M. közötti órákat hétfőre, keddre, szerdára, csütörtökre és péntekre, majd kattintson a Megtagadva lehetőségre.

 5. Az Új ütemezés párbeszédpanel Kivételek lapján vegye fel a Runbook dátumkivételeit, majd kattintson az OK gombra.

 6. Kattintson a Befejezés gombra.

System_CAPS_importantFontos

A Runbook indítására ütemezett dátum és időpont alapja a Runbook-kiszolgáló rendszerórája. Ez lehetővé teszi, hogy az ütemezések virtuális számítógépes környezetekben is működjenek, és tovább fussanak a rendszeróra nyári időszámításra történő átállításakor is.

Ütemezés hozzárendelése egy Runbookhoz

 1. A Runbook tulajdonságok párbeszédpanel Általános lapján kattintson a három pont (...) gombra az Ütemezés kikereséséhez.

 2. Válasszon ki egy ütemezést, kattintson az OK gombra, majd kattintson a Befejezés gombra.

Runbook-kiszolgálók

Ez a lap megjeleníti a Runbook futtatásához a társított Runbook-kiszolgálók listáját. Ha a lista üres, akkor a Runbook a Runbook Designer Kapcsolatok paneljén található Runbook-kiszolgálók mappájában megadott beállításokat használja. Ha az elsődleges szerepet használó Runbook-kiszolgáló elérhető, akkor a Runbook azon fut. Ha az elsődleges Runbook-kiszolgáló nem érhető el, akkor a rendszer ellenőrzi az összes Készenléti szerepet használó Runbook-kiszolgálót, amíg olyat nem talál, ami futtatni tudja a Runbookot.

Felülbírálhatja az alapértelmezett viselkedést, és egy Runbookhoz hozzárendelhet egy elsődleges és bármilyen számú készenléti Runbook-kiszolgálót. Akkor hasznos adott Runbook-kiszolgáló hozzárendelése egy Runbookhoz, ha a Runbook számára hozzáférés szükséges egy adott erőforráshoz, például egy tartalék eszközhöz.

Elsődleges és készenléti Runbook-kiszolgálók hozzárendelése Runbookhoz

 1. A Runbook-kiszolgálók lap Runbook tulajdonságok párbeszédpanelén válassza ki az Alapértelmezett Runbook-kiszolgáló szerepek felülbírálása lehetőséget az elsődleges és készenléti Runbook-kiszolgálók beállításához.

 2. Kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Válasszon ki egy Runbook-kiszolgálót, majd kattintson az OK gombra.

  Az első hozzáadott Runbook-kiszolgáló lesz az elsődleges Runbook-kiszolgáló.

 4. További Runbook-kiszolgálók hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra, és válasszon ki egy másik Runbook-kiszolgálót.

  Minden további Runbook-kiszolgáló hozzáadására készenléti Runbook-kiszolgálóként kerül sor.

 5. Ha végzett a Runbook-kiszolgálók hozzáadásával, kattintson a Befejezés gombra.

Naplózás

Ez a funkció szabályozza, hogy milyen adatok naplózására kerül sor a vezénylési adatbázisba. Ha a vezénylési adatbázisban vannak tárolva, akkor ezek az adatok például a Runbook Designer Napló panelén és az Orchestration konzolon láthatók. Ezek az információk nem érintik a futó Runbook közzétett adatainak elérhetőségét.

A közzétett adatok közé tartoznak az egyes tevékenységekre vonatkozó adatok. Az egyes szokásos tevékenységekben elérhető közzétett adatok részletes információit itt találja: A System Center 2012 – Orchestrator Runbook tevékenység mutató hivatkozás. Az integrációs csomagokban elérhető közzétett adatok részletes információit itt találja: Integration Packs for System Center 2012 - Orchestrator [Orch2012_TechNet_IP].

A közös közzétett adatok az összes tevékenységben közös adatelemek csoportja. Ezek az elemek a következők:

 • Tevékenységnév

 • Tevékenységtípus

 • Tevékenységazonosító

 • Tevékenység befejezési időpontja, év, hónap, nap, hétköznap, óra, perc, másodperc értékekkel

 • Tevékenység időtartama

 • Előző tevékenység

 • Előző tevékenység neve

System_CAPS_cautionFigyelmeztetés

Amikor bekapcsolja a naplózást, a vezénylési adatbázis mérete megnő.

Eseményértesítések

Engedélyezheti az eseményértesítést a Runbookhoz. Az értesítések például a Runbook Designer Napló panelén és az Orchestration konzolban jelennek meg.

Ha értesítést szeretne kapni, amikor egy Runbook a megadott időnél tovább fut, adjon meg egy értéket a Másodperc mezőben.

Ha értesítést szeretne kapni, ha egy Runbook nem fut, akkor kattintson az A Runbook nem fut lehetőségre.

Az eseményértesítések további információi itt találhatók: Orchestrator-naplók.

Egyidejű feladatok

Az egyidejű feladatok lapon beállíthatja az egyidejű feladatok maximális számát, hogy egyszerre több kérést is végrehajthasson ugyanazon Runbookhoz. Ez a beállítás az egyéni Runbookra vonatkozik. A Runbook-kiszolgáló egyszerre 50 Runbook futtatására képes. Ha 50 fölötti egyidejű feladatot ad meg, akkor a környezetben több Runbook-kiszolgálóra van szükség, vagy a Runbook-indítási kérések sorba fognak állni 

Az alábbi korlátozások érvényesek:

 • Nem futtathat egyidejű kéréseket olyan Runbookok esetében, amelyek a Figyelő tevékenységgel kezdődnek. Ha ezeknél a Runbookoknál megpróbálja módosítani az egyidejű kérések maximális számát, a Runbook Designer visszaállítja az Egyidejű feladatok maximális száma értékét 1-re, és hibaüzenetet jelenít meg.

 • A Runbook-kiszolgáló a maximális feldolgozási korlát mértékéig futtatja Runbookok egyidejű kéréseit. A maximális feldolgozási korlát módosításával kapcsolatos információkat itt találja: A Runbook-szabályozás konfigurálása.

 • Ne hozzon létre egyidejű kéréseket a Számláló módosítása tevékenységeket tartalmazó Runbookokhoz. Ha ugyanazon Runbookok különböző példányait futtatja egyszerre, amelyek számlálót módosítanak (beállítanak, visszaállítanak, növelnek vagy csökkentenek), az a számláló értékének megbízhatatlanná válását okozhatja. Az egyszerre futó Runbookokban leolvashatja a számlálók értékeit.

 • Ne futtasson egyidejű kéréseket olyan Runbookokhoz, amelyek nem Microsoft termékekkel működnek együtt, például jegykezelő vagy rendszerfigyelő eszközökkel, ha nincs alaposan tisztában azzal, hogyan kezeli az eszköz a párhuzamos feldolgozást. Ha a nem Microsoft alkalmazás nem tudja kezelni a párhuzamos feldolgozást, illetve ha ebben nem bizonyos, akkor hagyja az egyidejű kérések maximális számát 1 értéken.

 • Alaposan tervezze meg több kérés használatát. Mielőtt módosítaná az egyidejű Runbook-kérések maximális számát, vegye figyelembe a Runbook által végrehajtott feladatokat. Ellenőrizze, hogy minden Runbook-példány sikeresen be tud-e fejeződni. Például, ha a Runbook egy mappát hoz létre, és fájlokat másol bele, majd törli a mappát a munka végeztével, akkor a Runbook egyik példánya esetleg törli a mappát, mielőtt a többi példány befejezte volna a munkát. Ebben az esetben az ütközések elkerülése érdekében a Runbook egyidejű kéréseinek maximális számát 1 értéken kell tartania.

Visszaadott adatok

A visszaadott adatok adja meg a Runbook által a befejezéskor visszaadott adatokat. Minden visszaadott adat meghatározása egy vagy több paraméterértéket tartalmazhat. Az adatmeghatározások feltöltéséhez a munkafolyamatot a visszaadott értékeket tartalmazó visszaadott adatok tevékenységgel fejezze be.

A visszaadott adatok értékeit többféleképp elérheti a közzétett adatokon keresztül.

 • Hívja meg a Runbookot egy másik Runbookból a Runbook meghívása tevékenységgel. A szülő Runbook közzétett adatként hozzáférhet az utód Runbook visszaadott adataihoz a Runbook meghívása tevékenységből.

 • Tekintse meg a közzétett adatokat a Runbook Designer alkalmazásból vagy az Orchestration konzolból.

 • Az Orchestrator webszolgáltatás segítségével adja vissza programozottan a közzétett adatokat.

A Runbook meghívása, adatok inicializálása és visszaadott adatok szokásos tevékenységek további információit itt találja: A System Center 2012 – Orchestrator Runbook tevékenység mutató hivatkozás.

A Runbook által visszaadandó adatok megadásához a Hozzáadás, Szerkesztés és Eltávolítás gombok segítségével hozza létre az egyes paramétereket.