A System Center 2012 – App Controller szójegyzéke

 

Érvényes: System Center 2012 - App Controller, System Center 2012 SP1 - App Controller, System Center 2012 R2 App Controller

Kifejezés

Meghatározás

App Controller-könyvtár

A VMM alkalmazásban és a Windows Azure rendszerben regisztrált összes könyvtárobjektum egyetlen logikai reprezentációja.

képesség

Szolgáltatás végzésére való alkalmasság, például a magas rendelkezésre állású virtuális gépek üzemeltetésére való alkalmasság a felhő képessége, és ha egy felhő alkalmas virtuális gépek meghatározott logikai hálózattal való összekapcsolására az szintén egy képesség.

kapacitás

Készletezett fogyasztható erőforrás, amelyet a rendszer összesített értékként jelent a felhőből. Példa a kapacitás dimenzióra a CPU-szám, a memória és a tároló.

felhő

Erőforrás-gyűjtemény, amely kapacitásokat és képességeket tesz elérhetővé, anélkül hogy felfedné az erőforrások tényleges fizikai hátterét.

felhőerőforrás leképezése

App Controller-rendszergazda által létrehozott leképezés, amely tartalmazza az összes felhőerőforrást.

tag

Egyéni Active Directory felhasználói fiók vagy egy Active Directory-csoport, amelyhez egy vagy több felhasználói szerepkör van hozzárendelve. Egy felhasználói szerepkörhöz egy vagy több tag is tartozhat.

portál

Webhely, amelyet a megfelelő felhasználói szerepkörhöz hozzárendelt felhasználók a saját virtuális gépeik és szolgáltatásaik létrehozására és kezelésére használhatnak.

magánfelhő

App Controller-telepítés megbízhatósági határán belül futó VMM rendszereken belül létrehozott és ezek által közzétett felhő. Több magánfelhő is lehet.

nyilvános felhő

A nagyközönség által elérhető felhő.

kvóta

A felhőkapacitás felhasználónkénti felhasználási korlátja. A kvóta több dimenzióból tevődhet össze, például processzorok, memória, tároló, virtuális gépek stb.

hatókör

Nyilvános és magánfelhők gyűjteménye, amelyhez egy felhasználói szerepkör hozzáféréssel rendelkezik.

szolgáltatáskonfigurációs fájl

Az értékek szolgáltatáshoz való beállítására alkalmazott fájl. A megadható értékek magukban foglalják az egyes szerepkörökhöz telepíthető példányok számát, a szolgáltatásdefiníciós fájlban létrehozott konfigurációs paraméterek értékét és a szolgáltatáshoz társított SSL-tanúsítványok ujjlenyomatait.

szolgáltatáskonfigurációs beállítás

A futó szolgáltatásban annak újratelepítése nélkül megváltoztatható konfigurációs beállítás.

szolgáltatásdefiníciós fájl

A szolgáltatásmodellt, például a szolgáltatást alkotó szerepköröket, a választható helyi tároló-erőforrásokat, a konfigurációs beállításokat és az SSL-végpontok tanúsítványait meghatározó fáj.

szolgáltatáspéldány

A Windows Azure vagy a VMM rendszerben telepített szolgáltatás.

szolgáltatáscsomag

A másként szolgáltatássablonként is ismert csomag egy fájl, amely tartalmazza a szerepkörök bináris értékeit és a szolgáltatásdefiníciós fájlt a Windows Azure-hálón való közzétételhez.

szolgáltatáskövetelmény

Tervezési beállítás, amelynek változásakor a szolgáltatás újratelepítése szükséges.

tárfiók

A Windows Azure tárolási szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító fiók tartós, redundáns felhőbeli tárolás igénybevételéhez. A tárolási szolgáltatások magukban foglalják ezeket az alapvető szolgáltatásokat: a) blobszolgáltatás b) várólista-szolgáltatás c) táblázatszolgáltatás.

felhasználói profil

A felhasználói szerepkörökhöz elérhető műveletek készletét, hatókör-lehetőségeket és kvótabeállításokat meghatározó profil. A profilokra példa az App Controller-rendszergazda, a felhőkezelő és az önkiszolgáló felhasználó.

felhasználói szerepkör

Tagok, hatókörök és kvóták egyedi kombinációja. Egy felhasználói profil egy és csakis egy profilon alapul.

VMM-szolgáltatássablon

Virtuálisgép-sablonként is ismert sablon, amely virtuális gépek készletét reprezentálja, amelyek együtt működve biztosítanak eszközt az ügyfél részére.