Ügyfélszámítógép-védelem konfigurálása

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM-mel biztonsági másolatot készíthet az ügyfélszámítógép fájladatairól.

A művelet megkezdése előtt

A védelem beállítása előtt olvassa el a Az ügyfélszámítógép-védelem előfeltételei című fejezetet.

Védelem beállítása

 1. A DPM telepítése – Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelően lett-e telepítve. Tudnivalók ezzel kapcsolatban:

 2. Tárolás beállítása – Ellenőrizze, hogy beállította-e a tárolást. További információ a lehetőségekről:

 3. A DPM védelmi ügynök beállítása – Az ügynököt minden védeni kívánt ügyfélszámítógépen telepíteni kell. Információk: Védelmi ügynök telepítésének tervezése és A védelmi ügynök beállítása.

 4. Védelmi csoport beállítása – Hozzon létre egy védelmi csoportot, amely tartalmazza a védeni kívánt ügyfélszámítógépeket.

  További információ a védelmi csoportokról:

  Vegye figyelembe a következőket:

  • Az Új védelmi csoport létrehozása varázslóCsoporttagok kiválasztása lapján kattintson a Több számítógép hozzáadása elemre a védeni kívánt ügyfélszámítógépek hozzáadásához. A fájlban minden számítógépet új sorban kell megadni. Javasoljuk, hogy a teljes tartománynévvel rendelkező célszámítógépeket adja meg. Példa: egy .txt fájlban a következőképpen adhat meg több számítógépet:

   • Gép1.abc.tartomány.com

   • Gép2.abc.tartomány.com

   • Gép3.abc.tartomány.com

   Ha a DPM nem találja a .txt fájlban vagy a Szövegfájl helye mezőben megadott számítógépeket, akkor a nem talált számítógépeket egy naplófájlban rögzíti. A lap alján lévő Nem sikerült számítógépet hozzáadni hivatkozásra kattintva nyissa meg a naplófájlt.

  • A Befoglalások és kizárások megadása lapon adja meg a védelembe befoglalni vagy abból kizárni kívánt mappákat a kijelölt számítógépeken. Ha az ismert mappák listájából szeretne választani (például a Dokumentumok mappát), kattintson a legördülő listára. Vegye figyelembe a következőket:

   • Ha kizár egy mappát, majd külön befoglalási szabályt ad meg egy almappához, a DPM nem készít biztonsági másolatot az almappáról. A kizárási szabály felülbírálja a befoglalási szabályt.

   • Ha befoglal egy mappát, majd külön kizárási szabályt ad meg egy almappához, a DPM a kizárt almappa kivételével az egész mappáról biztonsági másolatot készít.

   • Ha befoglal egy ismert mappát (mint például a Dokumentumok mappát), a DPM a számítógép összes felhasználójánál megkeresi a Dokumentumok mappát, majd alkalmazza a szabályt. Ha például a Gép1 számítógép felhasználói profilja mind a Felhasználó1, mind a Felhasználó2 felhasználó esetében tartalmazza a Dokumentumok mappát, a DPM mindkét mappáról készít biztonsági másolatot.

  • A Mappa oszlopban változók (például programfiles) használatával adja meg a mappaneveket, de használhatja a pontos mappanevet is. A Szabály oszlopban minden bejegyzés esetében adja meg a Befoglalás vagy a Kizárás értéket.

  • A felhasználók meghatározhatják a védelmi tagokat beállítás megadásával lehetővé teheti a végfelhasználók számára, hogy további mappákat adjanak hozzá azon a számítógépen, amelyről biztonsági másolatot kívánnak készíteni. A végfelhasználók azonban nem választhatják ki azokat a fájlokat és mappákat, amelyeket Ön rendszergazdaként kizárt.

  • A Fájltípuskizárások lehetőségnél a fájlkiterjesztések használatával megadhatja a kizárni kívánt fájltípusokat.

 5. Javasoljuk, hogy ha nagyszámú ügyfélszámítógéppel rendelkezik, akkor a Tárterület foglalása lapon az ügyféladatforrásokat egy replikakötetben helyezze el. Az adatok közös helyen való elhelyezése nélkül egyetlen DPM kiszolgáló nem képes 1000 vagy több ügyfélszámítógép védelmét biztosítani. Ha egy védelmi csoportban tíznél kevesebb számítógép található, nem javasoljuk a közös elhelyezést. A kötetek méretének automatikus növelése beállítás megadásával automatikusan növelhető a méret, ha több lemezterületre van szükség az ügyfélszámítógépek adatainak védelméhez.

 6. A védelmi csoport létrehozását követően megtörténik az adatok kezdeti replikálása. Ezután a védelmicsoport-beállításoknak megfelelően megtörténik a biztonsági mentés.

 7. Ha új ügyfélszámítógépeket szeretne hozzáadni egy meglévő védelmi csoporthoz, kattintson a jobb gombbal a csoport nevére, majd válassza az Ügyfélszámítógépek hozzáadása parancsot.

Figyelés beállítása

A védelmi csoport létrehozása után a rendszer elvégzi a kezdeti replikálást, és a DPM megkezdi az Exchange-adatok biztonsági mentését és szinkronizálását. A DPM figyeli a kezdeti szinkronizálást és az azt követő biztonsági mentéseket. Az Exchange-adatok figyelése több módon is lehetséges:

 • Az alapértelmezett DPM-figyelés használatával értesítéseket állíthat be a proaktív figyeléshez, riasztások közzétételével és értesítések konfigurálásával. E-mail értesítéseket küldhet a kritikus, figyelmeztető vagy tájékoztató riasztásokról, valamint a példányosított helyreállítások állapotáról.

 • Az Operations Manager használata esetén központilag tehet közzé riasztásokat.

Figyelési értesítések beállítása

 1. A DPM felügyeleti konzolon válassza a Figyelés > Művelet > Beállítások lehetőséget.

 2. Kattintson az SMTP-kiszolgáló elemre, írja be a kiszolgáló nevét, a portot és az e-mail címet, amelyről az értesítéseket küldeni szeretné. A címnek érvényesnek kell lennie.

 3. A Hitelesített SMTP-kiszolgáló területen írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót. A felhasználónévnek és a jelszónak az előző lépésben megadott „Feladó” e-mail cím tulajdonosához tartozó tartományifiók-névnek kell lennie; egyéb esetben az értesítések kézbesítése sikertelen lesz.

 4. Az SMTP-kiszolgáló beállításainak teszteléséhez kattintson a Tesztüzenet küldése lehetőségre, írja be, hogy a DPM mely e-mail címre küldje a tesztüzenetet, majd kattintson az OK gombra. Kattintson a Beállítások > Értesítések lehetőségre, és válassza ki azokat a riasztástípusokat, amelyekről a címzettek értesülni szeretnének. A Címzettek mezőbe írja be azon címzettek e-mail címét, akiknek a DPM-mel értesítést kíván küldeni.

 5. Az SMTP-kiszolgáló beállításainak teszteléséhez kattintson az Ellenőrző értesítés küldése > OK gombra.

Riasztások közzététele az Operations Managerben

 1. A DPM felügyeleti konzolon válassza a Figyelés > Művelet > Beállítások lehetőséget.

 2. A Beállítások penelen kattintson a Riasztások közzététele > Aktív riasztások közzététele lehetőségre.

 3. A Riasztások közzététele engedélyezését követően a rendszer az összes meglévő, felhasználói műveletet igénylő DPM-riasztást közzéteszi a DPM-riasztások eseménynaplóba. Ezután a DPM-kiszolgálóra telepített Operations Manager ügynök közzéteszi ezeket a riasztásokat az Operations Managerbe, és folyamatosan frissíti a konzolt az új riasztások létrejöttekor.