Bizalmas adatok használata a .NET-alkalmazásokban

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A témakör a bizalmas adatokkal és a .NET alkalmazásteljesítmény-figyeléssel való munkavégzést ismerteti a System Center 2012 – Operations Manager rendszerben.

Bizalmas adatok maszkolása a .NET-alkalmazásokban

A bizalmas adatok maszkolása lehetővé teszi reguláris kifejezés használatát a szokványos paraméterek kiszűrésére, és * vagy más karakter beszúrását a valódi értékek helyére. Ez olyan funkciókban és kivételekben használatos, ahol bizalmas adatokat rögzíthet. Ilyenek például a hitelkártya adatai, a jelszavak, vagy a személyazonosság megállapítására alkalmas más adatok.

A bizalmas adatok elrejtése .NET-alkalmazásokban

 1. A .NET alkalmazásteljesítmény-figyelés sablon megnyitásához az Operations Manager-konzol navigációs ablaktábláján kattintson a Szerzői műveletek gombra, bontsa ki a Felügyeleti csomag objektumai elemet, kattintson a Szabályok lehetőségre, majd az aktuális hatókör megtekintéséhez az információs sáv jobb oldalán kattintson a Hatókör módosítása elemre.

 2. A Felügyeleti csomagok hatóköre objektumok lapon válassza ki az aktuális hatókörhöz tartozó .NET alkalmazásfigyelési ügynök elemet, majd kattintson az OK gombra.

 3. Az APM-ügynök konfigurációjának alkalmazása szabály Bizalmas adatokra vonatkozó szabályok tulajdonságának felülbírálásához a jobb gombbal kattintson az APM-ügynök konfigurációjának alkalmazása szabályra, válassza a Felülbírálások, majd a Szabály felülbírálása lehetőséget, végül válassza A következő osztály összes objektumához: .NET alkalmazásfigyelési ügynök.

 4. A Felülbírálás tulajdonságai lap Felülbírálással vezérelt paraméterek szakaszában válassza a Bizalmas adatokra vonatkozó szabályok lehetőséget.

 5. A Bizalmas adatokra vonatkozó szabályok sor Felülbírálás értéke oszlopában adja meg az alkalmazni kívánt maszk képletét a következő szintaxist használva (ahol az <Expression> és a <CompareExpression> reguláris kifejezési szintaxist használ, a <Replacement> pedig azt a karaktert határozza meg, mely a maszkolandó aktuális érték helyére kerül): <Hidden><Expression>((pwd|password)=?)[^;]*</Expression><CompareExpression>((pwd|password)=?)[^;]*</CompareExpression><Replacement>$1*****</Replacement><Type>all</Type></Hidden>.

 6. A Felügyeleti csomag szakaszban válasszon ki egy létező felügyeleti csomagot, vagy hozzon létre egy újat, melyben a felülbírálás tárolódik.

 7. Kattintson az OK gombra.

A bizalmas adatok gyűjtésének elkerülése

Ha ezeknek a bizalmas adatoknak a gyűjtésére egyáltalán nincs szüksége, az alábbi módon ezt elkerülni. Egyes alkalmazások a bizalmas adatokat a fellépett kivételekbe vagy gyűjtött paraméterekbe ágyazva továbbítják. A bizalmas adatok elkerüléséhez letilthatja bizonyos eljárások figyelését, valamint korlátozhatja bizonyos kivételek kapcsán az adatgyűjtést. Ehhez tiltsa le egy eljárás paramétereinek a gyűjtését vagy tiltsa le az adott névterek vagy osztályok által létrehozott kivételek gyűjtését.

Eljárás paramétergyűjtésének a letiltása

 1. A .NET alkalmazásteljesítmény-figyelő sablon megnyitásához az Operations Manager-konzol navigációs ablaktáblájában kattintson a Szerzői műveletek gombra, kattintson a Felügyeleticsomag-sablonok, majd a .NET alkalmazásteljesítmény-figyelő elemre, a jobb gombbal kattintson a módosítani kívánt alkalmazáscsoportra, majd kattintson a Tulajdonságok elemre.

 2. A Mit figyeljen fülön válassza ki a módosítani kívánt alkalmazás-összetevőt, és kattintson a Testreszabás lehetőségre.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Eljárások is definiálhatók alkalmazáscsoport szintjén, és alkalmazhatók minden alkalmazás-összetevőre. Ehhez a Kiszolgálóoldali alapértékek lapon a Speciális beállítások gombra kattintás után végezze el ugyanezen lépéseket.

 3. A Beállítások módosítása lapon kattintson a Metódusok beállítása gombra. Határozza meg a metódus nevét annál a függvénynél, melynél a paraméterek gyűjtését le kívánja tiltani, majd törölje a Függvényparaméterek gyűjtése jelölőnégyzetből a jelölést.

  Ha emellett ennek a metódusnak a figyelését is meg kívánja szüntetni, törölje a Figyelés engedélyezése jelölőnégyzet jelölését.

 4. Kattintson az OK gombra.

A kivételek gyűjtésének a letiltása

 1. A .NET alkalmazásteljesítmény-figyelő sablon megnyitásához az Operations Manager-konzol navigációs ablaktáblájában kattintson a Szerzői műveletek gombra, kattintson a Felügyeleticsomag-sablonok, majd a .NET alkalmazásteljesítmény-figyelő elemre, a jobb gombbal kattintson a módosítani kívánt alkalmazáscsoportra, majd kattintson a Tulajdonságok elemre.

 2. A Kiszolgálóoldali alapértékek lapon kattintson a Speciális beállítások elemre.

 3. A Speciális beállítások lapon kattintson a Kivétel követése gombra.

 4. A Kivételkövetések listája lapon kattintson rá a Hozzáadás gombra, adja meg azt a névteret vagy osztályt, ahol a kivételek gyűjtését le szeretné tiltani, majd törölje a Figyelés engedélyezése jelölőnégyzetből a jelölést.

 5. Kattintson az OK gombra.