Diagnosztikai és helyreállítási feladatok

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager figyelői nem csupán a problémákról értesítő riasztások küldésére alkalmasak. Egyes figyelők diagnosztikai és helyreállítási feladatokat is biztosítanak a problémák kivizsgálásához és megoldásához.

A feladatok olyan parancsprogramok vagy egyéb végrehajtható kódok, amelyek vagy az operatív konzolon, vagy a kiszolgálón, az ügyfélen vagy a felügyelt eszközön futnak. A feladatok bármilyen fajta feladatot végrehajthatnak, például újraindíthatják a meghibásodott alkalmazást, vagy fájlokat törölhetnek.

A figyelőkhöz kétfajta feladat lehet társítva: lehetnek a probléma okának felderítésére irányuló vagy a diagnosztikát segítő további információkat gyűjtő diagnosztikai feladatok, illetve a problémát javító helyreállítási feladatok.

A diagnosztikai és helyreállítási feladatok parancsprogramokat és parancssori parancsokat tudnak futtatni. Ezek a feladatok automatikusan futtathatók, amikor a figyelő hibaállapotba lép, és így automatikus módot nyújtanak a problémák megoldására.

A diagnosztikai és helyreállítási feladatok csak megadott figyelőhöz hozhatók létre. Az egyik figyelőhöz létrehozott diagnosztikai vagy helyreállítási feladat nem osztható meg, illetve nem társítható másik figyelővel. A feladatot minden egyes figyelő esetén újra létre kell hozni. Továbbá a Szerzői műveletek munkaterületen a Feladat létrehozása varázsló használatával létrehozott feladatok nem használhatók figyelők diagnosztikai és helyreállítási feladataként.

Az Állapotfigyelő szolgáltatás szívverési hibája figyelőhöz például számos diagnosztikai és helyreállítási feladat tartozik. Az alábbi listában a figyelőhöz tartozó feladatokból látható minta.

  • Számítógép pingelése szívverési hiba esetén és Állapotfigyelő szolgáltatás futásának ellenőrzése

    Ezek a diagnosztikai feladatok automatikusan futnak, amikor a figyelő állapota kritikusra (vörösre) vált.

  • A „Számítógép nem érhető el” figyelő beállítása sikeres állapotra, mert a „Számítógép pingelése szívverési hiba esetén” diagnosztika sikeres volt

    Ez a helyreállítási feladat automatikusan fut, ha a Számítógép pingelése szívverési hiba esetén feladat sikeres volt.

  • Állapotfigyelő szolgáltatás újraindítása

    Ezt a helyreállítási feladatot futtathatja manuálisan, vagy felülbírálás használatával engedélyezheti számára az automatikus futást is.

A figyelőkhöz rendelkezésre álló feladatok a figyelő tulajdonságainak Diagnosztika és helyreállítás lapján érhetők el, ahogyan az az alábbi ábrán is látható.

Diagnostic and Recovery tab

Ezen adhatja hozzá a feladatokat, illetve szerkesztheti a korábban hozzáadott feladatokat. A diagnosztikai és helyreállítási feladatok hozzáadásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Szerzői műveletek útmutatójának Diagnosztika és helyreállítás című fejezetét. A lezárt felügyeleti csomag által konfigurált feladatok csak felülbírálások használatával módosíthatók. További információkért lásd: A helyreállítási és a diagnosztikai feladat engedélyezése.

Lásd még

A szívverések működése az Operations Manager programban
A szívverési riasztások megoldása
Az aktív riasztások megjelenítése
A riasztás részleteinek megjelenítése
Riasztások, szabályok és figyelők tulajdonságainak vizsgálata
Riasztás bezárásának a hatása
Egy figyelő által létrehozott riasztás lezárása
Állapotfigyelő visszaállítása
Annak a számítógépnek az azonosítása, amelyen probléma jelentkezik
Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára
Az Esemény nézet használata a problémák vizsgálatára
A riasztásviharok kezelése
Az összes szabályok és figyelők az ügynök által felügyelt számítógépen futó megtekintése
How to Set Alert Resolution States (A riasztásfeloldási állapotok beállítása)
How to Configure Automatic Alert Resolution (Az automatikus riasztásfeloldás konfigurálása)
Hogyan keletkeznek a riasztások?
.NET-alkalmazások riasztásainak megtekintése és kivizsgálása (kiszolgálóoldali perspektíva)
Feladatok futtatása az Operations Manager programban